Turvallisuustekninen suunnittelu, Väre
Palvelut

Turvallisuustekninen suunnittelu

Turvallisuussuunnittelu lähtee lakiin perustuvista asetuksista ja regulaatioista tai sisäisestä tarpeesta tehdä työympäristöstä turvallisempi.

PYYDÄ TARJOUS

Prosessi alkaa yleensä hankesuunnittelusta, jossa käymme yhdessä läpi ympäristö- ja turvallisuustekniset tarpeet – kaikkien asiakkaidemme turvallisuusprosessit ovat aina uniikkeja. 

Panostamme aina suunnitelmien ymmärrettävyyteen

Kaikki turvallisuussuunnitelman kohtaavat ihmiset eivät välttämättä tunne alan termistöä tai lyhenteitä. Siksi suunnitelman pitää olla kaikille ymmärrettävissä – myös visuaalisuus vaikuttaa selkeyteen!

Viranomaiset valvovat ympäristö- ja turvallisuusteknisten suunnitelmien tasoa. He arvioivat turvallisuussuunnitelmien riittävyyttä ja mahdollisia muutostarpeita.

Turvallisuustekninen suunnittelumme seuraa aina vaadittua lainsäädäntöä, toimintaympäristöäsi sekä ympäristöyksikön toimintatapaa. Autamme myös kaikissa käytännön ongelmissa ja tulevaisuuden tarpeiden selvittämisessä.

”Panostamme turvallisuussuunnittelussa aina lainsäädännön lisäksi ymmärrettävyyteen ja selkeyteen."

TÄYTÄ LAINSÄÄDÄNNÖN VELVOITTEET

Turvallisuustekninen suunnittelu seuraa aina vaadittua lainsäädäntöä.

TOIMIVAT TURVALLISUUSTEKNISET TOTEUTUKSET

Suunnitelmat ovat kaikille ymmärrettävissä.

KAIKKI KESKEISET TURVALLISUUSTEKNIIKAN OSA-ALUEET

Autamme kaikkien ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Turvallisuusteknisen suunnittelun osa-alueet

1. Ympäristöasioiden hallinta

Autamme sinua ympäristöasioiden hallinnan suunnittelussa, säädösten mukaisissa selvityksissä ja lainsäädännössä. Olemme erikoistuneet mm. ympäristölupa- ja kemikaaliasioihin sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmiin. Hallitsemme myös energia- ja materiaalikatselmukset sekä löydämme potentiaaliset säästökohteet. 

2. Turvallisuustekniikka

Turvallisuustekniikan hankkeissa on aina hallittava toiminnasta aiheutuvat riskit. Olipa kyseessä vaarallisten kemikaalien käyttö, konehankinta tai rakennusprojekti, on henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot pystyttävä ehkäisemään.

Meillä on laaja kokemus muun muassa ATEX-suunnittelun vaativasta ja vastuullisesta asiantuntijatyöstä. Ammattitaitomme perustuu vaarallisten prosessien, toimintojen ja aineiden perusteelliseen tuntemiseen. 

3. Työhygienia ja työturvallisuus

Meillä on laaja tuntemus työhygienian ja turvallisen työympäristön mittauksista, korjaustoimista sekä tuotanto- ja torjuntatekniikoista.  Suunnittelupalvelumme kattaa esimerkiksi prosessitekniset muutokset, koteloinnit, kohdepoistot ja yleisilmanvaihdon.

4. Mallinnukset, selvitykset ja olfaktometriset hajumittaukset

Mallintamisella kartoitamme päästöjen, melun ja vaarallisten kaasujen leviämistä. Meiltä saat lainsäädännön velvoittamat päästömittaukset, päästöjen vähentämissuunnitelmat ja leviämismalliselvitykset.

Suunnittelemme ja toteutamme myös hajumittauksia ja hajunhallintaa. Analysoimme kaasumaiset näytteet olfaktometrisesti. Dynaamisen olfaktometrin avulla saamme näytteen hajupitoisuuden hajuyksikkönä (OUE/m3). Tarjoamme myös hajupaneelipalveluita.

5. Mittauspalvelut

Mittauspalveluihimme kuuluvat päästö-, sisäilmasto-, työhygienia-, melu-, LVI- ja energiamittaukset – voimme tehdä kaikki mittaukset kohteessa samaan aikaan. Mittausten jälkeen laadimme aina käytännönläheiset selvitykset ja toimenpide-ehdotukset. 

Kauttamme myös muut palvelut

Turvallisuusteknisen suunnittelun yhteydessä voi herätä tarve muiden turvallisuuteen liittyvien järjestelmien hankkimiseen tai päivittämiseen.

Lisäpalveluna saatat tarvita esimerkiksi prosessitekniikkaa, ilmanvaihdon mittausta tai työhygieenisten olojen selvittämistä. Meiltä saat myös taloteknisen- ja teollisuuden suunnittelun palveluja sekä muita tutkimuksia, mittauksia ja tarkastuksia.

Toteutamme projektin kaikki vaiheet ja palvelut ammattitaidolla, ymmärrettävästi, selkeästi ja käyttökohteen mukaisesti.

Turvallisuusteknisen suunnittelun asiakkaitamme ovat esimerkiksi:

  • Ympäristöasioiden hallinta
  • Turvallisuustekniikka
  • Työhygienia ja työturvallisuus
  • Mallinnukset ja selvitykset
  • Mittauspalvelut

Kysy lisätietoja

Seppo Heinänen
Seppo Heinänen

suunnittelujohtaja, ympäristö- ja turvallisuustekniikka
+358 50 591 1543
seppo.heinanen@ains.fi
teollisuus- ja talotekniikka

Marko Liikanen
Marko Liikanen

yksikönjohtaja
+358 40 824 7278
marko.liikanen@ains.fi
teollisuus- ja talotekniikka

TUTUSTU MUIHIN PALVELUIHIN

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Energiakatselmukset
Energiakatselmukset

Puhdastilasuunnittelu
Puhdastilasuunnittelu