Palvelut

Sisäilma ja rakennusterveys

Sisäilmastopalveluidemme tavoitteena on taata kiinteistöösi turvallinen, terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto. Selätämme haasteet ja selvitämme sisäilmaongelmat asiakasta kuunnellen, tietoja keräten ja tutkimuksia tehden.

PYYDÄ TARJOUS

Kokonaisvaltaista rakennusterveyden hoitoa

Meiltä saat kokonaisvaltaista palvelua rakennusterveyden riskien ennakoinnista ja oireiden syyn selvittämisestä vaurioiden korjaamisen seurantaan asti.Voit luottaa siihen, että tutkimme rakennuksesi ongelman ja korjaamme sen yhteisesti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. 

Tiedottaminen on keskeinen osa kiinteistön tutkimuksia. Osallistumme tiiviisti sisäilmatyöryhmien toimintaan, tutkimustulosten esittelyyn ja avustamme tiedottamisessa koko sisäilman korjaushankkeen ajan.

Sisäilman korjaushankkeen vaiheet

Sisäilmaongelmien korjaaminen on laaja hanke.

Rakennuksen sisäilman parantaminen alkaa tutkimuksilla

Rakennuksessa kannattaa teettää riittävän kattava kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jos rakennuksessa on syytä epäillä sisäilmaongelmaa. Kokonaisvaltaisella tutkimuksella selvitetään kaikki mahdolliset sisäilman laatuun vaikuttavat haittatekijät. Teemme tutkimukset aina kohteen erityispiirteet huomioiden.

Rakenteiden kuntoa, rakennusfysikaalista toimivuutta ja sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä voidaan arvioida jo ennen kuin niistä tulee sisäilmaongelmien aiheuttajia. Autamme sinua ennakoimaan sisäilman laatuun vaikuttavia riskejä suorittamalla rakennukseen ns. rakenne- ja kosteusteknisen riskiarvion, joka suoritetaan tutustumalla rakennukseen ja rakennuksen rakenneratkaisuihin. Lue lisää: Sisäilmatutkimukset.

Hankesuunnittelu sisäilmakorjauksissa

Tutkimusten jälkeen tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa hankesuunnittelu, jossa määritellään korjausten riittävä laajuus ja selvitetään rakennuksen muut korjaustarpeet. Hankesuunnitelmassa kootaan yhteen kaikki korjausvaihtoehtojen valintaan vaikuttavat tekijät. Se on tietopaketti kiinteistön omistajalle päätöksenteon tueksi.

Hankesuunnittelu vaikuttaa koko korjaushankkeen taloudelliseen ja laadulliseen onnistumiseen. Huolellisesti toteutettu hankesuunnitteluvaihe säästää huomattavasti koko hankkeen kustannuksia ja varmistaa tasaisen laadun.
Sisäilmakorjauksen hankesuunnittelu määrittää korjaukselle ja sisäilmastolle selkeät tavoitteet.

Korjaussuunnittelu sisäilmaprojekteissa

Sisäilman laatuun vaikuttavien haittatekijöiden selvittyä teemme tarvittaessa korjaussuunnitelman. Kokeneet asiantuntijamme varmistavat, että korjaustoimenpiteet ovat riittäviä, kohdistuvat oikein ja korjaukset toteutuvat suunnitellusti. Tarjoamme korjausrakentamisen palveluita kiinteistönomistajille ja taloyhtiöille kaikenlaisiin rakennuksiin. Lue lisää: Korjaussuunnittelu.

Vain riittävän laajat korjaustoimenpiteet poistavat varsinaisen sisäilmaongelman ja helpottavat kiinteistön käyttäjien arkea. Suunnitteluvaiheessa määritetään projektissa käytettävät laadunvarmistusmenetelmät.

Sisäilmakorjausten valvonta ja laadunvarmistus

Työmaa-aikaiset olosuhdemittaukset, merkkiainekokeet, puhtaustason tarkastukset ja kosteusmittaukset varmistavat sisäilmaston korjauksen onnistumisen. Kosteuden- ja puhtaudenhallintaan liittyvä asiantuntijapalvelumme A-Insinöörit Kosteusturva™ sekä rakennus- ja taloteknisen valvonnan palvelumme varmistavat, että sisäilmakorjaus toteutetaan hyvän rakennustavan ja korjaussuunnitelmien mukaisesti. Sisäilmakorjausten onnistuminen ja laatu varmistetaan monipuolisilla mittauksilla ja tutkimuksilla ennen hankkeen alkua, työmaa-aikana ja ennen tilojen luovutusta.

"Selätämme haasteet ja selvitämme sisäilmaongelmat asiakasta kuunnellen, tietoja keräten ja tutkimuksia tehden."

SISÄILMAONGELMAT VOI EHKÄISTÄ

Riskien ennakoinnilla, hyvällä suunnittelulla ja kosteudenhallinnalla voidaan torjua suurin osa sisäilmaongelmista.

HYVÄ SISÄILMA ON LAAJA KOKONAISUUS

Kokonaisvaltaiset sisäilmapalvelut takaavat terveellisen ja turvallisen sisäilman rakennukseen.

OTA AVUKSI A-INSINÖÖRIT KOSTEUSTURVA™

Kosteusturva on A-Insinöörien kehittämä asiantuntijapalvelu rakennuksen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan. Sen tavoitteena on varmistaa turvallinen ja terveellinen rakennus koko sen elinkaaren ajaksi.

KOKONAISVALTAINEN PALVELUKETJU TILOJEN HYVÄÄN SISÄILMASTOON

Sisäilmakorjausten seuranta

Korjausten jälkeen sisäilmaolosuhteita seurataan erikseen laadittavan seuranta- ja jälkihoitosuunnitelman mukaisesti. Rakennuksen kunnon ja toiminnan säännöllinen seuraaminen ennaltaehkäisee sisäilmaongelmien syntymistä.

Sisäilmaston laadun seurantaan sisältyy:

  • VOC-mittaukset
  • Sisäilman olosuhdemittaukset
  • Painesuhdemittaukset
  • IV-tutkimukset, joilla varmistetaan, että ilmanvaihto toimii suunnitellusti

A-Insinöörit Kosteusturva™

A-Insinöörit Kosteusturva™ on rakennuksen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan liittyvä asiantuntijapalvelu, jossa tavoitteena on varmistaa turvallinen ja terveellinen rakennus koko rakennuksen elinkaaren ajaksi. Palvelu poistaa kosteus- ja sisäilmaongelmat rakennushankkeista. Kosteuden- ja puhtaudenhallinta ovat onnistuneen korjaushankkeen avaintekijöitä, joihin kiinnitetään huomiota koko projektin ajan, hankesuunnitteluvaiheesta lähtien.

Kysy lisätietoja

Lari Eskola
Lari Eskola

johtava asiantuntija, sisäilmasto
+358 40 637 2131
lari.eskola@ains.fi
koko Suomi

Rauno Pakanen
Rauno Pakanen

rakennusterveysasiantuntija, kuntotutkimukset
+358 50 468 0020
rauno.pakanen@ains.fi
Pohjois-Suomi

Saija Korpi
Saija Korpi

asiakkuuspäällikkö, rakennusterveyspalvelut
+358 40 190 8765
saija.korpi@ains.fi
koko Suomi

Jari Jäntti
Jari Jäntti

suunnittelupäällikkö, korjausrakentaminen
+358 40 653 1725
jari.jantti@ains.fi
Itä-Suomi

Petri Sippola
Petri Sippola

projektipäällikkö
+358 50 534 8229
petri.sippola@ains.fi
Pohjois-Suomi

Jari Rissanen
Jari Rissanen

projektipäällikkö, korjaustutkimukset ja -suunnittelu
+358 40 481 4656
jari.rissanen@ains.fi
Itä-Suomi

Tutustu muihin palveluihin

Sisäilmatutkimukset
Sisäilmatutkimukset

Kuntoarviot ja -tutkimukset
Kuntoarviot ja -tutkimukset

Korjaussuunnittelu
Korjaussuunnittelu