Runkomeluntorjunta 1920 x 1080
Asiantuntija-artikkelit

Tiivis kaupunki radan varrella ei ole automaattisesti meluisa – modernit meluntorjunnan keinot kannattaa tuntea

Modernissa akustiikkasuunnittelussa on melun torjumiseksi valtavasti uusia keinoja ja teknisiä mahdollisuuksia, joiden avulla tiiviistä kaupungeista voi tehdä hiljaisia ja viihtyisiä, kirjoittaa Mikko Kylliäinen.

Helsinki ja muut isot kasvukeskuskaupungit tulevat entisestään tiivistymään. Rakentaminen olemassa oleville asuinalueille, palvelujen lähelle sekä julkisten liikenneyhteyksien, yhä useammin rautatien tai raitiotien varrelle, on ympäristön ja talouden kannalta järkevää. Tiivistä kaupunkia pidetään julkisessa keskustelussa usein automaattisesti myös meluisana.

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Useimmat meluun liittyvät ongelmat, joita ei osattu ratkaista esimerkiksi 30 vuotta sitten, osataan ratkaista nyt. Modernissa akustiikkasuunnittelussa on valtavasti uusia keinoja ja teknisiä mahdollisuuksia, mutta ne täytyisi tuntea ja niitä pitäisi osata edellyttää suunnittelijoilta sekä kaavoituksessa että suunnitteluvaiheissa.

Aiemmin esimerkiksi ratojen aiheuttamaa maan kautta etenevää runkomelua tai tärinää ei voitu ennakoida laskennallisesti. Tänä päivänä pystymme etukäteen esittämään raideliikenteen tärinä- ja runkomeluvaikutukset kortteleille ja kokonaisille kaupunginosille. A-Insinöörien kehittämä mallinnustyökalu Vibmapper hyödyntää avointa dataa ja laskee tärinä- ja meluvaikutukset jokaiselle suunnitellulle tai olemassa olevalle kiinteistölle erikseen. Mallintaminen mahdollistaa vertailut eri vaimennusratkaisujen välillä ja auttaa tunnistamaan vaikuttavimmat kustannustehokkaasti.

Myös rakennuksiin kohdistuva liikennemelu voidaan mallintaa hyvin kustannustehokkaasti. Tietoon pohjautuvalla hyvällä suunnittelulla ja rakennusmassojen sijoittelulla vältetään kalliit ja usein turhat meluesteet ja mahdollistetaan viihtyisät, useampaan suuntaan avautuvat asunnot.

Meluntorjunnan keinovalikoimalla lisää tuottavaa rakentamista

Tämän päivän meluntorjunnan mahdollisuuksiin on tärkeä tarttua jo varhaisessa vaiheessa uuden asuinalueen tai rakennuksen suunnittelua, sillä kun hanke etenee, meluntorjunnan keinovalikoima kaventuu.

Ympäristöministeriön, Väyläviraston ja A-Insinöörien yhdessä toteuttama ohje Melun- ja tärinäntorjuntaratkaisut sekä niiden vaikutukset kaavoituksessa antaa kaavoittajille uusinta tietoa teknisistä ratkaisuista, joilla melua sekä raideliikenteen tärinää ja runkomelua voidaan hallita osana kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Lue lisää: Tuore ohje perehdyttää kaavoittajia meluntorjunnan uusiin ratkaisuihin

Edelleen keskeinen tulppa viihtyisän ja melutasoiltaan turvallisen kaupungin rakentamisessa Suomessa on vanhentunut lainsäädäntö. Meluntorjuntaa kaavoituksessa ohjataan yhä 30 vuoden takaa peräisin olevilla säädöksillä, jotka nojaavat sen ajan teknisiin ratkaisuihin ja jo lakkautettujen keskusvirastojen ohjeisiin.

Viihtyisän, turvallisen ja hiljaisen asuinympäristön suunnitteleminen on täysin mahdollista, mutta se on vaikeaa, jos kaikkia moderneja meluntorjunnan teknisiä ratkaisuja ei oteta laajamittaisesti käyttöön. Lue lisää: Eroon tehottomista meluesteistä – 5 tuottavampaa ratkaisua meluntorjuntaan

Kirjoittaja, tekniikan tohtori Mikko Kylliäinen on A-Insinöörien akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja, joka toimii myös akustiikkasuunnittelun tutkijatohtorina ja opettajana Tampereen yliopistossa.

 

KIRJOITTAJA

Mikko Kylliäinen

Mikko Kylliäinen

liiketoimintajohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu

+358 40 641 8959 mikko.kylliainen@ains.fi Tampere

 

"Hyvällä suunnittelulla tehdään mahdollisiksi viihtyisät, useampaan suuntaan avautuvat asunnot."

Mikko Kylliäinen
yksikönjohtaja
A-Insinöörit