Asset 7@2x-80
Vastuullisuus

Ympäristö­käden­jälkemme

Ympäristökädenjäljen mittaaminen tekee asiantuntijatyömme myönteiset ympäristövaikutukset asiakashankkeissa näkyviksi. Mittaamme kädenjälkemme kattavasti suurissa projekteissamme itse kehittämällämme menetelmällä.

Rakennetun ympäristön rooli kansallisten ja kansainvälisten ympäristötavoitteiden saavuttamisessa on kriittinen. Haluamme huolehtia asiakasprojektiemme ympäristö tavoitteista kuin omistamme. Mittaamme ainoana suunnittelu- ja konsulttitoimistona Suomessa asiantuntijoidemme ympäristökädenjälkeä.

Ympäristökädenjäljellä tarkoitetaan niitä suunnittelu-, rakennuttamis- tai asiantuntijatyössä tehtyjä ratkaisuja tai valintoja, jotka vähentävät hankkeen ympäristöhaittoja tai lisäävät myönteisiä ympäristövaikutuksia. Kädenjälkimittarin kehittämisessä on sovellettu tieteellistä tutkimusta (mm. VTT) sekä SKOLin selvitystä suunnittelijoiden kädenjälkivaikutuksista – valmista menetelmää asiantuntijatyön kädenjäljen arviointiin ei ollut tarjolla.


Arvioimme kädenjälkimittarilla 12 kestävän kehityksen osa-alueen toteutumista hankkeessa ja rooliamme siinä. 

Ains_Vastuullisuus_Ymparistokadenjalki_kello_1920x1080

Menetelmä perustuu itsearviointiin. Projektipäällikkömme tai asiantuntijamme antaa arvionsa projektin alussa kahdentoista kestävän kehityksen osa-alueen mahdollisuuksista (asteikolla 0–100) ja sen lopussa tiimimme roolista (passiivinen, neutraali, aktiivinen) näiden mahdollisuuksien toteuttamisessa. Arvioitavat osa-alueet vaihtelevat hieman palvelualueesta ja projektista riippuen.

Kädenjäljen suuruus ilmaistaan indeksinä 0–100. 


Itse kehittämämme ympäristökädenjälkimittari palvelee osaamista, asiakkaita ja koko alaa.

Mittarilla näkyväksi tehty ympäristökädenjälki auttaa kasvattamaan rooliamme kestävän kehityksen kumppanina asiakashankkeissa ja kirittämään koko alaa. Opimme mittauksista, kokoamme datapankkia kestävän rakentamisen ratkaisuista ja pyrimme jatkuvasti kasvattamaan kädenjälkeämme.

Mitä suurempi ympäristökädenjälki, sitä vähemmän negatiivisia ympäristövaikutuksia asiakkaan hankkeessa. Alta voit lukea lisää hankkeistamme, joissa olemme jo mitanneet ympäristökädenjälki-indeksimme. 

Asiantuntijoidemme kestävän rakennetun ympäristön osaaminen ja tietopankkiin kerätty data onnistumisista karttuu jokaisen projektin myötä.


Kädenjälkemme näkyy kestävästi toteutettuina hankkeina, joiden hyvät käytännöt saadaan toistettaviksi.

Lue lisää kädenjäljestämme käytännössä ja tutustu hankkeisiin:

 

TIKKURILAN OSAAMISKAMPUS: 79

Autoton vehreä keskustakampus nousee radan varrelle.

Tutustu

STADIN AO:N ROIHUPELLON KAMPUS: 90

Kiertotalous korostuu Suomen suurimmassa ammattikoulussa

Tutustu

OULUN OIKEUSTALO: 52

Vähähiilisen rakennuttamisen palkittu pilottihanke

Tutustu