Selvitä runkomelua ja tärinää – digitaalinen akustiikkalaboratorio apuna
Asiantuntija-artikkelit

Torju runkomelua ja tärinää tehokkaasti – 4 vinkkiä radanvarren uudiskohteisiin

Hyvät liikenneyhteydet lisäävät asuinalueen vetovoimaa, mutta esimerkiksi raideliikenteestä syntyvät runkomelu ja tärinä voivat heikentää asumisviihtyvyyttä ja jopa vaurioittaa rakenteita. Tehokkaat vaimennusratkaisut ovat toteutettavissa, kirjoittaa suunnittelujohtaja Timo Huhtala.

Toimivia ja kustannustehokkaita vaimennusratkaisuja olisi ihanteellisinta suunnitella mahdollisimman varhain, jo maakuntakaavassa, yleiskaavassa tai osayleiskaavavaiheessa. Näin voidaan vaikuttaa melun lähteeseen ja maankäyttöön sekä hyödyntää rakennusmassoja.

Usein kuitenkin rakennetaan jo olemassa olevien ratayhteyksien varrelle. Silloinkin aika on rahaa: mitä aikaisemmassa suunnittelun vaiheessa runkomelu ja tärinä otetaan huomioon, sitä toimivampiin ja edullisempiin ratkaisuihin voidaan päästä.

Tärinä ja runkomelu syntyvät, kun juna, metro tai raitiovaunu ohittaa rakennuksen saaden maaperän värähtelemään. Värähtely siirtyy maaperän kautta rakennukseen ja tuntuu tärinänä tai kuuluu meluna. 

ains_runkomeluntorjunta_24102019_nayttoversio

Pehmeällä maalla värähtely on pienitaajuista (alle 20 hertsiä), minkä voi aistia rakennuksessa tärinänä. Kovalla maaperällä hieman korkeampi taajuinen värähtely (50–250 hertsiä) synnyttää runkomelua. Lyhyillä etäisyyksillä maaperästä riippumatta molemmat voivat olla haasteena.

Nämä neljä seikkaa kannattaa ottaa huomioon uudiskohteiden runkomelun ja tärinän torjunnassa:

1. Selvitä runkomelua ja tärinää – digitaalinen akustiikkalaboratorio apuna

Perinteisten mittausmenetelmien ohella käytettävissäsi on muun muassa isojen alueiden, kuten kaupunginosien tai kortteleiden, selvitykseen soveltuva algoritmipohjainen työkalu, joka yhdistää avointa dataa, eri rekistereitä ja laskentamalleja. Sen avulla voidaan myös arvioida erilaisten vaimennusratkaisujen tehokkuutta ja kustannusvaikutuksia.

A-Insinöörien digitaalinen akustiikkalaboratorio perustuu FEM-mallinnuksen erilaisiin sovelluksiin. Voimme mallintaa laboratoriossamme erilaisia tärinäeristysratkaisuja ja optimoida niitä rakennuksen eri osissa. Tärinän ja runkomelun tasoa on mahdollista arvioida myös tarkemmin rakennuksen rungossa, eri kerroksissa ja eri etäisyyksillä radasta. Tarkempi laskennallinen arvio säästää kustannuksia vaimennusratkaisua mitoitettaessa. Lue lisää: Radanvarsirakentaminen – Stabilointirakenne torjuu liikennetärinää tehokkaasti

2. Vertaile runkomelun ja tärinän torjumisen vaihtoehtoja

Suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa selvittää, mitä rakennevaihtoehtoja erilaiset vaimennusratkaisut antaisivat. Esimerkiksi eristinkustannukset ovat marginaalisia verrattua rakenneratkaisujen seurannaisvaikutuksiin. Valintojen merkitys korostuu etenkin vaativammissa rakennuskohteissa, kuten silloin kun rakennetaan radan päälle tai sen välittömään läheisyyteen. Lue lisää: Keski-Pasilaan Tornitalokortteli opiskelijoille – suunnittelussa korostuu korkea rakentaminen ja meluntorjunta 

3. Panosta aluesuunnitteluun tärinän ja runkomelun vaimennusratkaisuissa

Aluerakentamisessa vaimennusratkaisuja on hyvä tutkia koko alueen näkökulmasta, jolloin yksittäisen hankkeen kustannukset alenevat. Usein voi olla mahdollista tehdä yhteistyötä kuntien kaavoituksen ja aluekehityksen kanssa. Vaikka alueellisen vaimennusratkaisun kustannukset jyvitettäisiin esimerkiksi tonttien hintoihin, tulee kokonaisuus yleensä kaikille osapuolille edullisemmaksi ja lopputuloskin on laadukkaampi.

4. Satsaa työmaavalvontaan, varmistat vaimennuksen onnistumisen

Ratkaisujen toimivuus kannattaa varmistaa työmaalla. Esimerkiksi vaimennukseen käytettyjä kellutusratkaisuja voi olla hyvin vaikeaa korjata valmiiseen rakennukseen. Työntekijöiden perehdyttämiseen, työmaan valvontaan, malliasennusten tarkistamiseen ja dokumentointiin sekä tarvittaessa koemittauksiin kannattaa siis panostaa.


Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta!

LATAA MATERIAALIT

Kirjoittaja Timo Huhtala työskentelee suunnittelujohtajana A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikössä.

A-Insinöörien akustiikkasuunnittelu numeroina

  • Kehityspanostus suunnitteluteknologioihin 2100 h/v
  • Henkilöstön määrä 42 (2,5-kertaistunut 5 vuodessa)
  • Tuhansia akustisia mittauksia vuodessa

KIRJOITTAJA

Timo Huhtala

Timo Huhtala

aluejohtaja, akustiikkasuunnittelu

rakennesuunnittelu

+358 40 643 3762 timo.huhtala@ains.fi Espoo

 

"Tehokkaat tärinän ja runkomelun vaimennusratkaisut ovat toteutettavissa, mikäli haitat otetaan huomioon heti suunnittelun alkaessa."

Timo Huhtala
suunnittelujohtaja
A-Insinöörit

VÄRÄHTELYÄ VOI VAIMENTAA KOLMELLA TAVALLA

  • Lähteessä eli ratarakenteessa: Radan rakentamisvaiheessa tai perusparannuksen yhteydessä tehtävien vaimennusratkaisujen vaikutus tuntuu kaikkialla radan ympäristössä.
  • Siirtotiessä eli maaperässä: Kalkkisementtistabilointien tai teräsponttiseinien kaltaiset ratkaisut vaimentavat pääasiassa tärinää, ja niiden vaikutus on vain rajallinen.
  • Kohteessa eli rakennuksessa: Perinteinen ratkaisu on asentaa rakennuksen perustuksiin runkomeluvaimentimet. Värähtelyn voimistumisen voi estää myös välipohjien avulla.

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys

LATAA MATERIAALIT