Rakentamiskulttuuri on murroksessa: puurakentaminen vaatii uudenlaista ajattelua ja muuttaa oleellisesti rakennushankkeen ohjausta ja projektihallintaa.
Asiantuntija-artikkelit

Näin tilaelementtirakentaminen muuttaa hankeohjausta – 4 huomiota

Rakennuttaja, tiedätkö miten teollisten puuelementtien käyttö muuttaa rakennushankkeen ohjausta? Kehityspäällikkö Henri Salonen ja rakennuttajapäällikkö Ville Rajakallio kannustavat uudenlaiseen ajatteluun.

Rakentamiskulttuuri on murroksessa: puurakentaminen vaatii uudenlaista ajattelua ja muuttaa oleellisesti rakennushankkeen ohjausta ja projektihallintaa. Jokaisen rakennuttajan on hyvä tuntea teolliseen esivalmistukseen nojaavan rakentamisen kulmakivet, jotka voivat johtaa parempaan tuottavuuteen.

Rakenne ratkaisee – 4 huomiota CLT-tilaelementtirakentamisesta

Perinteisten betonielementtien rinnalle ovat nousseet puurakentamisen vaihtoehtoiset elementti- ja runkorakenneratkaisut, kuten liimapuurungot, hirsirakenteet, välipohjaelementit, seinäelementit, puukattoelementit ja tilaelementit. Hiilijalanjälki, elinkaari, hinta ja imago – lopulliseen rakenneratkaisuun vaikuttaa moni asia. Rakenteen valinta puolestaan ratkaisee, minkälaista suunnittelua ja minkälaista suunnittelujärjestystä sekä osaamista tarvitaan. Puurakentaminen haastaa ajattelemaan uudella tavalla ja vaatii betonirakentamisesta eroavia toimintamalleja.

Kokosimme 4 seikkaa, jotka jokaisen rakennuttajan on hyvä huomioida erityisesti CLT-tilaelementtirakentamisen hankeohjauksessa.

1. Suunnittele puumoduulihankkeesi etupainotteisesti

Puumoduulirakentaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua ennen toteutusvaihetta kuin betonirakentaminen. Onnistunut lopputulos vaatii erityisesti uudenlaista ajattelua suunnittelujärjestyksessä ja aikataulujen teossa.

Arkkitehti, rakennesuunnittelijat, talotekniikkasuunnittelijat sekä paloturvallisuus- ja akustiikka-asiantuntijat on tärkeää saada yhteistyöhön rakennushankkeen alusta asti. Esimerkiksi paloturvallisuudessa ja akustiikassa on paljon erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja taulukkomitoitusten lisäksi.

2. Hyödynnä allianssimallia, tee selkeät sopimukset ja rajaa vastuut

Tilaelementtitoimittajan osuus hankkeen kustannuksista on useita kymmeniä prosentteja, joten on oleellista saada myös heidän ammattitaitonsa ja näkemyksensä mukaan heti suunnitteluvaiheessa. Allianssimallista ja yhteistoiminnallisesta hankemallista on loistavia kokemuksia tilaelementtihankkeissa.

Vastuista kannattaaa kirjoittaa selkeät sopimukset – rajapinnat ja urakkarajat on oltava selvät ennen hankkeen aloittamista. On tärkeää löytää yhteisymmärrys vaikkapa siitä, kuinka valvonta hoidetaan: onko sekä tehtaalla että rakennuksella eri valvojat vai yhteinen. Lue lisää: Uusi Hipposkortteli rakentuu puusta ja valmistuu allianssin voimin – hiilijalanjälki ratkaisi rakennustavan

3. Sovita tehdas ja työmaa tiiviiseen yhteistyöhön

Tilamoduulihankkeissa on oleellista saada työmaan ja tehtaan yhteistyö mahdollisimman tehokkaaksi. Kun rakentamisessa käytetään asuinvalmiita tilamoduuleita, työ painottuu enemmän tehtaalle.

Etupainotteinen suunnittelu on tarkkaa, ja siksi monet päätökset kannattaa tehdä yhteistyönä. Paras lopputulos syntyy, kun rakennuksen eri tilat on suunnitteluvaiheessa jaettu järkevästi moduleihin. Pääperiaate on kohdistaa märkätilat mahdollisimman vähiin moduuleihin. Tuotanto kannattaa suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman pitkinä sarjoina.

On myös arvioitava etukäteen, miten suurten elementtien valmistaminen ja kuljettaminen työmaalle on mahdollista. Kuljetus ja ja asennus on tehokkaampaa, kun elementit ovat mahdollisimman isoja, mutta maantiekuljetuksissa on rajoituksia elementtien leveydelle ja korkeudelle ja tehdassalin mitat vaikuttavat puolestaan elementtien maksimipituuteen.

4. Huolehdi sääsuojauksesta tehtaalta asennukseen saakka

CLT-elementtien pitää olla suojassa sateelta aina tehtaalta työmaa-asennukseen asti. Jopa 15 tonnia painavien tilamoduulien asentamiseen tarvitaan isot nosturit, joita ei ole mahdollista käyttää sääsuojien alla. Niinpä suurimpia moduuleita ei voi asentaa sadesäällä, ja ne pitää työmaalla suojata valmiilla vesikatolla, joka lohkotaan tilamoduulien kokoiseksi.

Vielä murramme vanhat myytit, sillä puurakentamiseen liittyy edelleen liuta turhia epäilyksiä:

  1. Puu ei ole paloturvallinen. Puu palaa, se on tietenkin totta. Tulipaloja voi kuitenkin ehkäistä monin tavoin: puukerrostaloissa on vaatimuksena sprinklerijärjestelmät, ja suojaverhouksena on kipsilevyt.
  2. Puu ei eristä ääntä. Moni epäilijä sanoo, että puurakennuksessa äänet kuuluvat läpi, mutta tieto on vanhentunutta. Ääniseristykseen on nykyään olemassa erilaisia valmiita teknisiä ratkaisuja. 
  3. Puu on vaikea rakennusmateriaali. Puu kastuu, halkeaa, turpoaa ja kutistuu. Totta, ne ovat puun ominaisuuksia, ja siksi sääsuojassa rakentaminen pitää ottaa hankkeessa huomioon. Puu painuu, koska se on elävää materiaalia. Tämän takia suunnittelussa on tärkeää pyrkiä välttämään poikittaista puuta kantavien rakenteiden liitoksissa. Oikeissa käsissä puu taipuu moneksi.
  4. Puurakentamista on hankala kilpailuttaa. Tuttu epäilys, mutta turha. Esimerkiksi liimapuurunkojen, kattoelementtien ja seinäelementtien kilpailutus on jo vaivatonta.
  5. Vakioidut rakenteet puuttuvat. Tämä ei päde enää: esimerkiksi katto- ja seinäelementteihin löytyy jo vakiointeja. On tärkeää osata käyttää niitä hyödykseen. Suosittelemme perehtymään esimerkiksi HalliPES 1.0-ohjeeseen. Avoin puuelementtistandardi vakioi sekä erillisrunkoisten suuren jännevälin hallien että kantavaseinäisten rankarakenteisten hallien rungon elementointia ja voimaliitoksia.
  6. Puurakentaminen on kallista kokeilua. Kannattaa huomioida, että puurakentaminen on tällä hetkellä täysin eri kehitysvaiheessa kuin betonirakentaminen, jolla on noin 40 vuoden etumatka elementtien kehittämisessä. Lue lisää: Joko puurakentamisen pilottiaika on ohi?

Blogin kirjoittajat ovat puurakentamisen vankkoja ammattilaisia. A-Insinöörien puurakennesuunnittelun kehityspäällikkö Henri Salonen tunnustautuu puurealistiksi ja on mukana monissa kansallisesti merkittävissä puukehitys- ja puurakennushankkeissa.  LinkedIn: Henri Salonen.

Rakennuttajapäällikkö Ville Rajakallio luotsaa A-Insinööreissä TOAS Hippos -allianssia Tampereella. Hän innostuu etenkin keinoista, joilla puurakentamiseen löydetään taloudellisesti tehokkaita ratkaisuja. LinkedIn: Ville Rajakallio.

Kuva: TOAS Hippos, Arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -seminaariesitys aiheesta!

LATAA MATERIAALIT

 

KIRJOITTAJA

Ville Rajakallio

Ville Rajakallio

hankekehitysjohtaja

hankekehitys

+358 44 535 0981 ville.rajakallio@ains.fi Tampere

 

"Puurakentaminen haastaa ajattelemaan uudella tavalla ja vaatii betonirakentamisesta eroavia toimintamalleja."

Ville Rajakallio,
rakennuttajapäällikkö,
A-Insinöörit

 

NÄIN ONNISTUT PUUHANKKEESSASI

  • Hankkeen eri osapuolet, arkkitehti, rakennesuunnittelija, talotekniikka-, paloturvallisuus- ja akustiikka-asiantuntijat mukaan alusta alkaen.
  • Vastuista selkeät sopimukset – rajapinnat ja urakkarajat selviksi ennen hankkeen aloittamista.
  • Varmista tilamoduulihankkeissa työmaan ja tehtaan saumaton yhteistyö.

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -seminaariesitys

LATAA MATERIAALIT