Uratarina: Rakennuttamisen projektipäällikkö Sami Tomperi luo puitteet yhteiselle onnistumiselle

Jokainen rakennushanke tarvitsee onnistuakseen kokoavan voiman, joka liittää hankkeen eri osapuolet yhteen hiileen puhaltavaksi ryhmäksi. A-Insinööreillä rakennuttamisen projektipäällikkönä pidän langat hyppysissäni ja autan kaikkia osapuolia antamaan hankkeeseen parhaansa. Palkitsevinta on, kun yhdessä saamme monimutkaisetkin kokonaisuudet vietyä maaliin budjetin ja aikataulun puitteissa ja tilaajan tavoitteita palvellen.

Aloitin urani aikanaan rakennesuunnittelun puolella, ja minulla on kokemusta myös tilaajapuolelta julkishallinnosta sekä monipuolisista rakennuttamisen tehtävistä. Kaikki nämä ovat kerryttäneet työssäni tärkeää substanssiosaamista. Rakennuttamisen projektipäällikön nimittäin tulee tietää mistä puhuu ja osata perustella asiat faktat edellä, jotta hän saa muutkin seisomaan yhteisten tavoitteiden takana. Tilaajakin hyötyy siitä, kun esitän rohkeasti näkemyksiäni ja haastan heitä pohtimaan asioita jostain toisestakin näkökulmasta. Usein esimerkiksi voin auttaa tilaajaa säästämään isoja summia myöhemmin projektissa, kun ehdotan pientä taloudellista lisäpanostusta hankkeen alkuvaiheessa.

Projektipäällikkönä saan eri tahot sitoutumaan hankkeeseen ja tekemään töitä yhteisen onnistumisen eteen, kun pidän huolen työn kannustavuudesta ja järkevistä resursseista. Kenenkään ei tarvitse uupua työtaakkansa alle, ja liika pihistely ajan- tai rahankäytössä näkyy heikompana lopputuotteena.

Vaikka projektipäällikkönä pidän pallot ilmassa monella suunnalla, mikään rakennushanke ei valmistu aikataulussa tai kustannusraameissa yksittäisen henkilön tai toimijan voimin. A-Insinööreillä tiedän, että rinnallani on osaava porukka ja taustalla vahva organisaatio, joilta saan tukea, neuvoja ja asiantuntemusta asiaan kuin asiaan.

Katso avoimista työpaikoistamme, millaista osaamista kaipaamme juuri nyt!

Kun panen rakennuttamisen inhimillisen puolen ja resurssipuolen kohtaamaan käytännössä, saadaan tekijöidemme paras osaaminen käyttöön laadusta ja kustannus-tehokkuudesta tinkimättä.