Palvelut

Laboratoriopalvelut

Laboratoriomme testaa ja analysoi rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä tuotekehityksen, korjausrakentamisen ja maa- ja kalliorakentamisen tarpeisiin. Tarjoamme monipuoliset rakentamisen analyysi- ja testauspalvelut standardin mukaisista tutkimuksista räätälöityihin koejärjestelyihin.

Helsingin Konalassa sijaitseva laboratoriomme suunnittelee ja toteuttaa kokeet yli kymmenen vuoden kokemuksella.

Laboratorion laadukas ja laaja testaus- ja analyysiosaaminen nojaa ydinjätteen loppusijoituksessa käytettävien materiaalien tutkimusperinteeseen, missä erikoisosaamistamme on savimateriaalien ja -rakenteiden ison mittakaavan kokeet ja pitkäaikaiskestävyyden määrittäminen.

Betonin kuntotutkimukset ja muut korjausrakentamisen palvelut

Tutkimme kustannustehokkaasti ja joustavasti korjausrakentamisen kohteista otettujen betoninäytteiden kunnon. Teemme myös rakennusmateriaalien sekä sisäilman analyyseja.

Huomioimme testaus- ja analyysipalveluissamme korjaushankkeen tarkoituksen ja tavoitteet, näytteen mahdollisesti asettamat rajoitteet sekä lainsäädännön vaatimukset.

STANDARDIPALVELUT:

 • Betonin kloridimääritykset (SFS-EN 14629)
 • Vetolujuuskokeet (SFS-EN-5445)
 • Karbonatisoitumissyvyyden määritys (SFS-EN 1463)

 • Asbestimääritykset (perustuen ISO22262-1, joko polarisaatiomikroskoopilla ja/tai pyyhkäisyelektronimikroskoopilla riippuen näytteen laadusta)
 • Huoneilman mineraalikuitumääritykset (perustuen VTT 2360:2006 ja NIOSH 7400 - raportoimme kuitujen määrän, ja annamme lisäksi kuvauksen kuitujen esiintymisestä ja koosta sekä alustavan arvion materiaalin alkuperästä)
 • Pinnoitteiden ja rakennusmateriaalien raskasmetallipitoisuuksien puolikvantitatiiviset analyysit (XRF)

Maaperän ja uusiomateriaalien määritykset

Tutkimme maamateriaalien sekä kierrätettyjen materiaalien, kuten purkutuotteena syntyvän betonin, käyttökelpoisuutta maarakentamiseen huomioiden materiaaleille asetetut tekniset vaatimukset.

STANDARDIPALVELUT:

 • Vesipitoisuus (SFS-EN 17892-1)
 • Juoksuraja (SFS-EN 17892-12)
 • Raekokoanalyysi (SFS-EN 17892-4)
 • Lämmönjohtavuus (sisäinen standardi, perustuen ASTM 5334-14)

NOPEAT TULOKSET

Toteutamme analyysit ja testit niin, että saat luotettavat tulokset nopeasti.

RÄÄTÄLÖIDYT TESTIT

Laadimme koejärjestelyt tavoitteisiisi sitoutuen, innovatiivisesti ja tehokkaasti.

KUMPPANI

Saat kumppanin, joka myös kehittää ratkaisuja kanssasi.

TUTKIMUSDATA

Raportointi myös dynaamisesti räätälöitynä tietokanta- ja käyttöliittymäratkaisuna (esim. PowerBI).

Ydinjätteen loppusijoituksessa käytettävät savimateriaalit ja täyttöratkaisut

Olemme erikoistuneet ydinjätteen loppusijoituksessa käytettävien savimateriaalien (erityisesti bentoniitin) ominaisuuksien ja savimateriaaleihin pohjautuvien rakenteiden testaukseen.

Tutkimme savipohjaisten materiaalien ja rakenteiden käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa (lämpötilan, virtaaman, kemian ja fyysisen rasituksen vaihdellessa), ja eri mittakaavoissa. Tuloksia käytetään ydinjätteen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden varmistamiseen. Lue lisää: Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus

Huippuosaamisemme bentoniitin ominaisuuksien testauksessa ja käyttäytymisen arvioinnissa voi soveltaa myös muihin bentoniitin teollisiin käyttökohteisiin ja muihin rakenteisiin kuten patoihin.

Laadimme myös koelaitteistojen ja koejärjestelyjen suunnitelmia. Pitkäaikaisissa kokeissa mahdollistamme reaaliaikaisen seurannan antureilla ja kameroilla.
Suunnittelemme kokeiden havainnoinnin ja raportoinnin sekä mahdollisen prosessien mallintamisen yhdessä asiakkaan kanssa. Lue lisää: Saviesteet ja täyttöratkaisut

STANDARDIPALVELUT:

 • Kationinvaihtokapasiteetti (spektrofotometrisesti, sisäinen standardi)
 • Ominaistiheys (volumetrisesti, sisäinen standardi)
 • Paisuntaindeksi (ASTM D 5890 – 11)
 • Paisuntapaine (vakiotilavuudessa, sisäinen standardi)
 • Vedenjohtavuus (vakiotilavuudessa, sisäinen standardi perustuen ASTM D 5084-03)
 • Imupaine (sisäinen standardi käyttäen psykrometria ja/tai hygrometria)
 • Veden pidätyskäyrä (sisäinen standardi)
 • Yksiaksiaalinen puristuslujuus (sisäinen standardi, perustuen ASTM D 2166-06)
 • Vetolujuus (sisäinen standardi)
 • Konsolidaatio (sisäinen standardi)
 • Lämmönjohtavuus (sisäinen standardi, perustuen ASTM 5334-14)
 • Vaihtuvien kationien koostumus, vesiliukoisten ionien määrä ja koostumus, kemiallinen koostumus, ja mineraloginen koostumus (yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa).

Kysy lisätietoja

Noora Kanerva
Noora Kanerva

asiakkuusvastaava, laboratoriopalvelut
+358 44 421 1206
noora.kanerva@ains.fi
koko Suomi

Seppo Raiski
Seppo Raiski

yksikönjohtaja, korjaus- ja asiantuntijapalvelut
+358 40 042 2591
seppo.raiski@ains.fi
Etelä-Suomi

Mikko Tarri
Mikko Tarri

yksikönjohtaja, korjaussuunnittelu
+358 40 057 6633
mikko.tarri@ains.fi
Sisä-Suomi

Tutustu muihin palveluihin

Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu

Infran ylläpitopalvelut
Infran ylläpitopalvelut

Pohjatutkimukset
Pohjatutkimukset