Palvelut

Löydä palvelu projektisi joka vaiheeseen

Hae palveluita

Tyhjennä valinnat

Akustiikkasuunnittelu on prosessi, joka jatkuu läpi koko rakennushankkeen. Ääniolosuhteiden suunnitelmallinen hallinta erilaisissa tiloissa vahvistaa käyttäjien tyytyväisyyttä ääniympäristöön ja siten parantaa hyvinvointia ja työtehoa. Akustiikan osa-alueita ovat huoneakustiikka, ääneneristys, meluntorjunta sekä tärinän ja runkomelun torjunta. Teemme akustiikan hankekehitysselvityksiä, luonnossuunnittelua, rakennuslupavaiheen suunnittelua, toteutussuunnittelua sekä suunnittelua rakennuksen käyttöönottoon asti. Suunnittelemme akustisia ratkaisuja myös vanhoihin rakennuksiin, joiden käyttötarkoitusta halutaan muuttaa tai käyttäjäkokemusta parantaa esimerkiksi melua vaimentamalla. Tarjoamme myös monenlaisia melu-, tärinä- ja runkomeluselvityksiä esimerkiksi maankäytön suunnitteluun, rakennuslupiin ja väylähankkeisiin liittyen.

Akustiikkapalvelut

Akustiikan hankekehitysselvitykset
Akustiikan hankekehitysselvitykset
Akustiikkasuunnittelu
Akustiikkasuunnittelu
Meluselvitys
Meluselvitys
Tärinä ja runkomelu
Tärinä ja runkomelu
Akustiset mittaukset
Akustiset mittaukset
Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset
Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset
Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut
Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut
Teollisuusakustiikka
Teollisuusakustiikka