Palvelut

Saviesteiden ja täyttöratkaisujen suunnittelu

A-Insinöörit ovat johtavia asiantuntijoita ydinjätteen geologiseen loppusijoitukseen kuuluvien saviesteiden ja tunnelitäyttöratkaisujen tutkimuksessa, kehityksessä, testauksessa ja teknisessä suunnittelussa. Autamme osoittamaan savirakenteiden toimivuuden, turvallisuuden, sekä määrittämään optimaaliset rakenteet ja materiaalit hankintaketjuineen.

OTA YHTEYTTÄ

Ydinjätteen loppusijoittamisen turvallisuus perustuu useisiin toisiaan tukeviin rakenteisiin, jotka rajoittavat ja estävät radioaktiivisten aineiden vapautumista luontoon. Luonnollisena esteenä toimii kallioperä, josta ydinjätteen sisältämät kanisterit eristetään bentoniittisavella.


Kokemuksemme saviesteiden ja -tunnelitäyttöjen tutkimuksesta auttaa määrittämään turvallisimmat, teknisesti parhaiten soveltuvat, sekä taloudellisimmat materiaalit ja rakenteet, jotka eristävät radioaktiiviset aineet ympäristöstä ja rajoittavat haitallisten aineiden kulkeutumista.


Toimimme myös materiaalien hallinnan ja hankinnan asiantuntijakumppaninasi kaikissa ydinjätteen loppusijoituksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa.

Savimateriaalit loppusijoitustilojen eristämisessä

Ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakenteet suunnitellaan toisiaan täydentäviksi niin, että yhden vapautumisesteen vajavuus tai mahdollinen ympäristön olosuhteiden muutos tulevaisuudessa ei vaaranna loppusijoituksen turvallisuutta. Lue lisää: Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus


Vapautumisesteille kuten savirakenteille asetettavat vaatimukset riippuvat loppusijoitettavan jätteen aktiivisuudesta ja loppusijoituspaikan olosuhteista.


Asiantuntijamme ovat erikoistuneet savimateriaaleihin, erityisesti kalliotilojen täyttönä käytettävään bentoniittiin, sekä savimateriaaleista tehtyihin teknisiin rakenteisiin osana loppusijoitusratkaisua.

Saviesteiden toimintakyky

Luotettavalla tutkimuksella taataan ydinjätteen loppusijoittamisen pitkäaikaisturvallisuus. Testaamme ja simuloimme lämpötilan kehittymistä, veden ja aineiden kulkeutumista, sekä savirakenteiden mekaanista käyttäytymistä.


Toteutamme myös kokeellisia laboratorio- ja kenttätutkimuksia, joiden avulla savirakenteissa tai loppusijoitustiloissa tapahtuvia prosesseja voidaan tutkia kustannustehokkaasti, aikaa säästäen ja tarkoin määrätyin oletuksin. Raportoimme ja analysoimme tulokset ja huolehdimme tulosten esittelystä. Lue lisää : Laboratoriopalvelut

Materiaalien ja materaalitiedon hallintaa

Materiaalien käyttäytymisen ymmärtäminen perustuu materiaaliominaisuuksien ja materiaaliominaisuuksien vaihtelun tuntemukseen.


Määritämme materiaalien ominaisuuksia, kehitämme tutkimusmetodeja materiaalien ominaisuuksien tutkimiseen ja autamme laatimaan laadunvarmistusmetodeja ja -prosesseja, jotka vastaavat vaatimuksiinne.


Savimateriaaleilla on myös merkittävä kustannusvaikutus loppusijoitukseen. Autamme tunnistamaan optimaalisimmat materiaalit, kehittämään materiaalien hankintaketjuja, ja arvioimaan hankintaan ja tuotantolinjaan liittyviä riskejä.


Asiantuntijamme ovat mukana asiantuntijatiimissäsi varmistamassa, että loppusijoitus täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset. Lue lisää: Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu

TURVALLISUUS

Autamme tunnistamaan parhaan toteuttavissa olevan materiaali- ja rakenneratkaisun pitkäaikaisen turvallisuuden varmistamiseksi.

TOTEUTETTAVUUS

Arvioimme myös materiaali – ja rakennevaihtoehtojen kustannuksia, hankinta- ja tuotantoketjuja, sekä niihin liittyviä riskejä.

KUMPPANI

Toimimme suunnittelukumppaninasi materiaalien laadun ja rakenteiden toimivuuden varmistuksessa myös käytönaikaisessa toiminnassa.

SAVIESTEIDEN JA TÄYTTÖRATKAISUJEN SUUNNITTELU JA TESTAUS

  • Vuosikymmenten kokemuksella laaja-alaista osaamista mittaus- ja simulointitöihin.

  • Asiantuntijamme työskentelevät monialaisissa, verkottuneissa ja kansainvälisissä asiantuntijatiimeissä.

  • Tutkimuksen ja suunnittelun luotettavuus perustuu korkealuokkaiseen tiedonhallintaan, serfifioituihin laatustandardeihin ja jäljitettäviin prosesseihin.

Kysy lisätietoja

Sirpa Kumpulainen
Sirpa Kumpulainen

erityisasiantuntija, ydinjätehuolto
+358 44 421 1209
sirpa.kumpulainen@ains.fi
koko Suomi

Teemu Laurila
Teemu Laurila

yksikönjohtaja, ydinjätehuolto
+358 44 421 1210
teemu.laurila@ains.fi
koko Suomi

Palveluun liittyvät referenssit

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Olkiluoto
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Olkiluoto
Syvä geologinen loppusijoituslaitos, Tsekki
Syvä geologinen loppusijoituslaitos, Tsekki
Korkea-aktiivisen jätteen loppusijoituslaitos, Kanada
Korkea-aktiivisen jätteen loppusijoituslaitos, Kanada
Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Pyhäjoki/Eurajoki
Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos, Pyhäjoki/Eurajoki
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka, Wolsong, Korea
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka, Wolsong, Korea
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen maanpeitteinen loppusijoituslaitos, Liettua
Matala- ja keskiaktiivisen jätteen maanpeitteinen loppusijoituslaitos, Liettua

Tutustu muihin palveluihin

Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu
Ydinjätteen loppusijoitustilojen suunnittelu

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus
Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus

Laboratoriopalvelut
Laboratoriopalvelut