Asiantuntija-artikkeli

Pelimaailmasta tutut virtuaalimallit auttavat rakennuspiirustusten ymmärtämisessä

Pelimaailmasta tuttujen virtuaalimallien avulla rakennussuunnitelmien ymmärtäminen on helppoa myös heille, joille 2D-piirustusten tulkitseminen on vierasta.

Kolmiulotteisen kokemuksen avulla on helppo muodostaa käsitys suunnitteilla olevan tilan tai ympäristön mittasuhteista, rakenteesta, näkymistä ja toiminnallisuudesta, kuten mahtuuko ovesta todella kulkemaan.

Mallit muun muassa auttavat asiakasta ymmärtämään, mitä hän on tilaamassa. Toimintaa voidaan kokeilla tilassa ja suunnitelman sudenkuopat korjata etukäteen, mikä säästää aikaa ja rahaa, A-Insinöörien ohjelmistosuunnittelija Pirkka Isomäki taustoittaa. Lue lisää: Senaatti-kiinteistöt havainnollistaa suunnitelmat tilojen tuleville käyttäjille 

Rakennuksen virtuaalimalli herää eloon pelimoottorilla

Pirkka Isomäki on opiskellut ohjelmointia ja tekee 3D-malleja myös harrastuksena vapaa-ajallaan. Pelimoottorien avulla näitä malleja voidaan tarkastella aivan uudella tavalla.

Käytännössä virtuaalimalli rakennetaan suunnittelijoiden ja arkkitehtien tekemien tietomallien pohjalta, mutta sisältö täytyy ensin kääntää pelimoottorille ymmärrettävään muotoon.

Tämän olen oppinut oman harrastukseni kautta, eli miten pelimoottoria autetaan tulkitsemaan suunnitelmia. Täytyy ymmärtää, miten pelimoottori toimii ja millaisena reaalimaailma näyttäytyy. Se vaatii vähän taiteellista silmääkin, Isomäki sanoo.

Pelimaailmasta käyttäjälähtöisen suunnittelun siivittäjäksi

Periaatteessa virtuaalimallinnuksella voi herättää henkiin millaisen tilan tai ympäristön tahansa.

Isomäki on mukana kehittämässä rakennusalan mallinnustyökaluja ja laskentaohjelmistoja. Nykyisin hänen vastuullaan on kaupunginosasuunnitteluun ja alueiden tulevaisuuden mallintamiseen tarkoitetun Cityfier-työkalun ohjelmistokehitys.

Cityfier on rakennettu samalla Unity-pelimoottorilla kuin A-Insinöörien rakennushankkeiden suunnitelmista tuottamat virtuaalimallit. 

Isomäkeä ilahduttaa, että ohjelmistoalalla on herätty näkemään pelimoottorien soveltuvuus  rakennusteollisuuden töiden suunnittelussa ja virtuaalisissa esittelykierroksissa.

On ollut hienoa olla mukana seuraamassa, miten virtuaalitodellisuus – sekä ohjelmistot että laiteratkaisut – ovat kehittyneet siitä lähtien, kun me A-Insinööreillä aloimme tehdä näitä malleja, Isomäki toteaa. 

TIETOMALLINNUS

"Täytyy ymmärtää, miten pelimoottori toimii ja millaisena reaalimaailma näyttäytyy. Se vaatii vähän taiteellista silmääkin."

Pirkka Isomäki,
ohjelmistosuunnittelija
A-Insinöörit

VIRTUAALIMALLINTAMISEN PIENI SANASTO

  • Virtuaalimalli: kolmiulotteinen tietokoneella oleva malli, jossa voi liikkua itse esimerkiksi hiirellä tai näppäimistöllä. Virtuaalimalleja hyödynnetään mm. erilaisten tilojen ja ympäristöjen tarkastelussa.
  • 3D-malli: esittää rakennuksen muodot eli geometrian, toisinaan se voi sisältää myös tekstuureja.
  • Stereoskopia: joukko tekniikoita, joilla kaksiulotteiseen kuvaan luodaan syvyysvaikutelma. 
  • Tietomalli: yhdistää rakennuksen geometrian ja siihen liittyvän attribuuttitiedon (esim.  osien valmistusmateriaalit). Se on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa.