“Turun yliopistollisen keskussairaalan Majakkasairaala on rakennettu vilkkaan tien ja rantaradan päälle. Rakennuksen tärinän- ja runkomelunvaimennusratkaisu on toteutettu väylien päälle rakennetun kannen laakeroinnin yhteydessä.”
Uutiset

Tuore ohje perehdyttää kaavoittajia meluntorjunnan uusiin ratkaisuihin

Kaupunkirakenteen tiivistäminen vaatii meluntorjunnalta uusia ratkaisuja. A-Insinöörit laati ympäristöministeriön ja Väyläviraston toimeksiannosta kaavoittajille ohjeen, joka perehdyttää nykyisin käytettävissä oleviin menetelmiin. ”Monet melutorjunnan ongelmat, joita ei osattu ratkaista 30 vuotta sitten, osataan ratkaista nyt.”

Ympäristöministeriön, Väyläviraston ja A-Insinöörien yhdessä toteuttama ohje "Melun- ja tärinäntorjuntaratkaisut sekä niiden vaikutukset kaavoituksessa" antaa kaavoittajille uusinta tietoa teknisistä ratkaisuista, joilla melua sekä raideliikenteen tärinää ja runkomelua voidaan hallita osana kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista.

Ohje keskittyy yleisimpien melunlähteiden eli tie-, raide- ja lentoliikenteen aiheuttaman melun torjuntaan sekä raideliikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun torjuntaan. Ohjeessa on huomioitu uusin tieto, ja se esittelee nykytekniikan mahdollistamia ratkaisuja muun muassa asuntojen uudistuotannossa.

– Meluntorjuntaa koskevat melutason ohjearvot ovat vuodelta 1992, ja vakiintuneet käytännöt perustuvat sen ajan rakentamistapoihin ja teknisiin ratkaisuihin. Tämä rajoittaa turhaan kaavoittamista ja suunnittelua, sillä monet meluntorjunnan ongelmat, joita ei osattu ratkaista 30 vuotta sitten, osataan ratkaista nyt, sanoo A-Insinöörien yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen.

Ohjeen tavoitteena on lisätä tietämystä erilaisten meluntorjuntaratkaisujen vaikutuksista, kun kaavamääräyksiä laaditaan.

Uusia teknisiä ratkaisuja tarvitaan, kun yhdyskuntarakennetta halutaan ja sitä täytyy tiivistää. Samanaikaisesti tavoitteena on, että tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee 30 prosentilla.

– Viihtyisän, turvallisen ja hiljaisen asuinympäristön suunnitteleminen on täysin mahdollista, mutta se on hankalaa, jos kaikkia moderneja meluntorjunnan teknisiä ratkaisuja ei oteta laajamittaisesti käyttöön, Kylliäinen sanoo.

EU:n ennallistamisdirektiivi pakottaa rakentamaan myös alueille, joiden ei aiemmin ole katsottu siihen sopivan juuri melun, tärinän tai runkomelun takia. Esimerkiksi ratojen varteen tai päälle rakennettaessa korostuu tärinän ja runkomelun vaimentaminen. Uusia torjunnan ratkaisuja voidaan toteuttaa ratapölkyissä, radan ja kohteen välillä maaperässä stabilointirakenteina tai rakennuksessa eristimin.

Melun- ja tärinäntorjuntaratkaisut sekä niiden vaikutukset kaavoituksessa -julkaisun pohjana on laaja, kuntien kaavoittajille ja muille viranomaistahoille tehty esiselvitys, jolla kartoitettiin tarvetta ohjeelle ja sen sisältöä.

Tutustu julkaisuun Valtioneuvoston sivuilla

Lisätietoja:
Mikko Kylliäinen, yksikönjohtaja, A-Insinöörit
puh. 040 641 8959
mikko.kylliainen@ains.fi

"Viihtyisän, turvallisen ja hiljaisen asuinympäristön suunnitteleminen on täysin mahdollista, mutta se on hankalaa, jos kaikkia moderneja meluntorjunnan teknisiä ratkaisuja ei oteta laajamittaisesti käyttöön."

Mikko Kylliäinen
yksikönjohtaja
A-Insinöörit

 

OTA YHTEYTTÄ