A-Insinöörien aamupäiväseminaarissa Finlandia-talossa 12.11.2019 avattiin uusia näkökulmia ja menetelmiä, joiden avulla voit parantaa rakennushankkeesi kustannustehokuutta. Rohkeasti parempaa -seminaarin ytimessä olivat onnistuneen rakentamisen kulmakivet: tekninen erinomaisuus, innovatiivisuus ja tiimityö.

Rakennuslehden kanssa yhteistyössä järjestetty seminaari houkutteli paikanpäälle reilut 200 kiinteistö- ja rakennusalan päättäjää ja asiantuntijaa. Tilaisuuden avasi A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen ja juonsi Rakennuslehden päätoimittaja Tapio Kivistö.

– Huipputason jääkiekkojoukkueen ja korkeatasoisen suunnittelutiimin kasaaminen ovat hyvin lähellä toisiaan. Kun tiimihenki on hyvä, voittomahdollisuudet moninkertaistuvat, A-Insinöörien rakennesuunnittelun toimialajohtaja Timo Leppänen kiteytti seminaarin yhteenvedossa.

Lounaalla ja ständeillä keskusteltiin korkeasta rakentamisesta, algoritmien hyödyntämisestä rakennesuunnittelussa sekä Helsingin ydinkeskustan arvorakennusten korjaussuunnittelusta.

Jukka Jalonen, Leijonat: Miten rakennetaan menestyvä tiimi?

Aamupäivän keynote-puhujana kuultiin Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajaa, maailmanmestareiden tekijä Jukka Jalosta. Puheenvuorossaan Jalonen pohti tiimihengen merkitystä menestykselle. Hän kannustaa olemaan rohkea, antamaan palautetta ja asettamaan tavoitteita. Jalonen on toinen valmentaja maailmassa, jolla on ansiolistallaan sekä nuorten (2016), että aikuisten jääkiekon maailmanmestaruudet (2011 ja 2019). Me A-Insinööreissä allekirjoitamme Jalosen ydinviestin: jos sinä onnistut, niin mekin onnistumme!

Jukan esitys on saatavilla seminaariin ilmoittautuneille. Jos haluat esityksen itsellesi, ota yhteyttä viestintäsuunnittelija Anna Aatiseen anna.aatinen@ains.fi

"Rohkeutta on pelata omilla vahvuuksillaan.”

Jukka Jalonen, jääkiekkovalmentaja, puhui tiimihengestä A-Insinöörien seminaarissa

Jukka Jalonen, jääkiekkovalmentaja

Leijonat

Matias Hirvikoski, A-Insinöörit: Pikakurssi datalähtöiseen rakennesuunnitteluun

Tulevaisuuden rakennesuunnittelu nojautuu dataan, algoritmeihin ja tekoälyyn. Datalähtöisten suunnittelumenetelmien avulla rakentamisesta voidaan saada kustannustehokkaampaa. Suomessakin lisääntyvä korkea rakentaminen on erinomainen esimerkki siitä, miten vaativissa kohteissa voidaan hallita kokonaisia prosesseja algoritmiavusteisesti.

Lataa Matiaksen esitys (pdf): Matias Hirvikoski: Hyödy tulevaisuuden suunnittelumenetelmistä jo nyt (Rohkeasti parempaa, A-Insinöörit)

"Data antaa lisää tietoa rakenteiden kustannuksista ja toteutettavuudesta hankkeen alkuvaiheessa."

Matias Hirvikoski toimii ohjelmistokehityksen teknologiavastaavana A-Insinööreissä

Matias Hirvikoski, ohjelmistokehityksen teknologiavastaava

A-Insinöörit

Timo Huhtala: Meluntorjunnan kustannuksiin voi vaikuttaa eniten kaavavaiheessa

Ääniympäristön suunnittelun pohjana on ihmisen terveyden suojeleminen. Melun ja tärinän torjunnassa etäisyys ei yleensä ratkaise. Tehokkaimmin melua voidaan torjua rakennusmassoilla, jotka ovat meluesteitä korkeampia ja laajempia. Meluntorjunnan kustannustehokkuutta saadaan optimoimalla alue- ja tilasuunnittelua sekä rakennustapoja. Eniten säästöjä on mahdollista saada kaavavaiheessa.

Lataa Timon esitys (pdf): Timo Huhtala: Näin säästät, kun rakennat melu- ja tärinäalueille (Rohkeasti parempaa, A-Insinöörit)

"Torju melu ja tärinä rakennusmassoilla, älä meluesteillä!"

Timo Huhtala, akustiikkasuunnittelun suunnittelujohtaja

Timo Huhtala, suunnittelujohtaja, akustiikkasuunnittelu

A-Insinöörit

Olli Saarinen: Hallin rakentaminen vaatii huolellisuutta kaikilta osapuolilta

Vuonna 2015 voimaan tullut ns. hallilaki velvoittaa kiinteistönomistajat tarkastamaan laajarunkoisten rakennusten kunnon. A-Insinöörit on tähän mennessä tarkastanut 400 hallirakennusta, joista neljännes on vaatinut jonkinasteisia korjauksia. Olli Saarisen opastaa kiinteistönomistajia mm. ottamaan rakenteiden optimoinnissa huomioon lumikuorman kasvu ja aurinkopaneelit, taltioimaan hallien suunnitelmat sekä panostamaan huoltoon.

Lataa Ollin esitys (pdf): Olli Saarinen: Turvallisuuskatsastusten tulos – Tämä on suomalaisten laajarunkoisten rakennusten kunto (Rohkeasti parempaa, A-Insinöörit)

"Hallilaki on parantanut suunnittelun ja rakentamisen laatua."

Olli Saarinen, laatujohtaja

A-Insinöörit

Kuvat:  Mia Järvisalo