Asiantuntija-artikkeli

Ympäristökädenjälki suunnittelijan kansalaistaidoksi – näin johdamme tiedolla vastuullisuutta 

Päästövähennykset eivät riitä osoittamaan asiantuntijatyön ympäristövastuuta. Nostimme vastuullisuuden A-Insinöörien strategiaan ja kehitimme mittarin, jolla seuraamme työmme vaikutuksia 12 kestävän kehityksen alueella, kirjoittaa Liisa Jäätvuori.

A-Insinööreissä tavoitteenamme on, että jokainen suunnittelija, rakennuttaja ja konsultti on oman perusroolinsa rinnalla asiakkaan kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija. Tämä tavoite on yksi keskeinen asia strategiassamme ja mittaamme sen toteutumista kehittämällämme ympäristökädenjälkimittarilla.

Omien toimistojemme ja toiminnan aiheuttamat ilmastopäästöt vuodessa vastaavat yhden pienen kerrostalon hiilijalanjälkeä 50 vuoden elinkaarella. Näidenkin päästöjen vähentäminen on toki tärkeää, mutta rakennetun ympäristön asiantuntijoina todellinen vaikutuksemme syntyy asiakastyössä, hankkeiden ympäristölle aiheuttamien haittojen vähentämisestä.  

Tehtävämme on tarjota kestävän kehityksen osaaminen ehdotuksina, valintoina ja innovaatioina projektien käyttöön, osana perusrooliamme hankkeen suunnittelijana, konsulttina tai projektipäällikkönä. Näin mm. vähennämme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja hillitsemme ilmaston lämpenemistä. Tästä on kyse, kun puhumme kädenjäljestämme.

Mittaaminen tekee ympäristövastuun näkyväksi ja johdettavaksi

Asiantuntijatyö on tietotyötä, jossa laajaa tietopohjaa sovelletaan käytännön ongelmiin – jossa fiksut ihmiset tunnistavat ja ratkaisevat ongelmia teknologioita hyödyntäen.

Asiantuntijan myönteisiä vaikutuksia – kädenjälkeä – on jo lähtökohtaisesti vaikea mitallistaa. Erityisen hankalaa asiantuntijan vaikutusten mittaaminen on rakentamisessa tai investointihankkeissa, missä sekä suunnittelu että toteuttaminen on mitä suurimmassa määrin eri alojen osaajien, ihmisten ja organisaatioiden yhteistyötä. Mikä hyvä asia lopputuloksessa kuuluu kenenkin ansioksi?

Näistä haasteista huolimatta olemme kehittäneet A-Insinööreissä ympäristökädenjälkemme mittaamiseksi menetelmän, joka soveltuu suurimpaan osaan projekteistamme. Se on meille tärkeä ja strateginenkin työkalu, sillä tiedon kokoaminen ja mittaaminen tekee asiat näkyväksi, ja siten myöskin paremmin johdettavaksi.

Ympäristökädenjälkimittarimme tuottaa indeksin (0–100), joka strategisena mittarina kertoo siitä aktiivisuudesta ja tasosta, jolla osallistumme asiakashankkeidemme ympäristötavoitteiden toteutumiseen. Sama mittari, kun sitä käytetään osana arkipäivän projektityötä, myös kehittää asiantuntijoidemme osaamista – siis palvelutuotettamme – ympäristövastuullisemmaksi.

Ympäristökädenjälki koko ajan keskeisempi osa asiakaskokemusta

Kestävä rakentaminen tuottaa paitsi yhteiskuntaan ja elinympäristöön liittyvää arvoa, myös taloudellista arvoa hankkeissa. Haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että meillä on sanojen lisäksi konkreettista annettavaa kestävään rakentamiseen, silloinkin kun sitä ei meiltä erikseen pyydetä.

Kädenjälkimittarimme tekee näkyväksi suunnittelu-, rakennuttamis- tai asiantuntijatyössä tekemämme ratkaisut ja toimenpiteet, jotka vähentävät hankkeen ympäristöhaittoja tai lisäävät myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Ympäristökädenjäljen mittaus perustuu projektiammattilaisen itsearviointiin projektin alussa ja lopussa. Arvioinnin kohteena ovat yhtäältä ne toimenpiteet, joita hankkeessa toteutetaan 12:lla kestävän kehityksen osa-alueella (toimenpiteiden taso) ja toisaalta A-Insinöörien projektitiimin rooli (passiivinen, neutraali, aktiivinen) näiden asioiden aikaansaamisessa.

Palvelusta ja projektista riippuen arvioitavia osa-alueita ovat mm. elinkaaren hiilijalanjälki, energiaratkaisut, materiaalitehokkuus, kiertotalous, muunto- ja käyttöjoustavuus, pitkäaikaiskestävyys sekä terveellisyys ja turvallisuus. Lopputulokseksi saadaan indeksiarvo asteikolla 0–100, joka kertoo kestävän asiantuntijatyön tasosta hankkeessa.

Ympäristön proaktiivinen huomioiminen on koko ajan tärkeämpi asia myös asiakkaan palvelukokemuksessa. Tämän olemme omissa palautekyselyissämme havainneet: kun asiakas on kokenut, että olemme auttaneet hankkeen ympäristötavoitteiden kanssa, on kokonaistyytyväisyys palveluun tavallistakin korkeampi.  

Kestävän kädenjäljen datapankkiin arvokasta vertailutietoa

Asetimme viime vuoden lopussa strategisen tason tavoitteeksemme kasvattaa ympäristökädenjälkeämme vuosi kerrallaan. Olemme pilotoineet mittaria kaksi vuotta, ja toistaiseksi sekä ympäristökädenjälki-indeksimme että sen kattavuus ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

Tästä vuodesta alkaen ympäristökäden mittaaminen hankkeissa on paitsi osa vastuullisuusohjelmaamme ja sertifioituja ympäristöjärjestelmiämme (ISO 14001) myös tulospalkkiojärjestelmää. Tutustu tarkemmin: vastuullisuusraportti 2023

Tähän mennessä olemme arvioineet ympäristökädenjäljen lähes 700 projektissamme, mikä tarkoittaa jo yli 10 000 datapisteen verran kiinnostavaa tietoa, jota voimme ammentaa kestävän rakentamisen edistämiseksi.

Kertyvä datapankki auttaa tulevien hankkeiden johtamisessa ja vahvistamisen paikkojen tunnistamisessa. Pystymme jatkossa esimerkiksi tarkastelemaan, millaisiin kestävän rakentamisen ratkaisuihin aiemmissa verrokkihankkeissa on nojattu. Näemme myös, millä osa-alueilla olemme aktiivisia, ja missä meillä on kehitettävää.

Lisää ympäristökädenjäljestä, esimerkkikohteista ja kestävän rakennetun ympäristön visoistamme voi lukea vastuullisuusraportistamme.

Kirjoittaja, tekniikan tohtori Liisa Jäätvuori toimii A-Insinöörien vastuullisuus- ja kehitysjohtajana.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme    LATAA RAPORTTI 

 

 

Liisa Jäätvuori

Liisa Jäätvuori

vastuullisuus- ja kehitysjohtaja

+358 44 300 1358 liisa.jaatvuori@ains.fi Espoo

"Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että meillä on konkreettista annettavaa kestävyyteen, silloinkin kun sitä ei meiltä erikseen pyydetä."

Liisa Jäätvuori
vastuullisuus- ja kehitysjohtaja
A-Insinöörit