A-Insinöörien uusi digitaalinen palvelukonsepti uudistaa investointi- ja rakennushankkeiden johtamista ainulaatuisella tavalla. Tilannekuvaportaalista, johtokeskuksesta ja johtamisprosessista muodostuva kokonaisuus palvelee sekä päätöksentekijöitä että projektikumppaneita. Tähtäimenä on projektille alussa asetettujen tavoitteiden toteutuminen, joka kerta.

A-Insinöörit on digitaalisten teknologioiden – BIM, VR, algoritminen suunnittelu – soveltamisessa yksi alansa edelläkävijöitä. Nyt tämä tietotaito on valjastettu uuden, visuaalisen projektinjohtamisjärjestelmän kehittämiseen, joka tukee rakennushankkeissa päätöksentekoa, yhteistyötä ja riskienhallintaa. Sen avulla onnistuneista projekteista tulee normi.

Ohjelmiston merkittävin uutuus on VisualLeader, tilannekuvaportaali, joka kokoaa projektin menestystä ennakoivat mittarit yhteen ja esittää ne visuaalisesti.

”Käytännössä esitämme projektin kokonaiskuvan: missä olemme, miten tähän tulimme ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että projektimme onnistuu. Esitettyihin mittareihin kuuluu myös projektin onnistumista ennakoivat ns. tuulilasimittarit”, kertoo Jaakko Jauhiainen, A-Insinöörien teknologiajohtaja.

”Nyt tämä tieto on pilvipalveluna saatavissa ajasta ja paikasta riippumatta.”

Reaktiivisesta proaktiiviseen johtamiseen

60 vuoden projektinjohto- ja suunnittelukokemus ja yli 3 500 vuosittaista projektia ovat kirkastaneet A-Insinööreille rakennushankkeen menestystekijät. Samalla on tullut selväksi, miten hanke voi epäonnistua, kun tilaaja ja projektitiimi eivät ota huomioon tiettyjä varoitusmerkkejä.

”Perinteisesti rakennushankkeissa katse on ollut peräpeilissä”, toimitusjohtaja Jyrki Keinänen sanoo. ”Projektin ennustemenetelmät ovat kehittymättömiä ja korkeat raporttipinot eivät kerro johdolle riittävästi projektin kokonaistilanteesta.”

A-Insinöörit on tunnistanut lukuisia tekijöitä, jotka ennakoivat projektin onnistumista. Niitä ovat mm. ideoiden ja innovaatioiden määrä ja arvo, työntekijöiden tyytyväisyys, ”rahanpolttotahti” ja nousevat riskit.

”Tekijöiden tyytyväisyys on yksi tärkeimmistä mittareista rakennushankkeissakin. Tyytymättömien ja innostuneiden ammattilaisten tuottavuudessa on huikea ero. Flow-tilassa tuottavuus on jopa viisinkertainen”, Keinänen vakuuttaa.

VisualLeader kerää dataa avainindikaattoreista ja muokkaa sen ymmärrettävään visuaaliseen muotoon. Dashboard-näkymässä voi porautua mahdollisiin aika- ja kustannussäästökohteisiin ja analysoida ongelmien juurisyitä.

Uusi yhteistyön kieli on visuaalinen

Piirustukset ja paperidokumentit ovat perinteinen tapa, jolla hankkeissa kommunikoidaan tilaajien ja esimerkiksi käyttäjien kanssa. Tämä vanhanaikainen tapa ei kuitenkaan avaudu kaikille samalla tavalla.

A-Insinöörien tarjoamilla VR- ja havainnollistamisteknologioilla luodaan esimerkiksi immersiivisiä tilasimulointeja, joihin käyttäjät, asiakkaat, konsultit ja urakoitsijat voivat astua sisään, tehdä havaintoja ja keskustella yhdessä huomioistaan. Näkö on tärkein aistimme. Suunnitelmien visualisointi tehostaa vuorovaikutusta ja lisää yhteistä ymmärrystä projektin johtamisessa, suunnittelussa ja suunnitelmien kehittämisessä.

Edistyksellisen visuaalisen vuorovaikutuksen mahdollistaa CAVE3, A-Insinöörien johtokeskus, digitaalinen ja virtuaalinen Big Room. Johtokeskus yhdistää tekijät ja tekemisen paikasta riippumatta, ja sen kautta on pääsy kaikkeen projekti-informaatioon.  Ohjelmisto mahdollistaa etäosallistumisen ja useiden johtokeskusten linkityksen toisiinsa.

”Esimerkiksi Tallinnan tunneliprojektissa meillä voisi olla yksi johtokeskus Helsingissä ja toinen Tallinnassa”, Keinänen sanoo.

Hän demonstroi visualisoinnin voimaa metroprojektin mallilla. Ajamme metrojunalla tunnelissa, pysähdymme asemalle ja seuraamme aikataulun mukaan lähteviä ja saapuvia junia asemahallissa. Kyseessä on kokonaan toisenlainen visuaalinen kokemus verrattuna saman asian hahmottamiseen pohjapiirustuksista tai kaksiulotteisista kuvista.

Uusi tapa johtaa projekteja

Digitaalisen työkalut eivät tietysti yksinään takaa projektin tavoitteiden toteutumista. Tarvitaan prosessi, joka hyödyntää uusia johtamisen tapoja ja teknologioita sekä dataa, jota kumppanit tuottavat.

”Projektin onnistuminen on usein johtamiskysymys”, Jauhiainen muistuttaa. ”Ajatellaan vaikka BMW:tä. Lean-johtamisella he ovat pystyneet puolittamaan tehdaslaitoksen rakennusajan ilman kustannuslisäyksiä.”

A-formaatti, systemaattinen projektien johtamismalli, on uuden palvelukonseptin kolmas tukipylväs. Malli on yhteensopiva maailman johtavan projektijohtamisen standardin, PMBOK®in, kanssa. Se yhdistää projektin vaiheet ja tehtävät, metodit ja tilaajan päätöksentekopisteet.

A-formaatin työkalupakkiin sisältyvät mm. tilaajan vaatimushallinta, riskienhallinta hyödyntäen Monte Carlo -simulointia, tahtituotanto sekä työntekijöiden tyytyväisyysmittari (eNPS).

Omaa kehitystyötä

Jauhiainen kutsuu julkistettua VisualLeaderia termillä ”minimum viable product”. Kyseessä on yrityksen oman kehitystyön tulos, joka on jo käytössä ensimmäisissä projekteissa ja joka on herättänyt paljon kiinnostusta projektitoiminnan ammattilaisissa.

Ohjelmisto toimii Microsoft Azure -alustalla ja se integroituu projektijohtamisen työkaluihin, työmaasovelluksiin ja yritysjärjestelmiin. Tällä hetkellä VisualLeader-tilannekuvaportaali kytkeytyy Scudoon, riskienhallintatyökaluihin ja Congridiin, työmaan turvallisuus- ja laatusovellukseen. Integraatiot VisualLeaderin ja muiden ohjelmistojen, kuten SAP:n, välillä on toteutettavissa tarpeen mukaan.

VisualLeaderin käyttöliittymä on selkeä ja käytettävä jopa siinä määrin, että se vertautuu moderniin appiin, jonka käyttö on puhtaasti intuitiivista. Kenen tahansa on helppoa käyttää portaalia.

Työväline globaalille asiakaskunnalle

”Uskomme, että VisualLeader turvaa ennen kaikkea sijoittajia, oli kyseessä kiinteistönomistaja tai teollisuusinvestori. He tietävät, mihin rahaansa käyttävät ja saavatko sitä mitä tilasivat”, Keinänen sanoo.

”Sijoittajien ei tarvitse turvautua kuukausiraportteihin. Sen sijaa he voivat seurata projektin tilannetta missä ja milloin tahansa – Singaporessa tai matkalla Los Angelesin. CAVE3:n avulla he voivat osallistua projektin kehittämiseen tosiaikaisesti projektitiimin kanssa.”

A-Insinöörien projektikohtainen suositteluindeksi asiakkailta (NPS) on 71; saavutus, joka on maailmanluokkaa millä tahansa toimialalla. Se antaa pontta lupaukselle tuottaa arvoa yhdessä ja aina aikataulun mukaisesti.

A-Insinööreille projektien johtamisen palvelukonsepti avaa uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaa maailmanlaajuisesti. Missio rakentaa rohkeasti parempaa ja tuottavammin tukee hyvin tilaajien ja projektinjohtajien tavoitteita missä tahansa maailmalla.