tampere-ratina-portaat
Asiantuntija-artikkelit

Puheista tekoihin – Experisense-palvelulla rakennusten sisäolosuhteet ja energiatehokkuus kokonaisvaltaisesti kuntoon

Energiatehokkuuden ja hyvien sisäolosuhteiden yhdistäminen voi olla vaikeaa, kun vastuullisuustavoitteet, asetukset, muuttuva ilmasto ja rakennusten käyttäjien huomiointi vaativat enemmän osaamista. Ollaanko rakennusalalla valmiita, kysyy Lari Eskola blogissaan. 

Kokonaisvaltaisuus on päivän sana, mutta kuka osaa kertoa, miltä rakennuksen nykykunto ja tulevaisuus näyttävät talotekniikan, rakennetekniikan ja käyttäjien näkökulmasta? Tähän asti kattavaa vastausta on ollut vaikea saada. Sisäilmaston johtava asiantuntijamme Lari Eskola kertoo, miten uusi Experisense™-palvelu vastaa haasteisiin.

Olemme kehittäneet Experisense-palvelun kansallisten tutkimushankkeiden pohjalta vastuullisille kiinteistönomistajille.  Palveun avulla voidaan rakennuksen nykytilannetta ja tulevaisuutta arvioida kattavasti eri osa-alueita mittaamalla. Mittaustuloksia analysoivat parhaat asiantuntijamme eri aloilta:

Yhdessä huolehdimme siitä, ettei mittauksia tehdä mututuntumalla tai turhaan. Arvioimme tarkkaan, mitä ja miten eri asioita kannattaa mitata, milloin mittaukset on parasta toteuttaa ja miten kauan mittaamista pitää jatkaa. Se antaa tietoa kustannustehokkaalla tavalla rakennuksen omistajille, ylläpidolle ja käyttäjille sekä tietenkin myös korjaussuunnittelijoille.


Elinkaariajattelu vie pisimmälle

Miksi haluamme panostaa rakennusten nykytilan mittaamisen näin laajalla osaajajoukolla? Haluamme ohjata rakennusalaa pois tilanteesta, jossa eri osa-alueita optimoidaan yksitellen. Onhan koko rakennusalan etu, että pelkkien puheiden sijasta keskitymme etsimään ratkaisuja, jotka takaavat turvallisen ja terveellisen sisäilmaston, energiatehokkuutta unohtamatta.

Tiedän, että muutokset tuttuun prosessiin eivät ole kenellekään mieluisia, mutta mitä jos mittaustieto auttaa pidentämään rakennuksen elinkaarta 10 vuotta? Tai mitä jos voimme kertoa jo nyt, ettei rakennus tule näkemään 50-vuotispäiväänsä? Tiedon avulla tehdään parempia valintoja rakennuksen koko elinkaarella, mikä tarkoittaa

  • vähemmän turhaa purkamista,
  • enemmän oikein kohdistettuja korjaustoimenpiteitä,
  • parempaa tuottoa,
  • tyytyväisempiä käyttäjiä

Elinkaariajattelussa eri asioita mitataan ja vertaillaan ristiin. Uskon, että se on paras keino parantaa perinteistä rakentamisen tapaa, varsinkin kun energia on kortilla, EU-vaatimukset kasvavat ja ilmasto muuttuu. Koimmehan jo vuosina 2018–2019 sääolosuhteita, jotka olivat skenaarioissa vuoden 2050 ennusteiden tasolla. Kun poikkeusvuodet lisääntyvät, tarvitsemme tutkimustietoon perustuvia päätöksiä, kompromisseja, kokonaisoptimoituja rakennuksia ja eri asiantuntijoiden yhteistyötä.

Käyttäjien viihtymistä voidaan mitata!

Experisense-nimikin kertoo, että käyttäjien kokemus sisäolosuhteista on meille yhtä tärkeä asia kuin tekniikan optimointi. Sisäolosuhteet muodostuvat ongelmaksi siinä vaiheessa, kun ihminen ei voi itse päättää, minkälaisissa olosuhteissa asuu tai työskentelee.

Jaksaminen heikkenee ja mieliala laskee, jos ilma tuntuu hiostavalta, vetoisalta tai kylmältä, jos valaistus ei toimi tai ympäröivä häly vie kaiken huomion. Iso osa energiasta voi kulua huonojen olosuhteiden sietämiseen, mikä vaikuttaa hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Vuokralaiset saattavat äänestää jopa jaloillaan, olipa kohteen sijainti miten hieno tahansa.

Hyvät olosuhteet voidaan tunnistaa ja varmistaa mittaamalla. Anturien havaitsemat erot voivat olla pieniä, mutta ihmisten kokemus olosuhteiden romahtamisesta voi olla suuri. Viihtymiseen ja vireyteen vaikuttavat muun muassa ilman lämpötila ja liike, hiilidioksidipitoisuudet, valaistustaso ja äänimaailma. Mittaaminen paljastaa, mitkä osa-alueet ovat kunnossa ja missä on kehitettävää. Ylläpidon kannalta edullisin tapa on pitää hyvistä olosuhteista kiinni!

Miksi paine-eromittausten tarve korostuu nykyrakennuksissa?

Suomalaisten rakennusten ilmatiiviys on parantunut selvästi. Vuonna 2004 rakennusten ulkovaipan keskimääräiseksi ilmanvuotoluvuksi (qE50) saatiin 4 m3/(h m2), mutta nykyään luku on 1. Rakennuksista tehdään yhä tiiviimpiä, koska mitä pienempi qE50-luku, sitä pienempi E-luku (energiatehokkuusluokka).

Uutena haasteenamme onkin, etteivät tiiviit rakenteet anna anteeksi ilmavirtojen epätasapainoa, jolloin muodostuu yli- tai alipainetta rakenteiden yli. Jos ilmaa vuotaa rakenteiden läpi, sisäilmaan voi päästä epäpuhtauksia. Siksi nykyrakennuksissa on tärkeää tutkia rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa ja siksi Experisenseen kuuluvat myös paine-eromittaukset vaipan yli.

Experisense mahdollistaa jopa 15 prosentin energiasäästöt

Mittaroinnilla pyritään siihen, että rakenteissa ja järjestelmissä piileviin riskeihin päästään käsiksi ajoissa, ennen kuin rakennus saa maineen sisäilmaongelmakohteena. Laajojen peruskorjausten sijasta parannustoimenpiteet voivat olla myös pieniä. Kyse voi olla esimerkiksi rakennusautomaation säätämisestä, jolloin päästään helposti 2–3 prosentin energiasäästöön.

Meidän tavoitteemme ovat kuitenkin korkeammalla. Jos järjestelmien hienosäädössä huomioidaan kaikki Experisensen tarjoama tieto, kuten tilojen käyttöprofiilit, energiansäästöpotentiaali nousee 10–15 prosenttiin.

Vaikka energiatehokkaiden ja viihtyisien rakennusten toteuttaminen maksaa investointivaiheessa enemmän, laadukkaan työn arvo säilyy aina paremmin. Hyvän analogian tarjoavat sähköautot. Hankintahinta on toki kalliimpi, mutta energiankulutus on vähäistä ja kilometrit halpoja.

Kirjoittaja Lari Eskola toimii A-Insinöörien sisäilmaston johtavana asiantuntijana. Hän on erikoistunut ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimuksiin ja rakennuksen vaipan yli tehtäviin paine-eromittauksiin. Hän on osallistunut laajasti myös alan tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Erinomainen sisäilmasto on mahdollista toteuttaa asiantuntijoidemme avulla!

EXPERISENSE-PALVELU

KIRJOITTAJA

Lari Eskola

Lari Eskola

johtava asiantuntija, sisäilmasto

rakennesuunnittelu

+358 40 637 2131 lari.eskola@ains.fi Espoo

 

"Hyvät sisäolosuhteet voidaan varmistaa mittaamalla. Anturien havaitsemat erot voivat olla pieniä, mutta ihmisten kokemus olosuhteiden romahtamisesta voi olla suuri."

Lari Eskola
johtava asiantuntija
A-Insinöörit

EXPERISENSE-PALVELUN TOP5-HYÖDYT

  • Parantaa sisäilmaolosuhteita ja käyttäjien hyvinvointia.
  • Pidentää rakennuksen elinkaarta.
  • Säästää huolto- ja ylläpitokustannuksissa.
  • Parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja säästää energiakuluissa.
  • Auttaa laskemaan rakennuksen hiilijalanjälkeä.
OTA YHTEYTTÄ