Kopterikuvaus ja siitä tuotettu mittatarkka 3D-malli hyödyttää taloyhtiötä remontin eri vaiheissa.
Asiantuntija-artikkelit

Taloyhtiön julkisivuremontissa avuksi tulee kopterikuvaus ja mittatarkka 3D-malli

Onko taloyhtiön julkisivuremontti alkamassa, mutta piirrokset ja suunnitelmat vuosikymmenten takaa, epätarkat ja puutteelliset? Ei hätää, sillä avuksi tulee kopterikuvaus ja siitä tuotettu 3D-malli. 

Digitalisuuteen nojaamalla julkisivuremontti lähtee kerralla oikeille raiteille.

Taloyhtiöiden arjen tarpeet huomioiva, digitaalisuutta hyödyntävä julkisivusuunnittelu perustuu rakennuksen ulkokuoresta kopterikuvauksella tuotettuun kolmiulotteiseen pistepilveen ja pintamalliin. Kopterikuvauksen aikana otetuista valokuvista ja videoista luodaan kolmiulotteinen mallinnus rakennuksesta. Pistepilvestä ja pintamallista on julkisivuremontissa hyötyä monella tapaa ja monessa hankkeen vaiheessa suunnittelusta rakentamiseen.

Monissa taloyhtiöissä alkuperäisiä suunnitelmia kiinteistöstä ei ole saatavilla tai ne ovat epätarkkoja, vanhentuneita tai muutoin puutteellisia. Tänä päivänä julkisivuremontin suunnittelussa vanhoja piirustuksia ei välttämättä enää tarvita lähtötietoina. Toki niistä ollaan kiinnostuneita, jos ne löytyvät, mutta ilmankin homma onnistuu.

Taloyhtiön pihamaalle lähetetään lentäjä, tähystäjä ja drone eli lennätettävä kauko-ohjattu ilma-alus. Koko kiinteistön ulkovaippa on kuvattu ja tarvittavat tarkemittaukset tehty muutamassa tunnissa.

Julkisivututkimuksen tulokset kopterikuvauksella hallitukselle ymmärrettäväksi

Korjaussuunnittelija muuntaa toimistolla valokuvat ja videot fotogrammetrisen laskennan avulla pistepilveksi. Pistepilvi hyödyttää taloyhtiötä kaikissa julkisivuremontin hankevaiheissa. Voikin todeta, että mitä aikaisemmin kohde kuvataan ja pistepilvi luodaan, sitä enemmän hyötyjä siitä on!

Kun julkisivu kuvataan kopterikuvauksella jo kuntotutkimuksen yhteydessä, kuvamateriaalista luodut pistepilvet ja pintamallit auttavat tutkijoita esittelemään kuntotutkimuksen tulokset ja julkisivuvauriot taloyhtiölle visuaalisesti. Valokuvat ja videot tukevat asiantuntijoiden tekemiä havaintoja ja lisäävät tutkimuksen luotettavuutta.

Mittatarkka 3D-malli helpottaa julkisivuremontin hankesuunnittelua

Hankesuunnitteluvaiheessa pistepilvi muuntuu arkkitehdin pöydällä mittatarkaksi 3D-malliksi. Sen avulla eri korjausvaihtoehdot ja niiden visuaalinen ilme on helppo havainnollistaa taloyhtiön päättäjille ja asukkaille.

3D-mallin avulla eri korjausvaihtoehdot ja niiden visuaalinen ilme on helppo havainnollistaa taloyhtiön päättäjille ja asukkaille.

Uutta ja vanhaa. Kopterikuvauksella kerrostalosta luodaan kolmiulotteinen mallinnus, joka auttaa hahmottamaan yksityiskohtaisesti, mitkä asiat julkissivuremontissa muuttuvat ja miten. 

Julkisivuremontin varsinaisessa luonnos- ja toteutussuunnittelussa arkkitehdit, rakennesuunnittelijat ja LVIS-suunnittelijat saavat pistepilven ja pintamallin käyttöönsä. Tarvetta käydä kiinteistössä kohdekäynneillä ja katselmuksilla on vähemmän, ja arvokas työaika voidaan käyttää varsinaiseen suunnitteluun. Kopterikuvaus lisää myös työturvallisuutta, sillä mallin avulla suunnittelija voi perehtyä turvallisesti muutoin vaikeasti tavoitettavissa oleviin alueisiin, esimerkiksi vesikatteeseen.

Pistepilvi helpottaa suunnitelmien laatimista, etenkin arkkitehtien 3D-mallin luomista. 3D-pintamalli voidaan tehdä tiedostomuotoon, jota voidaan pyörittää tavanomaisella nettiselaimella, ilman erillisiä katseluohjelmistoja. Vaivattomasti käytettävissä oleva malli helpottaa suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta taloyhtiön hallituksen kanssa. Kaikki osapuolet tietävät, mistä rakenteista kulloinkin puhutaan ja mitä tuleva korjaus tulee sisältämään. Saadaanpa pintamalli jaettua vaikka taloyhtiön hallituksen jäsenten kännykkään.

Pintamalli auttaa julkisivuremontissa urakkalaskennasta tarkastuksiin

Pintamalli on taloyhtiölle hyödyllinen lisä urakkalaskenta-aineistossakin. Urakoitsijoilta saadun palautteen mukaan pintamalli auttaa urakan hinnan arvioinnissa. Urakoitsija pääsee urakkalaskennan edetessä helposti ”katsomaan asioita paikan päälle” yhä uudestaan sekä ottamaan mallista mittatietoja määrälaskentaa varten.

Logiikka on seuraava: kun tiedot kohteesta ovat tarkkoja, urakoitsijan kustannuslaskentaan liittyvä taloudellinen riski pienenee, ylimääräiset kustannusten riskivaraukset jäävät pois tarjouksesta ja taloyhtiö maksaa julkisivuremontistaan vähemmän.

Pistepilvi ja pintamalli kulkevat julkisivuremontissa mukana myös rakentamisen aikana. Kopterikuvausta on mahdollista hyödyntää sen jälkeenkin kohteen vastaanottotarkastuksissa sekä takuuajan tarkastuksissa.

Kirjoittaja Kari Lehtola on A-Insinöörien taloyhtiöpalveluiden asiakkuuspäällikkö, joka uskoo nouseviin työkaluihin, hyvään vuorovaikutukseen ja asiakaslähtöiseen otteeseen taloyhtiöiden rakennushankkeissa.

Lataa ja katso Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta!

LATAA MATERIAALIT

KIRJOITTAJA

Kari Lehtola

Kari Lehtola

suunnittelujohtaja, taloyhtiöpalvelut

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 40 037 2703 kari.lehtola@ains.fi Tampere

 

"Kiinteistön ulkovaippa on kopterikuvattu muutamassa tunnissa. 3D-mallin avulla kaikki ymmärtävät, mistä julkisivuremontin rakenteista kulloinkin puhutaan."

Kari Lehtola
asiakkuuspäällikkö
A-Insinöörit

KOPTERIKUVAUKSEN 5 HYÖTYÄ JULKISIVUREMONTISSA

  • Vanhoja piirustuksia ei välttämättä enää tarvita.
  • Pintamallit osoittavat selkeästi kuntotutkimuksen tulokset, mm. julkisivuvauriot.
  • Korjausvaihtoehdot ja niiden visuaalinen ilme on helppo havainnollistaa.
  • Suunnittelijoiden työaika keskittyy varsinaiseen suunnitteluun kun kohdekäyntien tarvetta on vähemmän.
  • Taloyhtiö maksaa julkissivuremontistaan vähemmän, kun urakoitsijan kustannuslaskentaan liittyvä taloudellinen riski pienenee.

LATAA MATERIAALIT