Hajuhaittojen ja hajupäästöjen vähentäminen on tärkeää, jotta elinympäristöt olisivat viihtyisiä eivätkä hajut heikentäisi ihmisten hyvinvointia.
Palvelut

Hajuhaittojen hallinta ja mittaukset

Asiantuntijamme varmistavat hajupäästöjen mittauksilla ja selvityksillä terveelliset ja viihtyisät olosuhteet. Autamme myös hajuhaittojen hallinnassa ja valitsemaan tehokkaimmat torjuntatoimet.

OTA YHTEYTTÄ

Hajuhaittoja aiheuttavat useat yhteiskunnalle tärkeät toiminnot, moni teollisuudenala, jätehuolto, energiantuotanto ja maatalous. Hajuhaittojen ja hajupäästöjen vähentäminen on tärkeää, jotta elinympäristöt olisivat viihtyisiä eivätkä hajut heikentäisi ihmisten hyvinvointia.

Kokonaispalvelua hajuhaittojen hallintaan

Hajujen mittaus-, analysointi ja arviointipalvelumme perustuvat lainsäädäntöön ja vakiintuneisiin mittausstandardeihin. Löydämme kohteeseen toimivan ja tutkimustietoon perustuvan, tilaajaa ja viranomaisia palvelevan ratkaisun.

Saat meiltä hajupäästöjen hallintaan kokonaisvaltaista palvelua:

 • hajunäytteiden ottaminen
 • hajupitoisuuksien mittaaminen
 • hajun olfaktometrinen analysointi
 • hajupäästöjen leviämismallinnukset
 • hajunhallinnan toimenpiteiden suunnittelu ja koordinointi
 • hajuhaittojen jatkoseuranta

Hajupäästöjen mittaaminen ja näytteenotto

Hajupäästöjen luotettava mittaus auttaa varmistamaan sekä ihmisten hyvinvoinnin että täyttämään viranomaisten vaatimukset, esimerkiksi teollisuuslaitosten ympäristölupahakemusten yhteydessä.

Kokeneet asiantuntijamme kartoittavat eri päästölähteet ja suorittavat hajunäytteenoton. Hajupitoisuus määritetään asiantuntijoistamme koostuvan hajupaneelin ja dynaamisen olfaktometrin avulla standardin SFS-EN 13725 mukaan. Menetelmässä hajupitoisuus mitataan määrittämällä määritysrajan saavuttamiseen tarvittava laimennuskerroin. Hajupitoisuudet ilmoitetaan hajuyksikkönä OuE/m³ (Ou = Odour unit), joka kertoo hajun voimakkuuden suhteessa ihmisen aistimaan hajukynnykseen. Voimme määrittää hajupitoisuudet myös asiakkaan itse ottamista hajunäytteistä. Teemme myös akkreditoituja päästömittauksia.

Hajuhaittojen aistinvarainen arviointi ja osallistaminen

Hajupaneelin avulla voimme myös suorittaa aistinvaraista kenttähavainnointia kohteen ympäristössä, joka kertoo hajun voimakkuudesta, laadusta, leviämisestä ja laimenemisesta. Näin saamme kokonaiskuvan ja pystymme havainnoimaan hajun esiintymistä alueen asukkaiden näkökulmasta.

Lisäksi voimme osallistaa alueen asukkaat ja muut toimijat mukaan hajuhavaintojen tekemiseen, esimerkiksi verkkosovelluksella. Toteutamme myös pitkäkestoiset hajupäästöjen yhteistarkkailuprojektit.

Hajupäästöjen hallinnan suunnittelu ja jälkiseuranta

Kun hajuja tuottavien yhdisteiden päästöt ja pitoisuudet ovat selvillä, analysoimme ja raportoimme tulokset selkeällä ja havainnollisella tavalla, mikä helpottaa päätöksentekoa. Tarjoamme hajupäästöjen hallinnan suunnitteluun monialaista osaamista niin mittaustekniikasta kuin erilaisista hajunsyntyyn vaikuttavista prosesseista. Autamme vertailemaan eri vaihtoehtoja ja valitsemaan tehokkaimmat toimenpiteet hajuhaittojen vähentämiseksi.

Asiantuntijamme ovat tukenasi myös hajupäästöjen tarkkailun suunnittelussa ja jälkiseurannassa sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden valinnassa. Voimme myös todentaa hajunpoistojärjestelmän toimintatehokkuuden.

5 ASKELTA TEHOKKAASEEN HAJUHAITTOJEN HALLINTAAN

 • Missä sijaitsevat hajupäästöjen lähteet?
 • Mitkä ovat hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuudet ja päästöt?
 • Miten voimakasta haju on ja miten kauas se leviää?
 • Mitkä ovat tehokkaimmat keinot vähentää hajuhaittoja?
 • Miten hajupäästöjä seurataan ja tarkkaillaan ensimmäisten toimenpiteiden jälkeen?

Hajupäästöjen leviämismallinnus suunnittelun tukena

Hyödynnämme hajuhaittojen hallinnan suunnittelussa usein hajupäästöjen leviämismallinnusta. Käytämme päästöjen leviämismallinnuksessa arvostettuja ja luotettavia AERMOD- ja AERMET-laskentamalleja.

Laskentamalliemme tarkkuudesta kertoo, että pystymme huomioimaan niiden avulla esimerkiksi tuulen nopeuden vaihtelut tunti tunnilta. Malli kertoo päästöjen alueellisen leviämisen, mutta lisäksi päästöjen pitoisuustasojen vaihtelun. Siksi voimme arvioida leviämismallinnuksen tulosten perusteella myös päästöjen vähentämistoimenpiteiden vaikutuksia.

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI

Terveellinen ja viihtyisä elinympäristö kuuluu kaikille.

PUOLUEETONTA TIETOA

Standardien mukainen hajupäästöjen mittaus ja mallinnus tuottavat luotettavaa tietoa asukkaille ja viranomaisille.

KOKONAISVALTAISTA PALVELUA

Hajuhaittojen hallinta vaatii kokonaisvaltaista otetta ja osaamista. Saat meiltä kaiken tarvittavan mittauksista toimenpiteiden suunnitteluun ja jälkiseurantaan.

HAJUPÄÄSTÖJEN HALLINTAAN LIITTYVÄT PALVELUMME:

 • Hajupäästöjen mittaukset ja näytteenotto
 • Ympäristölupien velvoitemittaukset
 • Hajupitoisuuden havainnointi kentällä
 • Hajuanalyysit
 • Hajupäästöjen hallinnan suunnittelu
 • Hajupäästöjen leviämismallinnus
 • Hajuhaittojen vähentämisen teknistaloudelliset selvitykset
 • Hajunpoistojärjestelmän toimintatehokkuuden todentaminen
 • Asukaspaneelien toteuttaminen

KYSY LISÄTIETOJA

Pauli Pellikka

Pauli Pellikka

suunnittelupäällikkö

teollisuus- ja talotekniikka

+358 44 372 2087 pauli.pellikka@ains.fi Tampere

Tutustu muihin palveluihin

Päästömittaukset
Päästömittaukset

Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu
Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu