A-Insinöörien kestävyysinvestointilaskelma osoittaa, että ympäristövastuullisen toimitilakiinteistön tuottotaso on neljänneksen korkeampi perustasoiseen verrattuna.
Uutiset

A-Insinöörien raportti:
Ympäristövastuullinen kiinteistöhanke tuottaa perustason hanketta paremmin

Kestävä rakentaminen maksaa ns. perustason rakentamista enemmän, mutta investoinnit parantavat hankkeen kannattavuutta. A-Insinöörien kestävyysinvestointilaskelma osoittaa, että ympäristövastuullisen toimitilakiinteistön tuottotaso on neljänneksen korkeampi perustasoiseen verrattuna. Raportissa selvitettiin myös kestävän rakentamisen kustannukset.

Ympäristövastuullista rakentamista tarkastellaan kiinteistöhankkeissa tyypillisesti kustannuksina tai laskemalla takaisinmaksuaikoja yksittäisille investoinneille, kuten aurinkopaneeleille. Toisaalta kestävä kehitys on voimakas markkinatrendi, joka lisää kiinteistöjen houkuttelevuutta ja markkina-arvoa.

– Yksittäisten ratkaisujen kannattavuuden selvittäminen ei enää riitä. Kestävyysinvestointien tasoa pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti osana alkuvaiheen päätöksentekoa, sillä taso vaikuttaa koko hankkeen tuottoon, hankekehitysjohtaja Anssi Salonen A-Insinööreistä toteaa.

A-Insinööreissä vertailtiin ympäristövastuullisen rakentamisen kustannuksia ja tuottotekijöitä sekä selvitettiin kestävyysinvestointilaskelmalla kestävän rakentamisen kannattavuutta. Mallikohteena käytettiin yksityistä toimitilahanketta (10 000 m2) pääkaupunkiseudulla.

Ympäristövastuullisesti rakennetun toimitilakohteen vuosittainen tuotto (9,1 %) osoittautui 1,7 prosenttiyksikköä paremmaksi kuin perustasoisesti rakennetun kohteen (7,4 %). 15 vuoden tarkastelujakso päättyi 10 vuoden vuokra-ajan jälkeen kiinteistön myyntiin. Tuottotaso ylitti perustasoisen hankkeen tuotot seitsemän vuoden käytön jälkeen.

– Korkeamman ympäristövastuun kohteessa kassavirrat kattavat kestävän rakentamisen investoinnit, ja tuottavat lisäksi perusrakentamiseen verrattuna ylituottoa. Tässä todellista kohdetta koskevassa laskelmassamme vuosituotto on neljänneksen perustasoista hanketta korkeampi, mutta ero kestävyyden eduksi voi olla toisissa hankkeissa suurempikin, Salonen sanoo.

Ympäristövastuullisuus tuottaa vuokrapreemioina ja korkeampana myyntiarvona

Korkea ympäristövastuullisuuden taso tuottaa taloudellisia hyötyjä matalampina käyttökustannuksina, parempina rahoitusehtoina ja käyttöasteena sekä korkeampana vuokratuottona.

– Kestävillä energiaratkaisuilla sähkö- ja lämmityslaskuissa voidaan säästää 22 prosenttia. Harvoin vuokralainen haluaa kuitenkaan maksaa yksittäisestä teknisestä järjestelmästä. Keskeistä on, miten hyvin tilat palvelevat toimistoelämää, miten tehokkaita ne ovat ja miten helposti ne joustavat henkilöstömäärän muutoksiin, Salonen sanoo.

Kestävästi rakennettu kiinteistö on perusrakentamista tuottavampi investointi myös myyntivaiheessa.

– Tulevaisuuden muuttuvassa markkinatilanteessa tavanomaisella tavalla rakennettu kiinteistö on vähemmän houkutteleva investointi, ja kohteen jälleenmyyntiin liittyvät riskit huomattavia ilman kestäviä ratkaisuja.

”Jokaiselle hankkeelle löytyy taloudellisesti tuottava yhdistelmä kestäviä ratkaisuja”

Rakennushankkeisiin voidaan sisällyttää erilaisia yhdistelmiä kestävän rakentamisen ratkaisuista. Raportissa tarkasteltiin niiden kustannuksia A-Insinöörien hanketietokantaan nojautuen.

Kestävän rakentamisen lisäkustannus perusrakentamiseen verrattuna vaihtelee 0,1 prosentista 17 prosenttiin, tavoitellusta tasosta riippuen. Esimerkiksi rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet (vähähiiliset rakennusmateriaalit, rakenteellinen energiatehokkuus, maalämpöjärjestelmä ja aurinkopaneelit sekä päästön työmaa) merkitsevät 3,6–9 prosentin lisäkustannusta.

– EU-taksonomiaa, tulevan rakentamislain velvoitteita, ympäristöluokituksia ja oman organisaation ympäristötavoitteita pitää tarkastella yhtenä kokonaisuutena, ja tunnistaa taso, joka tuo lisäarvoa hankkeelle. Jokaiselle hankkeelle on löydettävissä taloudellisesti paras yhdistelmä kestävän rakentamisen ratkaisuja, Anssi Salonen sanoo.

– Tulevina vuosina kestävään rakentamiseen yhdistyy talous- ja markkinamekanismien kautta koko ajan enemmän näiden investointien kannattavuutta lisääviä elementtejä.

Tutustu raporttiin: Kestävä rakentaminen – kuinka tuottavaa se on?

Lisätietoja:
Anssi Salonen, hankekehitysjohtaja, A-Insinöörit
puh. 040 514 6181
anssi.salonen@ains.fi

Antti Tuomela, yksikönjohtaja, hankekehitys, A-Insinöörit
puh. 040 719 4007
antti.tuomela@ains.fi 

"Suomessa vuonna 2025 voimaan astuva rakentamislaki velvoittaa suunnittelemaan rakennukset mm. vähähiilisiksi, elinkaariominaisuuksiltaan ekologisiksi ja pitkäikäisiksi sekä kiertotaloutta edistäviksi."

Anssi Salonen
hankekehitysjohtaja
A-Insinöörit

 

New call-to-action