Purkukohteen digitalisointi takaa varman, tarkan ja nopean suunnittelun
Asiantuntija-artikkelit

Osa 3: Purkukohteen digitalisointi takaa varman, tarkan ja nopean suunnittelun

Digitaalisuus tuo lisäarvoa purkukartoitukseen. 3D-kuvaus ja tietomallinnus tuottavat purkukohteesta digitaalisen kaksosen, jonka tarjoamaa tarkkaa tietoa suunnittelijat voivat hyödyntää ja jakaa helposti, kirjoittaa Ville Niemikari.

Purkukohteen digitalisointi ja tietomallinnus lisäävät purkusuunnittelun tehokkuutta sekä avaavat ovia yhä uusille suunnittelumenetelmille. Siksi meillä A-Insinööreillä purkukartoituksen prosessiin kuuluu aina purkukohteen digitalisointi.

Mitä hyötyä purkukohteesta digitaalisin menetelmin saatava data sitten tuo? Keskeistä on, että sen avulla vältytään mututuntumalta tehdyiltä ratkaisuilta ja virhemarginaalit pienenevät. Virtuaalisen tiedon avulla voimme testata suunnitelmien toimivuutta ennen töiden aloittamista, ja tieto on yhtä aikaa kaikkien asiantuntijoiden käytettävissä ja jaettavissa.

Digitaalisessa muodossa olevasta datasta on hyötyä myös korjaus- ja laajennushankkeissa, ja se helpottaa ja tehostaa määrälaskentaa.

Digitaalinen kaksonen mahdollistaa virtuaaliset kohdekäynnit

Saamme purkukohteista tietoa erilaisilla laitteilla mittaamalla ja kuvantamalla. Käytämme 3D-kameraa sisätilojen ja kuvauskopteria ulkovaippojen ja ulkoalueiden kuvaamiseen. Kuvauksen jälkeen muodostamme 4K-tasoisesta aineistosta rakennuksen virtuaalisen mallin eli niin sanotun digitaalisen kaksosen.

Purkukohteen digitalisointi takaa varman, tarkan ja nopean suunnittelun Purkukohteen digitalisointi ja tietomallinnus antaa tarkkaa tietoa purkukohteesta ja lisää purkusuunnittelun tarkkuutta. Digitaalisen kaksosen avulla kaikki reaaliaikainen tieto purkukohteesta on kaikkien asiantuntijoiden käytössä ja purkukohteessa voi vierailla myös virtuaalisesti ilman työmaakäyntejä.

Mikä digitaalinen kaksonen siis on? Yksinkertaistetusti voi puhua rakennuksen kolmiulotteisesta digitaalisesta kopiosta. Ratkaisevinta kaksosessa ei kuitenkaan ole sen ulkomuoto, vaan sen sisältämä reaaliaikainen tieto, joka on suoraan kaikkien asiantuntijoiden hyödynnettävissä.

Digitaalinen kaksonen sisältää kaikki suunnittelu- ja rakennusvaiheessa luodut tietosisällöt ja tietomallit. Mielestäni ehdoton etu on, että sen ansiosta purettavasta kohteesta ei tarvitse tehdä uusia piirustuksia esimerkiksi purku-urakan suunnittelua varten.

Valmiin mallinnuksen avulla purkukohteessa voi tehdä virtuaalisia käyntejä ilman, että työmaalle tarvitsee mennä paikan päälle. Näin työmaaliikenne vähenee ja työturvallisuus paranee. Purkusuunnittelu nopeutuu, kun aineistosta voidaan tuottaa heti tarvittavia kuvia.
Koska digitaalinen kaksonen toimii myös 4K-kuva-aineistona, on sen avulla helppo kartoittaa purkukohteen kalusto, pintamateriaalit, pinnassa kulkeva talotekniikka ja esimerkiksi ikkunoiden tyyppi.

Kirjoittaja Ville Niemikari työskentelee digitaalisten palveluiden asiakkuuspäällikkönä A-Insinööreissä.

Perehdymme tässä blogisarjassa purkukartoituksen eri osa-alueisiin. Purkukartoitus auttaa selvittämään, miten purku- ja korjauskohteiden rakennusmateriaaleja voi hyödyntää uudelleen. Tulevaisuudessa kartoitusta vaaditaan kaikissa luvanvaraisissa purkuhankkeissa, jos maankäyttö- ja rakennuslain uudistus toteutuu luonnoksen kaltaisena.

Lue myös muut osat:
1. Rakennusmateriaalit kiertoon – 4 vaihetta kustannussäästöihin

2. Asbesti ja muut haitta-aineet pois kiertokulusta – kattava kuntotutkimus säästää ympäristöä ja rahaa

4. Purkumateriaaliselvitys kertoo rakennustuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisuudet

5. Näin purkumateriaalin voi hyödyntää maarakentamisessa – tee kartoitus jo suunnitteluvaiheessa 

6. Hyvä kiertotaloussuunnittelu tuo isot säästöt purkuhankkeessa – 3 rahanarvoista vinkkiä

KIRJOITTAJA 

Ville Niemikari

Ville Niemikari

asiakkuuspäällikkö, digitaaliset palvelut

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 40 707 5800 ville.niemikari@ains.fi Tampere


"Digitaalisen kaksosen tuoma reaaliaikainen tieto on suoraan kaikkien asiantuntijoiden hyödynnettävissä."

 

PYYDÄ TARJOUS