Pelimaailmasta tuttujen virtuaalimallien avulla rakennuspiirustusten ymmärtäminen on helppoa myös heille, joille perinteisten 2D-piirrosten tulkitseminen on vierasta.

Kolmiulotteisen kokemuksen avulla on helppo muodostaa käsitys suunnitteilla olevan tilan mittasuhteista, rakenteesta, näkymistä ja toiminnallisuudesta, kuten mahtuuko ovesta todella kulkemaan?

”Mallit muun muassa auttavat tilaajaa ymmärtämään, mitä hän on tilaamassa. Toimintaa voidaan kokeilla tilassa ja suunnitelman sudenkuopat korjata etukäteen, mikä säästää aikaa ja rahaa”, A-Insinöörien ohjelmistosuunnittelija Pirkka Isomäki taustoittaa.

Rakennuksen virtuaalimalli herää eloon pelimoottorilla

Pirkka Isomäki on opiskellut ohjelmointia, ja tekee 3D-malleja myös harrastuksena vapaa-ajallaan. Pelimoottorien avulla näitä malleja voidaan tarkastella aivan uudella tavalla.

Käytännössä virtuaalimalli rakennetaan suunnittelijoiden ja arkkitehtien tekemien tietomallien pohjalta, mutta sisältö täytyy ensin kääntää pelimoottorille ymmärrettävään muotoon.

”Tämän olen oppinut oman harrastukseni kautta, eli miten pelimoottoria autetaan tulkitsemaan suunnitelmia. Täytyy ymmärtää, miten pelimoottori toimii ja millaisena reaalimaailma näyttäytyy. Se vaatii vähän taiteellista silmääkin”, Isomäki sanoo.

Pelimaailmasta rakennusalan käyttäjälähtöisen suunnittelun siivittäjäksi

Periaatteessa virtuaalimallinnuksella voi herättää henkiin millaisen tilan tai ympäristön tahansa. Isomäki on ollut työurallaan mukana kehittämässä rakennusalan mallinnustyökaluja ja laskentaohjelmistoja. Nykyisin hänen vastuullaan on erityisesti kaupunginosasuunnitteluun tarkoitetun Cityfier-työkalun ohjelmistokehitys. Cityfier on rakennettu samalla Unity-pelimoottorilla kuin A-Insinöörien virtuaalimallit.

Isomäki on ilahtunut siitä, että ohjelmistoalalla ollaan herätty näkemään pelimoottorien soveltuvuus  rakennusteollisuuden töiden suunnittelussa ja virtuaalisissa esittelykierroksissa.

”On ollut hienoa olla mukana seuraamassa, miten virtuaalitodellisuus – sekä ohjelmistot että laiteratkaisut – ovat kehittyneet siitä lähtien, kun me A-Insinööreillä aloimme näitä malleja tekemään”, Isomäki toteaa.

Lue lisää aiheesta: Senaatti-kiinteistöt hyödyntää havainnollisuutta käyttäjälähtöisessä suunnittelussa

 

Virtuaalimallintamisen pieni sanasto

Virtuaalimalli

Virtuaalimalli on tietokoneella oleva kolmiulotteinen malli eli 3D-malli, jota voidaan tarkastella näytöltä tai liikkua mallissa itse. Liikkuminen tapahtuu esimerkiksi hiirellä tai näppäimistöllä. Virtuaalimalleja hyödynnetään mm. rakennetun ympäristön kohteiden tarkastelussa.


3D-malli

3D-mallissa esitetään esimerkiksi rakennuksen muodot eli geometria, toisinaan se voi sisältää myös tekstuureja.


Tietomalli

Tietomalli yhdistää rakennuksen geometrian ja siihen liittyvän attribuutti tiedon, joka voi sisältää esimerkiksi rakennuksen osien valmistus materiaaleista. Se on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa.


Stereoskopia

Stereoskopia on joukko tekniikoita, joilla kaksiulotteiseen kuvaan luodaan syvyysvaikutelma. Tekniikoiden toiminta perustuu ihmisen silmien väliseen pieneen etäisyyteen, jonka vuoksi ne näkevät kohteen hieman eri kulmista.


Tutustu palveluihimme: