Rakennuttajatoimistojen liitto RTL ry:n vuosikokous valitsi 3.5.2018 hallituksen puheenjohtajaksi alkavalle kaudelle A-Insinöörien rakennuttamisen toimialajohtaja Juhani Karhun.​

 

Juhani Karhu on aktiivinen rakennusalan vaikuttaja ja hän osallistuu innokkaasti alan kehittämiseen ja kouluttamiseen yrityksen sisällä sekä kansallisella tasolla.

Juhanin eräitä merkittävimpiä rakennusalan luottamus- ja kehitystehtäviä ovat olleet sisällöntuottaminen sekä puheenjohtajan tehtävät ”Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen HJR17” ja ”Valvonnan tehtäväluettelo VAL 12”  -työryhmissä. Tällä hetkellä Juhani on mukana laatimassa uusia Allianssin RT-kortteja sekä Valvonnan tehtäväluettelo VAL17:ta.

 

Rakennuttajatoimistojen Liitto – RTL ry ja sen jäsenyritykset pyrkivät rakennuttajakonsulttipalveluiden tarkoituksenmukaisuuden, taloudellisuuden ja laatutason kohottamiseen. Liitto jäsenyrityksineen toimii terveiden ja eettisesti hyväksyttävien yhteistyösuhteiden kehittämiseksi tilaajien ja rakennuttajakonsulttien kesken.

Pääosa RTL:n kehitystyöstä tehdään nykyisin yhteistyössä RAKLI ry:n kanssa, jonka jäsen RTL on vuodesta 1996 alkaen. Yhteistyön tavoitteena on kehittää osapuolten yhteistyötä ja alan prosesseja tilaajia ja rakennuttajakonsultteja parhaiten palvelevalla tavalla. Liitolla on myös toimiva kontaktiverkosto muihin rakennusalan järjestöihin ja päätöksentekijätahoihin. Täältä lisää RTL ry:stä.

Juhani Karhu,
rakennuttamisen toimialajohtaja