A-Insinoorit_Merkkipaaluja-1920x1080_Piritta-Laitakari-thumb
Asiantuntija-artikkelit

Suojaa suojatonta – hyvä suunnittelu tuo turvaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille

Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus on sujuvuutta ja turvallisuuden tunnetta kulkureiteillä. Helposti hahmotettavat, selkeät väylät houkuttelevat käyttämään niitä, kirjoittaa Piritta Laitakari.

Yksi keskeisistä tavoitteistamme on edistää ekologisesti kestävää liikkumista eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Myös autoliikenteellä on silti paikkansa liikennejärjestelmässä – jokaista kulkumuotoa tarvitaan, ja sovitamme suunnittelussamme kohdekohtaisesti eri liikennemuodot turvallisesti yhteen.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun liikennesuunnittelija on mukana kaupunki- ja aluekehityshankkeissa alusta asti.

Huomioi nämä seikat jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelussa:

 • Kuinka paljon alueella on kävelijöitä, pyöräilijöitä tai autoliikennettä?
 • Miten vilkas liikenne alueella on: onko se kaupungin keskusta vai rauhallisempi asuinalue?
 • Liikkuuko reiteillä koululaisia tai vanhempia viemässä lapsiaan päiväkotiin? 

1. Turvallinen jalankulkureitti on selkeä, jatkuva ja esteetön 

Meillä kaikilla on luontainen pyrkimys valita lyhyin reitti, vaikka se ei olisikaan turvallisin. Esimerkiksi jos alikulkukäytävä tai suojatie sijaitsevat vaikeasti havaittavassa paikassa tai kaukana suorimmalta reitiltä, houkutus vaarallisiin tienylityksiin kasvaa.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät on tärkeää suunnitella niin, että liikkujan on helppo hahmottaa sujuvin ja turvallisin reitti. Myös väylän tai alikulkukäytävän viihtyisyydellä on merkitystä siihen, käyttävätkö kulkijat toivottuja reittejä oikopolkujen sijaan.

Liikennejärjestelyjen liitoskohdat eri aikaan rakennettujen alueiden välillä voivat joskus olla ongelmallisia. Suunnittelijan pitää kiinnittää huomiota siihen, että kulkijan on koko ajan helppo hahmottaa, onko väylä tarkoitettu pyöräilyyn, jalankulkuun vai molempiin. Turvallisuutta voi parantaa myös muokkaamalla vanhoja reittejä selkeämmiksi ja yhdenmukaistamalla järjestelyjä. Lue lisää: Liikennesuunnittelun palvelumme

Huomioi nämä:

 • Turvallisimpia ovat väylät, joissa eri kulkumuodot erotellaan selkeästi ja loogisesti toisistaan.
 • Reitin jatkuvuus lisää turvallisuutta. Vaaranpaikoilta vältytään, kun kulkijan ei tarvitse kesken matkan vaihtaa kadun puolelta toiselle.
 • Huolehdi esteettömyydestä. Reunakivet, kynnykset ja portaat hankaloittavat erityisesti toimintarajoitteisten kulkemista.

2. Ennakoitavuus lisää pyöräilijöiden turvallisuutta

Pyöräilyväyliä suunnitellessa korostuu ennakoitavuus. Hyvin suunnitellulla väylällä muita nopeammin liikkuva pyöräilijä pystyy havainnoimaan muut liikkujat, ehtii reagoida ja sovittaa oman vauhtinsa tilanteiden mukaan.  

On hyvä muistaa, että liian hitaaseen vauhtiin pakottavat ratkaisut, kuten tiukat kaarteet, voivat aiheuttaa ongelmatilanteita. Hidas vauhti vaikeuttaa ajamista, ja jo pelkkä pyörän pystyssä pitäminen sitoo ajajan huomiota. Pyöräilyreittien tulisi olla riittävän leveitä ja mahdollisimman suoria.

Huomioi nämä:

 • Pyri jatkuvuuteen ja loogisiin reitteihin.
 • Pyöräteiden ja risteysalueiden suunnittelussa pitää huomioida myös erikoispyörät, kuten kuormapyörät, jotka tarvitsevat tavallista pyörää enemmän tilaa kääntymiseen.
 • Pyöräilyn suosion edelleen kasvaessa tarvitsemme kaupunkien keskustoihin lisää laadukkaita pyöräparkkeja. 

3. Kiinnitä erityishuomiota valaistukseen risteysalueilla ja suojateillä

Valaistuksella on suuri vaikutus liikkumisen turvallisuuteen, koska meillä on lähes puolet vuodesta pimeää aamuisin ja iltaisin. Suojateillä ja risteysalueilla valaistussuunnittelun merkitys korostuu entisestään. Lue lisää: Valaistussuunnittelun palvelumme

Huomioi nämä:

 • Oikein sijoitetut valopylväät lisäävät turvallisuutta. Pylväs on oikein sijoitettu silloin, kun autoilijan on mahdollista nähdä jalankulkija hyvissä ajoin, jo ennen kuin tämä astuu ajoradalle.
 • Valon suuntauksella on merkitystä. Pystypinnoille suunnatuilla valoilla kävelijät ja pyöräilijät erottuvat paremmin. 

Ota rohkeasti yhteyttä! Mietitään yhdessä sujuvan ja turvallisen liikkumisen edellytykset jo varhaisessa vaiheessa. Turvalliset ja hyvin valaistut kulkureitit lisäävät ihmisten arjen laatua ja parantavat asuinympäristön viihtyisyyttä. 

Suojaa suojattomia – Tee turvallista liikkumisympäristöä jalankulkijoille ja pyöräilijöille -webinaarissamme esittelimme suunnitteluratkaisuja, jotka edistävät turvallista liikkumisympäristöä. 

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta!

LATAA MATERIAALIT

Kirjoittaja Piritta Laitakari työskentelee suunnittelupäällikkönä A-Insinöörien tie-, katu- ja aluesuunnittelun yksikössä.

KIRJOITTAJA

Piritta Laitakari

Piritta Laitakari

suunnittelupäällikkö

+358 40 669 3656 piritta.laitakari@ains.fi Tampere


"Jalankulku- ja pyöräilyväylät on tärkeää suunnitella niin, että liikkujan on helppo hahmottaa sujuvin ja turvallisin reitti."

 

TURVALLISET JA TOIMIVAT VÄYLÄT

 • Kulkumuodot erotellaan selkeästi toisistaan.
 • Reittien jatkuvuus.
 • Esteettömyys.
 • Oikein sijoitetut valopylväät.
 • Tarkoituksenmukaisesti suunnattu valaistus.

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta

LATAA MATERIAALIT