Palvelut

Saviesteiden ja täyttöratkaisujen suunnittelu

A-Insinöörit ovat johtavia asiantuntijoita geologiseen loppusijoitukseen kuuluvissa saviesteissä ja täyttöratkaisuissa. Autamme osoittamaan ratkaisujen turvallisuuden, sekä määrittämään optimaaliset tekniset rakenteet ja materiaalit hankintaketjuineen osana ydinjätteen loppusijoitusta.

OTA YHTEYTTÄ

Ydinjätteen loppusijoittamisen turvallisuus perustuu useisiin toisiaan tukeviin vapautumisesteisiin, jotka hidastavat ja estävät radioaktiivisten aineiden vapautumista. Luonnollisena vapautumisesteenä toimii kallioperä, josta sisemmät, metalliset ja keraamiset vapautumisesteet eristetään bentoniittisavella.

Kokemuksemme saviesteiden ja -tunnelitäyttöjen tutkimuksessa auttaa määrittämään turvallisimmat ja taloudellisimmat materiaalit ja rakenteet, jotka eristävät radioaktiiviset aineet ympäristöstä ja rajoittavat sisemmille vapautumisesteille haitallisten aineiden kulkeutumista.

Toimimme myös materiaalien hallinnan ja hankinnan asiantuntijakumppaninasi kaikissa ydinjätteen loppusijoituksen suunnittelun vaiheissa.

Savimateriaalit loppusijoituksen eristämisessä

Tekniset vapautumisesteet suunnitellaan toisiaan täydentäviksi niin, yhden esteen vajavuus tai tulevaisuudessa ennustettu geologinen muutos ei vaaranna sijoitusratkaisun turvallisuutta pitkälläkään aikavälillä. Lue lisää: Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus

Teknisille vapautumisesteille asetettavat vaatimukset riippuvat loppusijoitettavan jätteen aktiivisuudesta ja loppusijoituspaikan olosuhteista.

Asiantuntijamme ovat erikoistuneet savimateriaaleihin, täyttö- ja puskuribentoniittiin, ja niiden erilaisiin rakenteisiin ja käyttäytymisen tutkimukseen osana loppusijoitusratkaisua.

 

Vapautumisesteiden toimintakyky

Luotettavalla tutkimuksella taataan ratkaisun pitkäaikaisturvallisuus. Testaamme ja mallinnamme lämpötilan kehittymistä, vesien virtausta, aineiden kulkeutumista, ja mekaanista käyttäytymistä. Toteutamme myös kokeellisia laboratorio- ja kenttätutkimuksia tutkiaksemme loppusijoitusrakenteessa tai -tiloissa eri ajanjaksoina tapahtuvia prosesseja. Raportoimme tulokset ja huolehdimme tulosten esittelystä.

Materiaalien ja materaalitiedon hallintaa

Materiaaliominaisuuksien ja ominaisuuksien vaihtelun tuntemus on perusta materiaalien käyttäytymisen ymmärtämiselle. Määritämme materiaaliominaisuuksia, kehitämme niiden tutkimusmetodeja ja määritämme laadunvarmistustapoja ja -prosesseja.

Materiaalihallinnalla on myös suuri kustannusvaikutus loppusijoitusratkaisuun. Autamme tunnistamaan optimaalisimmat materiaalit, kehittämään materiaalin hankintaketjua, ja arvioimaan hankintaan ja tuotantolinjaan liittyviä riskejä.

Asiantuntijamme ovat mukana asiantuntijatiimissäsi varmistamassa, että loppusijoitusratkaisu läpäisee viranomaisten vaatimukset. Lue lisää: Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu

TURVALLISUUS

Autamme tunnistamaan parhaan toteuttavissa olevan materiaali- ja rakenneratkaisun pitkäaikaisen turvallisuuden varmistamiseksi.

TOTEUTETTAVUUS

Arvioimme myös vaihtoehtojen kustannuksia, hankintaketjuja ja niiden riskejä.

KUMPPANI

Toimimme suunnittelukumppaninasi myös materiaalien käytönaikaisen toiminnan laadun ja toimivuuden varmistuksessa.

TEKNISTEN VAPAUTUMISESTEINEN SUUNNITTELU JA TESTAUS

  • Nojaamme vuosikymmenten kokemukseen sekä laaja-alaiseen mittaus- ja mallinnusportfolioon.
  • Asiantuntejamme työskentelevät monialaisissa, verkottuneissa ja kansainvälisissä asiantuntijatiimeissä.
  • Tutkimuksen ja suunnittelun luotettavuus perustuu korkealuokkaiseen tiedonhallintaan, serfifioituihin laatustandardeihin ja jäljitettäviin prosesseihin.

Kysy lisätietoja

Sirpa Kumpulainen
Sirpa Kumpulainen

erityisasiantuntija, ydinjätehuolto huolto
+358 44 421 1209
sirpa.kumpulainen@ains.fi
koko Suomi

Teemu Laurila
Teemu Laurila

yksikönjohtaja, ydinjätehuolto
+358 44 421 1210
teemu.laurila@ains.fi
koko Suomi

Palveluun liittyvät referenssit

Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Olkiluoto
Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Olkiluoto
Syvä geologinen loppusijoituslaitos, Tsekki
Syvä geologinen loppusijoituslaitos, Tsekki
Korkea-aktiivisen jätteen loppusijoituslaitos, Kanada
Korkea-aktiivisen jätteen loppusijoituslaitos, Kanada

Tutustu muihin palveluihin

Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu
Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus
Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus

Maanalaisten tilojen suunnittelupalvelut
Maanalaisten tilojen suunnittelupalvelut