Purkukartoituksessa tehtävä purkumateriaaliselvitys antaa lähtökohdan uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden arviointiin.
Asiantuntija-artikkelit

Onko uudelleenkäytettävä ja kierrätettävä rakennustuote kelvollinen?

Kiertotalous tulee vauhdilla rakennusalalle ja osa tilaajista edellyttää jo purkukohteista vapautuvien rakennustuotteiden kierrätystä. Onko uudelleenkäytettävä ja kierrätettävä rakennustuote kelvollinen, kysyy tekninen johtaja Jarmo Leskelä.

Ympäristöministeriön purkukartoitusopas toteaa: ”Yleinen este rakennus- ja purkujätteiden uudelleenkäytölle ja kierrätykselle on epävarmuus talteen otettujen rakennusosien ja -materiaalien kelpoisuudesta.” Lukuisissa kiertotalousseminaareissa tämä tosiasia on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle. Kuka haluaa tontilleen kasan rakennus- ja purkujätettä, ellei sen vaatimustenmukaisuutta voida osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle?

Purkukartoituksen yhtenä tuloksena syntyvä purkumateriaaliselvitys antaa hyvän lähtökohdan uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden arvioinnin käynnistämiseen.

Kierrätettävän rakennustuotteen kelpoisuuden osoittaminen

Uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien rakennustuotteiden hyväksyntään ja kelpoisuuteen ei ole vielä olemassa kattavaa lainsäädäntöä, koska EU:n rakennustuoteasetus sekä kansallinen tuotehyväksyntälaki ja -asetus on laadittu teollisesti valmistettaville, laadunvalvonnan ja laadunvarmennuksen piirissä oleville rakennustuotteille. EU:n rakennustuoteasetuksen uudistamisessa pyritään edistämään rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Uudistus vie kuitenkin vuosia ja osa materiaalijärjestöistä pyrkii jarruttamaan uudistamista markkinoiden menettämisen pelossa. 

Kansallinen tuotehyväksyntälainsäädäntömme mahdollistaa kuitenkin rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamisen rakennuspaikkakohtaisesti, jolloin rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa kelpoisuuden rakennusvalvontaviranomaisen päteväksi katsoman tahon selvityksellä. Tehtävän voi hoitaa riittävästi substanssiosaamista, analyysivälineistöä ja referenssikohteita omaava asiantuntijaorganisaatio. Lue lisää: Kiertotalouden asiantuntijapalvelumme

Rakennus- ja purkujätteen hyväksyntämenettely riippuu siitä, hyödynnetäänkö jäte uuden rakennustuotteen raaka-aineena, toista rakennusmateriaalia korvaavana materiaalina vai uutta rakennustuotetta korvaavana tuotteena. Kaikissa kolmessa tapauksessa lopputuotteen olennaisten teknisten ominaisuuksien suoritustasojen tulee täyttää käyttökohteessa niille asetetut vaatimukset. Näiden tehtävien hoitaminen edellyttää tuotemäärittely-, tuotehyväksyntä- ja tuotekelpoisuusosaamista.

Tulevaisuudessa pitkäikäiset rakennusmateriaalit pysyvät käytössä vapauttamatta niihin sitoutuneita kasvihuonekaasuja. Teknologisen kehityksen seurauksena hiili-intensiivisten rakennusmateriaalien valmistus muuttuu vähäpäästöisemmäksi ja materiaalit kiertävät ikuisesti käyttökohteesta toiseen. Tämä tulisi huomioida tasapuolisesti myöskin elinkaarianalyysin kaikissa moduuleissa. Lue lisää: Purkukartoitus edistää kiertotaloutta ja mahdollistaa kustannussäästöjä

Kirjoittaja DI, tekniikan lisensiaatti Jarmo Leskelä toimii A-Insinööreissä teknisenä johtajana vastuullaan erityisesti tuotekelpoisuuteen liittyvät kysymykset ja asiantuntijapalvelut.

Tutustu rakentamisen kiertotaloutta toteuttaviin palveluihimme!

KIERTOTALOUSPALVELUT

KIRJOITTAJA

Jarmo Leskelä

Jarmo Leskelä

tekninen johtaja, rakennustuotteet

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 40 541 8790 jarmo.leskela@ains.fi Espoo

 

"Kuka haluaa tontilleen kasan rakennus- ja purkujätettä, ellei sen kelpoisuutta voida osoittaa viranomaisille?"

Jarmo Leskelä
tekninen johtaja
A-Insinöörit

TIESITKÖ TÄMÄN RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEEN UUDELLEENKÄYTÖSTÄ?

  • Materiaali voidaan hyödyntää uuden rakennustuotteen raaka-aineena, toista rakennusmateriaalia korvaavana materiaalina tai uutta rakennustuotetta korvaavana tuotteena.
  • Kaikissa tapauksissa materiaalien olennaisten teknisten ominaisuuksien suoritustasojen tulee täyttää käyttökohteessa niille asetetut vaatimukset.
OTA YHTEYTTÄ