Palvelut

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on korjaushankkeen tärkein vaihe; siinä selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat kohteen korjaamiseen ja mitä korjaamisella tavoitellaan.

PYYDÄ TARJOUS

Selvitämme hankesuunnittelun avulla kannattaako kohteen korjaaminen tai soveltuuko rakennus sille suunniteltuun uuteen käyttötarkoitukseen.

Selvityksiä tehdään jo ennen korjaushankkeen aloittamista

Hankesuunnittelu vaikuttaa koko korjaushankkeen taloudelliseen ja laadulliseen onnistumiseen. Huolellisesti toteutettu hankesuunnitteluvaihe säästää huomattavasti koko hankkeen kustannuksia.

Kun rakennuksen korjaustarve on tiedostettu, asiantuntijamme auttaa selvittämään tarkasti mitä toimenpiteitä korjaaminen edellyttää. Osaavan korjausrakentamisen hankesuunnittelun avulla selviää, onko kohteen korjaaminen ylipäätään mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa.

Kun korjaamiseen on päädytty, korjaussuunnittelun asiantuntija määrittää tarvittavat tutkimukset. Käyttötarkoituksesta riippuen teemme esimerkiksi rakennuksen kantavuuden tutkimuksia ja ääneneristävyyden mittauksia. Jos vanhassa rakennuksessa epäillään asbestia tai muita haitta-aineita, toteutamme tarvittavat kartoitukset.

Hankesuunnitelma kertoo korjaushankkeen kannattavuuden

Joskus korjaamisen lähtötiedoiksi riittävät kuntokuntotutkimuksessa esille tulevat korjaustarpeet. Tutkimusten jälkeen tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa hankesuunnittelu, jossa määritellään korjausten riittävä laajuus ja selvitetään samalla rakennuksen muut korjaustarpeet.

Hankesuunnitelmassa kootaan yhteen kaikki korjausvaihtoehtojen valintaan vaikuttavat tekijät. Se on tietopaketti kiinteistön omistajalle päätöksenteon tueksi.

”Huolellisesti toteutettu hankesuunnitteluvaihe säästää huomattavasti korjaamisen kustannuksia..”

KORJAUSTARPEET SELVILLE

Hankesuunnitelma selvittää, kannattaako kohteen korjaaminen tai soveltuuko rakennus sille suunniteltuun uuteen käyttötarkoitukseen.

KUSTANNUKSET KURIIN

Huolellisesti toteutettu hankesuunnittelu säästää ison potin koko hankkeen kustannuksista.

Hankesuunnitelma auttaa käyttötarkoituksen muutoksessa

Nykyään tehdään paljon rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia uusien talojen rakentamisen rinnalla. Ennen kuin esimerkiksi vanhaan tehdasrakennukseen voidaan rakentaa asuntoja, tarvitaan vahvaa korjausrakentamisen osaamista. Selvitämme luotettavasti ja tehokkaasti, onko käyttötarkoituksen muutos mahdollinen ja millaisin kustannuksin.

Suunnitelma auttaa hahmottamaan korjauksen keston

Tuotamme asiakkaalle hankesuunnittelusta raportin, jossa rakennuksen korjaamista tarkastellaan tavoitteiden, kustannusten ja lähtökohtien näkökulmista. Korjausten laajuus, aikataulu, kustannukset ja toteutusmuoto tarkentuvat tarveselvitysten avulla. Raportissa esitämme tarpeen mukaan useita vaihtoehtoja korjauksen toteuttamisesta. Tarkentavat kuntotutkimukset, selvitykset ja rakenteiden avaukset ovat joskus tarpeen riskien ja kustannusten minimoimiseksi.

Taloyhtiössä hankesuunnitelma hyväksytään yhtiökokouksessa.

HANKESUUNNITELMA ON LAAJA KOKONAISUUS

 • Selvitämme rakentamismahdollisuudet
 • Kirjaamme hankkeeseen liittyvät riskit (mm. haitta-aineet)
 • Autamme toimenpiteiden lupamenettelyissä ja mahdollisissa suojeluvaatimuksissa
 • Määritämme yhdessä asiakkaan kanssa laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteet
 • Selvitämme kiinteistönpidon asettamat tavoitteet (ylläpito, turvallisuus)
 • Laadimme ajantasaiset piirustukset ja mallinnukset
 • Selvitämme sopivimman urakkamuodon
 • Selvitämme korjausurakan aikaiset tilojen käyttömahdollisuudet ja tarvittavat väliaikaistilat
 • Huolehdimme riskien hallinnasta, raportoinnista ja viestinnästä
 • Laadimme lopullisen projektiohjelman ja hyväksytämme sen asiakkaalla
 • Laadimme korjaushankkeen toteutuksesta ehdotuksen ja kustannusarvion

Kysy lisätietoja

Mikko Tarri
Mikko Tarri

yksikönjohtaja, korjaussuunnittelu
+358 40 057 6633
mikko.tarri@ains.fi
Sisä-Suomi

Seppo Raiski
Seppo Raiski

yksikönjohtaja, korjaus- ja asiantuntijapalvelut
+358 40 042 2591
seppo.raiski@ains.fi
Etelä-Suomi

Ville Jaatinen
Ville Jaatinen

yksikönjohtaja
+358 40 557 3958
ville.jaatinen@ains.fi
Pohjois-Suomi

Esa Suomalainen
Esa Suomalainen

aluejohtaja
+358 40 029 9644
esa.suomalainen@ains.fi
Itä-Suomi

Jari Jäntti
Jari Jäntti

suunnittelupäällikkö, korjausrakentaminen
+358 40 653 1725
jari.jantti@ains.fi
Itä-Suomi

Jari Kivelä
Jari Kivelä

yksikönjohtaja
+358 40 587 8320
jari.kivela@ains.fi
Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi