A-Insinöörien toimipistessä Tampereella on hyödynnetty akustisia ratkaisuja avotoimiston ääniympäristön suunnittelussa.
Palvelut

Akustiset kuntotutkimukset ja -katselmukset

Akustiikan avulla voidaan tehostaa työntekoa ja parantaa viihtyisyyttä. Esimerkiksi avotoimistossa taustamelu voi haitata työntekoa. Ääniympäristön ongelmia voidaan ratkaista akustiikkasuunnittelun keinoin, mutta suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan tietoa haasteiden syistä ja laajuudesta.

PYYDÄ TARJOUS
Teemme akustisia kuntotutkimuksia ja katselmuksia  työpaikoilla, kuten toimistotiloissa, kouluissa ja päiväkodeissa tai sairaaloissa. Myös musiikkioppilaitoksissa ja orkesterien harjoitustiloissa on usein tarvetta akustisten olosuhteiden parantamiseen. Akustiikan asiantuntijamme ovat lisäksi kehittäneet akustisten kuntotutkimusten ja -katselmusten systematiikkaa.

Akustisen kuntotutkimuksen osat

Akustista kuntotutkimusta varten hankitaan tietoa monella tavalla. Esimerkiksi vanhoista suunnitelmista ja rakennuksen korjaushistoriasta selvitetään rakennetyyppejä ja käytettyjä huoneakustisia verhouksia. Suomessa on säilynyt rakennusten akustiikkasuunnitelmia 1940-luvun lopulta saakka. Tarvittaessa lisätietoa voidaan hankkia myös rakenneavauksin.

Rakennuksen ja tilan akustisia ominaisuuksia voidaan tarvittaessa selvittää myös akustisin mittauksin 

Akustisten ongelmien laajuutta ja vaikutuksia voidaan selvittää käyttäjille tehtävin kyselyin, joilla kartoitetaan käyttäjien näkemyksiä tilojen puutteista ja parannustoiveista.

Akustiseen kuntotutkimukseen kuuluu aina katselmus paikan päällä tutkittavassa rakennuksessa. Eri tavoin saadun tiedon perusteella havainnot sekä toimenpide-ehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi jatkosuunnittelussa kootaan raportiksi.

Lue lisää: Rakennusten akustiikkasuunnittelu

AKUSTISEN KUNTOTUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

  • Rakennetyyppiselvitys
  • Rakenneavaus
  • Akustiset mittaukset
  • Kyselyt ja kartoitukset
  • Akustinen katselmus

     

"Ääniympäristön ongelmia voidaan ratkaista akustiikkasuunnittelun keinoin. Teemme akustisia kuntotutkimuksia monipuolisten lähtötietojen pohjalta.”

VIIHTYISÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ

Työtyytyväisyys- ja viihtyvyys paranevat, kun työympäristö on akustiikaltaan tarkoitukseen sopiva.

LISÄÄ TYÖTEHOA

Työn tuottavuus kasvaa akustisten olosuhteiden parantuessa.

TOIMENPITEITÄ TIEDON POHJALTA

Akustinen kuntotutkimus tuottaa systemaattisesti tietoa korjaustoimenpiteitä varten.

Kysy lisätietoja

Mikko Kylliäinen
Mikko Kylliäinen

yksikönjohtaja, akustiikkasuunnittelu
+358 40 641 8959
mikko.kylliainen@ains.fi
koko Suomi
rakennesuunnittelu

Timo Huhtala
Timo Huhtala

suunnittelujohtaja, akustiikkasuunnittelu
+358 40 643 3762
timo.huhtala@ains.fi
koko Suomi
rakennesuunnittelu

Jaana Jokitulppo
Jaana Jokitulppo

suunnittelupäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 630 3757
jaana.jokitulppo@ains.fi
Pohjois-Suomi
rakennesuunnittelu

Jussi Rauhala
Jussi Rauhala

suunnittelupäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 648 1957
jussi.rauhala@ains.fi
Etelä-Suomi
rakennesuunnittelu

Antti Mikkilä
Antti Mikkilä

suunnittelupäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 648 1979
antti.mikkila@ains.fi
Sisä-Suomi
rakennesuunnittelu

Niko Manninen
Niko Manninen

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 673 3230
niko.manninen@ains.fi
Itä-Suomi, Pohjois-Suomi
rakennesuunnittelu

Virpi Hankaniemi
Virpi Hankaniemi

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 070 3352
virpi.hankaniemi@ains.fi
Sisä-Suomi
rakennesuunnittelu

Tutustu muihin palveluihin

Akustiset mittaukset
Akustiset mittaukset

Akustiikkasuunnittelu
Akustiikkasuunnittelu

AV-suunnittelu
AV-suunnittelu