Tahtituotanto on paljon enemmän kuin vain aikataululakana työmaatoimiston seinällä
Asiantuntija-artikkelit

Tuottavuutta tahtituotannolla – neljä näkökulmaa

Tahtituotanto on saanut suurta huomioita Suomen rakennusalalla, mutta tietoa menetelmän hyödyntämisestä on ollut kootusti vähän. Asiantuntijamme Joonas Lehtovaara ja Unto Hartikainen kokosivat perusteet helposti lähestyttävään oppaaseen.

Tahtituotannolla on todettu olevan selvää vaikutusta rakennushankkeen tuottavuuteen:  Sillä on mahdollista lyhentää hankkeiden kestoa, lisätä ennakoitavuutta ja vähentää hukkaa, eikä pelkästään työmaavaiheessa. 

Kirjoittamamme ja RILin julkaisema tuore opas kertoo perusasiat tahtituotannosta sekä millaisia hyötyjä se voi järjestelmällisesti käytettynä tuoda kaikille hankkeen osapuolille rakennuttajista käyttäjiin. Pääset lataamaan oppaan RILin sivuilta: Tahtituotanto-opas

Jos et ole vielä juuri paneutunut tahtituotantoon, ei hätää – ymmärtämällä seuraavat neljä näkökulmaa pääset hyvin juonen alkuun. 

Tärppi 1: Tahtituotanto on paljon enemmän kuin vain aikataululakana työmaatoimiston seinällä

Tahtituotanto on huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin pelkkä työmaan aikataulutuksen työkalu. Oikeastaan olisi syytä puhua kokonaisvaltaisesta rakennushankkeen johtamismenetelmästä, jonka osia ovat tahtisuunnittelu, tahtiohjaus ja jatkuva parantaminen.

Kaikki nämä pyrkivät luomaan hankkeelle yhteisen rytmi ja virtauksen, “flown”.

tahtituotanto Opas2_kuva1a 1920

tahtituotanto Opas2_kuva1b 1920

Tahtituotannon avulla on saatu lyhennettyä jopa 50 prosenttia läpimenoajoista, ja samalla laatu on parantunut.

Tärppi 2: Tahtituotannon suosio kumpuaa välittömistä tuottavuushyödyistä

Tahtituotanto on viime vuosina saanut huomattavan määrän huomioita rakennusalalla.  Uusia menetelmiä kehitetään jatkuvasti, mutta harva toinen johtamistapa on jäänyt esimerkiksi rakennusliikkeiden työkalupakkiin samanlaisella vauhdilla. Syitä tähän on ainakin kolme:

1) Tahtituotanto mahdollistaa hankkeiden keston merkittävän lyhentämisen. Koska tämä hyöty on saavutettavissa ja todennettavissa heti ensimmäisestä tahtihankkeesta lähtien, se lisää motivaatiota tutustua menetelmään ja laajentaa tehokkaasti sen käyttämistä. 

2) Tahtituotannon perusajatus on helppo ymmärtää ja kommunikoida. Yksinkertaisimmillaan kyse on rytmikkäästä tekemisestä, johtamisesta ja tekemisen edellytysten jatkuvasta varmistamisesta, ei sen suuremmista taikatempuista tai teknologioista.

3) Tahtituotanto ei ole pelkästään toistuvuutta eli samanlaisia työvaiheita sisältävien hankkeiden menetelmä. Vaikka tahtituotanto soveltuu toistuvuutta sisältäviin hankkeisiin erinomaisesti, voi tahdin löytää käytännössä minkälaisessa hankkeessa tahansa, kunhan edellytykset ovat kunnossa.

Tärppi 3: Tahtituotanto tarjoaa hyötyjä, mutta myös sudenkuopat on hyvä tunnistaa

Tahtituotanto tarjoaa monipuolisia hyötyjä, jotka muistetaan kyllä kertoa kun menetelmää hyödynnetään. Lue lisää: Aalto-yliopiston sisarrakennukset Marsio ja Kide Otaniemeen – tahtituotanto siivittää Kide-rakennuksen valmistumista 

Sudenkuoppiakin on. Vaikka kaikkien niiden taklaaminen heti ensimmäisessä hankkeessa on vaikeaa, haasteiden tiedostaminen auttaa asennoitumaan niihin sopivalla vakavuudella, ja ajan myötä järjestelmällisesti parantamaan omaa toimintaa. 

Sudenkuoppia tahtituotannon valmistelussa:

 • Suunnittelua tai materiaalitoimituksia ei ole rytmitetty yhteiseen tahtiin työmaan kanssa.
 • Työryhmiä ei ole perehdytetty ja sitoutettu yhteiseen tahtiin.
 • Valittu urakkamuoto tai sopimusmallit eivät palkitse yhteisessä tahdissa toimimisesta.

Sudenkuoppia tahtituotannon toteutuksessa ja ohjauksessa:

 • Havaittuja ongelmia ei ehditä tai pystytä korjaamaan tahdin rytmissä, ja yhteinen tahti "lipsuu".
 • Hankkeen osapuolten yhteinen tilannekuva puuttuu.
 • Tahtituotannon intensiiviseen toteuttamiseen ei ole varattu riittävästi resursseja, jolloin uudenlaiseen tekemiseen väsytään ja palataan "vanhoihin tapoihin".

Tärppi 4: Matka maailmanluokan tekijäksi lähtee pienistä askelista ja innostuksesta

Jos tahtituotannosta haluaa kaiken hyödyn irti, vaatii se hyvin monen asian samanaikaista huomioimista. Ei kuitenkaan huolta – kaikkea ei tarvitse tehdä tai osata kerralla.

Tahtituotannon soveltamisessa voi lähteä liikkeelle tahtisuunnitelman kautta:

1) Hankkeelle luodaan tahtisuunnitelma, jossa on huomioitu tahtialueet, tahtivaunut, tahtiaika, ja puskurit.

2) Tahtisuunnitelma on tasapainotettu ja työkuormiltaan realistinen, ja se vastaa hankkeen ja rakennuttajan tavoitteita, kuten toivottua valmistumisajankohtaa.

3) Tahtisuunnitelma on esitetty visuaalisesti, joka konkreettisen työkalun viestiä tahtituotannon kokonaisuuden hankkeessa mukana oleville.

Tärkeintä tahtituotannon käyttöön otossa on kuitenkin asenne tehdä asioita uudella tavalla ja oppia uutta. Tsemppiä kaikille tahtituotannon hyödyntämiseen, juttelemme ja sparraamme mielellämme lisää! 

Lataa Tahtituotanto-opas RILin kirjakaupasta

LATAA OPAS

 

Kirjoittajat, kehityspäällikkö Joonas Lehtovaara ja rakennuttamis- ja kehitysjohtaja Unto Hartikainen työskentelevät A-Insinöörien rakennuttamisen palveluissa. Joonas on tutkinut tahtituotantoa ja perehtynyt sen soveltamiseen myös kansainvälisesti. Unto on suurissa ja vaativissa hankkeissa meritoitunut hankkeiden vetäjä, jolla on mittava kokemus eri hanketyypeistä ja toteutusmuodoista.

"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sopii erittäin hyvin juuri tahtituotantoon.”

Unto Hartikainen
rakennuttamisjohtaja
A-Insinöörit

 

TAHTITUOTANTOLLA RAKENTAMISEN TUOTTAVUUS NOUSUUN

 • Rakentaminen sujuu nopeammin ja hankkeen läpivientiaika lyhenee.
 • Ennakoitavuus lisääntyy, eikä työmaalle jää häntiä, jotka viivyttävät hanketta.
 • Häslinki, päällekkäisyydet, odotusajat ja muu hukka vähenee. 
 • Kustannuksen pienevät.
 • Mielikuvat paranevat, kun organisaation kyvykkyys ja tuottavuus kasvavat.
KYSY LISÄÄ

KIRJOITTAJAT

Joonas Lehtovaara

Joonas Lehtovaara

kehityspäällikkö

rakennuttaminen

+358 40 522 5192 joonas.lehtovaara@ains.fi Espoo

Unto Hartikainen

Unto Hartikainen

rakennuttamisjohtaja

rakennuttaminen

+358 40 738 6483 unto.hartikainen@ains.fi