hallitarkastus
Asiantuntija-artikkelit

Muistatko hallilain ja hallien tarkastukset? Rakennusten katsastukset ovat ajankohtaisia myös ilmastonmuutoksen vuoksi 

Voitko luottaa, että laajarunkoinen rakennuksesi on turvallinen käyttäjilleen, myös lumen tullessa ja aurinkopaneelien yleistyessä? Rakennusten tarkastuksiin erikoistuneet asiantuntijat yhdessä FEM-mallien kanssa ovat kullanarvoisia kumppaneita riskirakenteiden tunnistamisessa, kirjoittaa Olli Saarinen.

Laajarunkoisten rakennusten, kuten urheiluhallien, markettien ja autokauppojen, omistajat ovat lain mukaan velvollisia huolehtimaan kantavien rakenteiden säännöllisestä tarkastamisesta.

Laajarunkoisen rakennuksen tarkastus, huoltaminen ja suunnitelmallinen hoitaminen paitsi estävät henkilövahingot ja aineelliset vauriot, myös säästävät kustannuksia ja varmistavat rakennuksen arvon säilymisen.

Ilmastonmuutoksella ja vihreällä siirtymällä on omat vaikutuksensa rakenteille: jatkuvasti yleistyvät aurinkopaneelit ja runsaslumiset talvet pitää ottaa huomioon. Rakenteille syntyy kuormaa sekä aurinkopaneeleista että lumesta, jota voi olla vaikea poistaa paneelien välistä. Tulevaisuudessa onkin syytä varautua katoille tulevaan 20 prosentin lisäkuormaan. Lue lisää: Varaudu ilmastonmuutokseen opas

Hallien tarkastuksiin erikoistuneet asiantuntijat ovat kiinteistöjen omistajille arvokkaita kumppaneita. Tarkastuksissa saadaan selville, missä kunnossa rakenteet ovat ja riittävätkö nykyiset huoltotoimet. Nykyisten huipputarkkojen FEM-laskentaohjelmien avulla tehdyt 3D-mallit helpottavat sekä itse tarkastusta että saatujen tulosten luotettavaa tulkintaa. Laskelmat näyttävät tarkasti, missä kohtaa rakenteet voivat pettää ja näin vahvistavat kokeneen asiantuntijan silmämääräisen arvion.

Laki velvoittaa omistajaa varmistamaan laajarunkoisen rakennuksen turvallisuuden

Suomessa sortui 2000-luvun alkupuolella useiden hallimaisten rakennusten kattoja kantavissa rakenteissa olleiden virheiden vuoksi. Laukaan ratsastuskoulun maneesin katon sortuminen johti yhden ihmisen kuolemaan vuonna 2013.

Sortumisonnettomuudet käynnistivät ns. hallilain säätämisen, jossa Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL toimi asiantuntijana. Johdimme A-Insinööreissä jo tuolloin kuuden kohteen pilottitarkastuksia.

Vuonna 2015 voimaan astunut hallilaki määrittää nimenomaan kiinteistön omistajalle velvollisuuden varmistaa rakennuksen turvallisuus. Omistajan vastuu säilyy, vaikka rakennus vuokrattaisiin. RILin laatimasta tarkastusohjeistuksesta ja hallilaista löytyvät tarkat säädökset.

Hallien tarkastukset paljastivat laajasti puutteita

Olemme tehneet katsastuksia eri puolilla Suomea aina Hangosta Enontekiölle ja todenneet kaikkialla samoja ongelmia. Vuosien 2015–2019 välisenä aikana tarkastimme 301 laajarunkoista hallirakennusta, ja tutkimustulokset puhuvat karua kieltään: joka neljännessä kohteessa oli runkoa vahvistettava.

Turvallisuuspuutteita on löytynyt kaikista rakennetyypeistä. Teräsrakenteiden hallien ongelmien syynä ovat olleet puutteelliset kantavuuslaskelmat, liimapuurunkoisissa halleissa puolestaan ollut liimojen heikko laatu, liimapuupalkkien huomattava alimitoitus tai kosteusvaihtelut.

Hallien sorruttua haetaan usein syytä rakentajan virheistä, mutta vastuu on myös tilaajalla. Huonosti tehdyt tai kokonaan tekemättä jääneet rakennetekniset laskelmat johtavat rakenteiden alimitoituksiin. Tarkastuksessa kävi ilmi esimerkiksi, että erään jäähallin lumikuorman vaaditusta kapasiteetista puuttui 40 prosenttia.

Turvallisuudesta vastaa koko rakentamisen ketju

Koko rakentamisen ketjun, tilaajan, suunnittelijan, urakoitsijan, valvojan, rakennuttajan, huoltoyhtiön ja käyttäjien täytyy pitää huolta rakennusten turvallisuudesta. Jokaisen on syytä olla tietoinen mahdollisista riskeistä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan.

Esimerkiksi kiinteistönhoitajalla on keskeinen rooli seurata runsaslumisina talvina katon lumikuormaa. Lumen poistoon käytetyt kustannukset ovat huomattavasti pienempiä kuin rikkoutuneen katon korjaaminen.

Myös rakennetekninen koulutus on tärkeää. Opiskelijoille ja kaikille alan toimijoille pitää välittää tietoa siitä, mihin erityisesti tulee kiinnittää huomiota, millaisia virheitä on tehty ja miten niitä on ratkottu. Virheistä oppii aina.

Kannustan varasto- ja teollisuusrakennusten omistajia sekä maatilakiinteistöjen omistajia vapaaehtoisiin tarkastuksiin. On hieno asia, että monet kiinteistönomistajat ja valveutuneet asiakkaat ovat jo ryhtyneet vapaaehtoisesti toimenpiteisiin rakenteiden kantavuuden varmistamiseksi.

Ennakointi kannattaa aina, sillä säännölliset katsastukset auttavat puuttumaan piileviin ongelmiin hyvissä ajoin. Säästöä syntyy, kun asiantuntijat osaavat etsiä virheitä ja tarkastelevat mahdollisia puutteita puolueettomasti. Joskus esimerkiksi koko katon uusimisen sijaan voi riittää pelkkä saumakohtien korjailu.

Rakennusten katsastuksiin erikoistuneella tiimillämme on kaikki työn vaatima asiantuntemus: monipuolinen kokemus sekä tietoa eri materiaaleista, mitoitusmenetelmistä, tuotantoprosesseista, talotekniikasta, palotekniikasta, rakennusfysiikasta ja korjausmenetelmistä. Lue lisää palvelustamme.

Uudiskohteissa suosittelemme kolmannen osapuolen ottamista mukaan tarkastuksiin. Kun kaksi insinööritoimistoa tuovat yhteen laajan osaamisensa, syntyy kaikkia osapuolia hyödyttävää keskustelua, ja yhteistyössä opimme toisiltamme.

Käytännönläheisessä ja tehokkaassa webinaarissa kirkastimme keskeisen keinovalikoiman, jonka avulla varmistat kiinteistön turvallisuuden ja terveellisyyden koko elinkaaren ajan.

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta!

LATAA MATERIAALIT

Olli Saarinen on tekniikan tohtori, rakennetekniikan kouluttaja ja opettaja, ja toimii A-Insinööreissä erityisasiantuntijana.

KIRJOITTAJA

Olli Saarinen

Olli Saarinen

tekninen johtaja, rakennesuunnittelu

rakennesuunnittelu

+358 40 065 4209 olli.saarinen@ains.fi


"Rakennusten turvallisuudesta on vastuussa koko ketju. Tarkastukset auttavat ennakoimaan korjaustarpeita ja kustannuksia."

 

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta

LATAA MATERIAALIT