tyomaa nostokurjet
Asiantuntija-artikkeli

Ongelmakohde tarvitsee suunnitelma B:n

Moni rakennushankkeen tilaaja on joutunut pohtimaan, miten toimia, kun hanke ajautuu ongelmiin esimerkiksi urakoitsijan konkurssissa. Ongelmakohteiden valmiiksi saattaminen kustannustehokkaasti on oma erityisosaamisalueensa, kirjoittaa Tapio Virta.

Turbulenssi on vaivannut rakennusalaa ja rakentamisen hankkeita. Ensin vaikeuksia aiheutti koronaa ja Ukrainan sotaa seurannut kustannusten nousu, ja sitä siivittänyt halu urakkasopimusten purkamiseen. Viime aikoina hankaluuksia ovat aiheuttaneet urakoitsijoiden konkurssit. Kun kriisi tulee päälle, on kiire laatia suunnitelma B. Olisi eduksi, jos sellainen olisi valmiina jo, kun ongelmia alkaa ilmaantua.

Jos rakennushanke keskeytyy sopimuksen purkuun tai päätoteuttajan konkurssiin, eikä konkurssipesä halua jatkaa hanketta, tilaajalla on kaksi vaihtoehtoa: hankkia toinen urakoitsija jatkamaan urakkaa, tai viedä hanke itse loppuun ammattimaiseen projektijohtoon tukeutuen.

Ongelmatilanteissa nopeus on valttia. Urakan kilpailuttaminen uudelleen vie väistämättä aikaa. Kesken oleva kohde on lisäksi uudelle urakoitsijalle riski, joka näkyy hinnoittelussa. Jos ajan annetaan kulua, työmaa pysähtyy, tekijät siirtyvät muualle ja kesken jäänyt työmaa on alttiina sääriskeille, ilkivallalle ja vahingoille, jotka kaikki nostavat kustannuksia entisestään.

Jos asiat kyetään hoitamaan hyvässä sovussa ja työmaan haltuunotto käynnistää ripeästi, ovat kortit paljon paremmat.

Rakennushankkeen tilaajalla on mahdollisuus saada keskeytyneen työmaan työt käyntiin myös ilman aikaa vievää uudelleen kilpailuttamista. Töitä voidaan jatkaa omaan lukuun samojen aliurakoitsijoiden kanssa edellyttäen, että urakoitsijat ovat siihen kyvykkäitä ja halukkaita, eikä osapuolten välillä ole riitoja, jotka periytyisivät tilaajalle.

Työmaan haltuunotto käynnistyy katselmuksesta

Projektijohtokonsultin tuella suoritettu haltuunotto käynnistyy katselmuksesta, johon kutsutaan pääurakoitsijan tai konkurssipesän sekä takaajan edustus ja johon voivat osallistua myös muut työmaan urakoitsijat. Työmaalla oleva omaisuus luetteloidaan ja valmiusaste dokumentoidaan, ja pääurakoitsijan tai konkurssipesän kanssa sovitaan aliurakkasopimusten siirrosta tilaajalle.

Haltuunoton jälkeen projektinjohtokonsultin työnjohto saadaan välittömästi paikalle huolehtimaan työmaasta. Aliurakoitsijoilta tiedustellaan halukkuutta siirtää sopimukset tilaajalle. Vaihtoehtona on kilpailuttaa töiden loppuun saattaminen uusina urakoina. Osaurakkasopimusten myötä työt jatkuvat siitä, mihin ne muuten olisivat jääneet.

Yleisten sopimusehtojen mukaan tilaajalla on oikeus käyttää töiden jatkamisessa urakoitsijalle tai konkurssipesälle kuuluvaa työmaalla olevaa irtainta omaisuutta, toki käypää korvausta vastaan. Uuden toimijan, oli tämä urakoitsija tai projektinjohtokonsultti, täytyy voida saada työt käyntiin ja kohde valmiiksi. Vanhojen kiistojen, epäselvyyksien ja vastuukysymysten käsittely pitää erottaa projektin eteenpäin katsovasta johtamisesta.

Ongelmakohteiden haltuunotto ja valmiiksi saattaminen kustannustehokkaasti on oma osaamisalueensa. Mutkikkaissa prosesseissa tilaajan etujen vartija ja projektinjohdon rautainen ammattilainen pärjää silloinkin, kun kaikkea ei ole mahdollista suunnitella ja valmistella etukäteen.

Tapio Virta on kokenut hankekehitys- ja urakointijohtaja, joka toimii A-Insinööreissä projektijohtamisen ja rakentamisen yhdistävän projektinjohtopalvelun yksikönjohtajana.

Kirjoitus on julkaistu Rakennuslehden näkökulmakirjoituksena 22.3.2024.

Tapio Virta

Tapio Virta

yksikönjohtaja

rakennuttaminen

+358 50 583 9473 tapio.virta@ains.fi Espoo

"Jos asiat kyetään hoitamaan hyvässä sovussa ja työmaan haltuunotto käynnistää ripeästi, ovat kortit paljon paremmat."

Tapio Virta
yksikönjohtaja
A-Insinöörit

PROJEKTINJOHTO