Palvelut

Laboratoriopalvelut

Laboratoriomme testaa ja analysoi rakennusmateriaalien ominaisuuksia ja käyttäytymistä tuotekehityksen, korjausrakentamisen sekä maa- ja kalliorakentamisen tarpeisiin. Tarjoamme monipuoliset rakentamisen laboratoriotestit standardikokeista räätälöityihin tutkimusjärjestelyihin.

OTA YHTEYTTÄ

Helsingin Konalassa sijaitseva laboratoriomme suunnittelee ja toteuttaa kokeet yli kymmenen vuoden kokemuksella.

Laboratorion laadukas ja laaja testaus- ja analyysiosaaminen nojaa ydinjätteen loppusijoituksessa käytettävien materiaalien tutkimusperinteeseen, missä erikoisosaamistamme on savimateriaalien ja -rakenteiden ison mittakaavan kokeet ja pitkäaikaiskestävyyden määrittäminen.

Betonitutkimukset ja muut korjauskohteen analyysit

Tutkimme kustannustehokkaasti ja joustavasti korjausrakentamisen kohteista otettujen betoninäytteiden kunnon. Teemme myös rakennusmateriaalien sekä sisäilman analyyseja.

Huomioimme testaus- ja analyysipalveluissamme korjaushankkeen tarkoituksen ja tavoitteet, näytteen mahdollisesti asettamat rajoitteet sekä lainsäädännön vaatimukset.

KORJAUSRAKENTAMISEN STANDARDIKOKEET:

 • Betonin kloridimääritykset (SFS-EN 14629)
 • Vetolujuuskokeet (SFS-EN-5445)
 • Karbonatisoitumissyvyyden määritys (SFS-EN 14630)
 • Asbestimääritykset (perustuen ISO22262-1, joko polarisaatiomikroskoopilla ja/tai pyyhkäisyelektronimikroskoopilla riippuen näytteen laadusta)
 • Huoneilman mineraalikuitumääritykset (perustuen VTT 2360:2006 ja NIOSH 7400 - raportoimme kuitujen määrän, ja annamme lisäksi kuvauksen kuitujen esiintymisestä ja koosta sekä alustavan arvion materiaalin alkuperästä)
 • Pinnoitteiden ja rakennusmateriaalien raskasmetallipitoisuuksien puolikvantitatiiviset analyysit (XRF)

Maaperän ja uusiomateriaalien analyysit

Tutkimme maamateriaalien sekä kierrätettyjen materiaalien, kuten purkutuotteena syntyvän betonin, käyttökelpoisuutta maarakentamiseen huomioiden materiaaleille asetetut tekniset vaatimukset.

MAARAKENTAMISEN STANDARDIKOKEET:

 • Vesipitoisuus (SFS-EN 17892-1)
 • Juoksuraja (SFS-EN 17892-12)
 • Raekokoanalyysi (SFS-EN 17892-4)
 • Lämmönjohtavuus (sisäinen standardi, perustuen ASTM 5334-14)

FINAS-akkreditointi

Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T354, täyttäen akkreditointivaatimuksen SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoidut analyysimme ovat betonin vetolujuuskoe ja kloridipitoisuus.

NOPEAT TULOKSET

Toteutamme analyysit ja testit niin, että saat luotettavat tulokset nopeasti.

RÄÄTÄLÖIDYT TESTIT

Laadimme koejärjestelyt tavoitteisiisi sitoutuen, innovatiivisesti ja tehokkaasti.

KUMPPANI

Saat kumppanin, joka myös kehittää ratkaisuja kanssasi.

TUTKIMUSDATA

Raportointi myös dynaamisesti räätälöitynä tietokanta- ja käyttöliittymäratkaisuna (esim. PowerBI).

Ydinjätteen loppusijoituksessa käytettävät savimateriaalit ja täyttöratkaisut

Olemme erikoistuneet ydinjätteen loppusijoituksessa käytettävien savimateriaalien (erityisesti bentoniitin) ominaisuuksien ja savimateriaaleihin pohjautuvien rakenteiden testaukseen pitkäaikaisturvallisuuden varmistamiseksi.

Tutkimme savipohjaisten materiaalien ja rakenteiden käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa (lämpötilan, virtaaman, kemian ja fyysisen rasituksen vaihdellessa), ja eri mittakaavoissa. Lue lisää: Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus

Huippuosaamisemme bentoniitin ominaisuuksien testauksessa ja käyttäytymisen arvioinnissa soveltuu myös muihin teollisiin käyttökohteisiin ja muihin rakenteisiin kuten patoihin.

Laadimme myös koelaitteistojen ja koejärjestelyjen suunnitelmia. Pitkäaikaisissa kokeissa reaaliaikainen seurata tehdään antureilla ja kameroilla.

Suunnittelemme kokeiden havainnoinnin ja raportoinnin sekä mahdollisen prosessien mallintamisen yhdessä asiakkaan kanssa. Lue lisää: Saviesteet ja täyttöratkaisut

TÄYTTÖRATKAISUJEN STANDARDIPALVELUT:

 • Kationinvaihtokapasiteetti (spektrofotometrisesti, sisäinen standardi)
 • Ominaistiheys (volumetrisesti, sisäinen standardi)
 • Paisuntaindeksi (ASTM D 5890 – 11)
 • Paisuntapaine (vakiotilavuudessa, sisäinen standardi)
 • Vedenjohtavuus (vakiotilavuudessa, sisäinen standardi perustuen ASTM D 5084-03)
 • Imupaine (sisäinen standardi käyttäen psykrometria ja/tai hygrometria)
 • Veden pidätyskäyrä (sisäinen standardi)
 • Yksiaksiaalinen puristuslujuus (sisäinen standardi, perustuen ASTM D 2166-06)
 • Vetolujuus (sisäinen standardi)
 • Konsolidaatio (sisäinen standardi)
 • Lämmönjohtavuus (sisäinen standardi, perustuen ASTM 5334-14)
 • Vaihtuvien kationien koostumus, vesiliukoisten ionien määrä ja koostumus, kemiallinen koostumus, ja mineraloginen koostumus (yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa).

Kysy lisätietoja

Noora Kanerva
Noora Kanerva

asiakkuusvastaava, laboratoriopalvelut
+358 44 421 1206
noora.kanerva@ains.fi
koko Suomi

Seppo Raiski
Seppo Raiski

yksikönjohtaja, korjaus- ja asiantuntijapalvelut
+358 40 042 2591
seppo.raiski@ains.fi
Etelä-Suomi

Mikko Tarri
Mikko Tarri

yksikönjohtaja, korjaussuunnittelu
+358 40 057 6633
mikko.tarri@ains.fi
Sisä-Suomi

Tutustu muihin palveluihin

Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu

Infran ylläpitopalvelut
Infran ylläpitopalvelut

Pohjatutkimukset
Pohjatutkimukset