Kiinteistön arvon säilyttäminen oikea-aikaisilla korjaustoimenpiteillä on tärkeää taloyhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
Asiantuntija-artikkeli

Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö on kannattava sijoitus

Kiinteistön arvon säilyttäminen oikea-aikaisilla korjaustoimenpiteillä on tärkeää taloyhtiön taloudellisen tilanteen kannalta. Rahoituksen saaminen taloyhtiön korjaamishankkeille on tulevaisuudessa haastavampaa, jos korjauksia on laiminlyöty, kirjoittaa arkkitehti Johanna Koskinen.

Suomessa yleisesti kestävään kehitykseen ja asumiseen liittyvät haasteet painottuvat erityisesti kaupungistumiseen, asuinalueiden eriarvoistumiseen, väestön ikääntymiseen sekä sääilmiöiden voimistumiseen liittyviin teemoihin. Taloyhtiöiden kohdalla vastuullisuudella tarkoitetaan taloyhtiön ylläpidon suunnittelua kestävästi pitkällä aikavälillä niin, että taloyhtiön arvo säilyy ja käyttökustannukset pysyvät hallinnassa.

Vastuullinen taloyhtiö huomioi kestävyystekijät niin ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta kuin kulttuurisesta näkökulmasta – kokonaisvaltaisesti. Näiden lisäksi myös asukkaiden hyvinvointi ja rakennusten kulttuuristen arvojen säilyttäminen on tärkeässä asemassa taloyhtiöiden vastuullisuudessa.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen kuuluu vastuulliseen kiinteistönpitoon

EU:n tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, jota varten on luotu EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli taksonomia. Taksonomian tarkoitus on ohjata rahoitusta vihreään siirtymään ja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Taksonomiavaatimukset kiristyvät vaiheittain ja koskevat alkuvaiheessa suuria pörssiyhtiöitä. Yleisesti taksonomian periaatteet vaikuttavat lainan saatavuuteen ja lainaehtoihin.

Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ovat konkretisoituneet viime vuosina muun muassa hulevesihaasteina ja sääilmiöiden voimistumisena. Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ennakointi kuuluu vastuulliseen kiinteistönpitoon. Lue lisää ja lataa opas: Onko korjaaminen ilmastokestävin rakentamistapa? 3 nostoa rakennusten suunnitteluun ja ylläpitoon

Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset isännöitsijän ja taloyhtiön hallitusten tueksi  

Olemme kehittäneet taloyhtiöiden uusiin haasteisiin ja vaatimuksiin konsultointipalvelun, joka auttaa taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä muutoksiin sopeutumisessa. Taloyhtiökohtaisesti laadittu Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö- selvitys ja toimenpidesuunnitelma huomioi ja auttaa ennakoimaan tulevia muutoksia sekä tarjoaa ajantasaista tutkimustietoa ja toimenpide-ehdotuksia käsiteltävistä aiheista.

Hallitusjäsenten ja isännöitsijöiden on hyvä olla ajan tasalla lainsäädäntöön ja EU-tason säätelyyn liittyvistä muutoksista. Kokeneilla asiantuntijoillamme on kokonaisnäkemystä, miten muutokset saadaan käytäntöön ja miten korjausrakennushankkeet kannattaa konkreettisesti toteuttaa.

Selvityksen avulla ennakoidaan myös uuden rakentamislain merkitystä taloyhtiölle ja sen kunnossapidolle. Uuden rakentamislain myötä kestävän kehityksen teemat nousevat esiin rakentamisen ohjauksessa ja rakennusten ylläpidossa. Lue lisää: Rakentamislaki voimaan 2025 – elinkaariominaisuudet ohjaamaan rakentamista 

Selvityksen pohjalta laadittu toimenpidesuunnitelma auttaa taloyhtiöitä konkretisoimaan askeleet kohti kestävämpää tulevaisuutta. Vastuullinen ja kestävä taloyhtiö- selvitys ja toimenpidesuunnitelma hyödyttää taloyhtiötä erityisesti silloin, jos kunnossapitosuunnitelma puuttuu tai taloyhtiötä kiinnostaa matalampikorkoinen vihreä taloyhtiörahoitus.

A-Insinöörit taloyhtiöpalvelut on perustettu taloyhtiöitä varten ja autamme mielellämme yhtiöitä niin pienemmissä kuin suuremmissakin hankkeissa, koko Suomessa. Lue lisää: A-Insinöörit perustaa taloyhtiöpalvelut-yksikön pääkaupunkiseudulle  

Kirjoittaja Johanna Koskinen toimii A-Insinöörien taloyhtiöpalveluissa arkkitehtina ja on perehtynyt kestävyysteemoihin etenkin taloyhtiöiden näkökulmasta.

 

Johanna Koskinen

Johanna Koskinen

arkkitehti

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 41 731 8611 johanna.koskinen@ains.fi Espoo

"Suunnitelma hyödyttää taloyhtiötä, jos kunnossapitosuunnitelma puuttuu ​tai taloyhtiötä kiinnostaa vihreä taloyhtiörahoitus."

Johanna Koskinen
arkkitehti
A-Insinöörit

Konkreettisia toimia kestävän taloyhtiön tarpeisiin

VASTUULLINEN TALOYHTIÖ