Päästöjen leviämismallinnus tuottaa luotettavaa tietoa vastuulliseen päätöksentekoon nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Palvelut

Päästöjen leviämismallinnukset

Päästöjen leviämismallinnukset ovat havainnollinen ja kustannustehokas keino tutkia erilaisten ilman kautta leviävien päästöjen ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Mallinnuksemme tarjoaa luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi jo ennen hankkeen aloitusta.

OTA YHTEYTTÄ

Ympäristölainsäädäntö muuttuu ja tarkentuu, ja tarve erilaisten päästöjen tunnistamiselle ja vähentämiselle kasvaa monilla teollisuuden aloilla. Päästöjen leviämismallinnuksen avulla hallitaan erilaisten ilman kautta leviävien päästöjen ympäristö- ja terveysvaikutuksia etukäteen, läpinäkyvästi ja puolueettomasti.

Leviämismalli on kustannustehokas tapa saada tietoa

Leviämismallinnus on nopea ja kustannustehokas keino tutkia esimerkiksi lämpölaitoksen, akkukemikaalitehtaan tai liikenteen aiheuttamien typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjen tai hajujen leviämistä. Päästöjen leviämismallinnus sopii myös kaupunkiympäristön ulkoilman laadun tutkimiseen.

Leviämismallinnuksessamme päästöjen leviäminen esitetään kaksi- tai kolmiulotteisessa 3D-maastomallissa. 

Mitä kaikkea leviämismallinnuksessa huomioidaan?

Tärkeimpiä lähteitä päästöjen leviämismallinnuksessa ovat akkreditoitujen päästömittausten tulokset ja meteorologiset tiedot alueen sääolosuhteista. Otamme huomioon eri päästölähteet, alueen maastonmuodot ja korkeussuhteet sekä rakennetun ympäristön elementit, kuten maantiet ja rakennukset.

Luotettavien mallinnustulosten kannalta on tärkeää, että laskennalliset arvot suhteutetaan teollisen toiminnan todellisiin tuotantomääriin ja tuotantoaikoihin. Tarkastelujakso voi olla lyhyt tai jopa 1–3 vuotta.

Luotettava ympäristöviranomaisten kehittämä päästöjen leviämismalli

Käytämme päästöjen leviämismallinnuksessa arvostettuja ja luotettavia AERMOD- ja AERMET-laskentamalleja. Ne on kehittänyt ja niitä ylläpitää Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto.

Laskentamalliemme tarkkuudesta kertoo, että pystymme huomioimaan niiden avulla esimerkiksi tuulen nopeuden vaihtelut tunti tunnilta. Malli kertoo päästöjen alueellisen leviämisen, mutta lisäksi päästöjen pitoisuustasojen vaihtelun. Siksi voimme arvioida leviämismallinnuksen tulosten perusteella myös päästöjen vähentämistoimenpiteiden vaikutuksia.

LUOTETTAVAA PÄÄSTÖTIETOA

Leviämismallinnus toteutetaan luotettavalla laskentamallilla ja akkreditoitujen päästömittausten pohjalta.

KUSTANNUSTEHOKAS KEINO VÄHENTÄÄ PÄÄSTÖJÄ

Mallinnus on kustannustehokas keino arvioida päästövaikutuksia etukäteen.

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Ilman kautta leviävien päästöjen vähentämisellä on myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ilmanlaatuun.

KYSY LISÄTIETOJA

Marko Liikanen

Marko Liikanen

yksikönjohtaja, ympäristö- ja turvallisuustekniikka

teollisuus- ja talotekniikka

+358 40 824 7278 marko.liikanen@ains.fi Tampere

Perttu Kriikku

Perttu Kriikku

projektipäällikkö

teollisuus- ja talotekniikka

+358 44 535 9182 perttu.kriikku@ains.fi Tampere

Tutustu muihin palveluihin

Päästömittaukset
Päästömittaukset

Kaupunkikehitys
Kaupunkikehitys

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu
Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu