As Oy Kuninkaankatu 22 sijaitsevaa 1960-luvulla rakennettua kerrostalo korotettiin kahden kerroksen verran lisärakentamisella.
Asiantuntija-artikkelit

Lisärakentaminen voi rahoittaa taloyhtiön peruskorjauksen – 4 vinkkiä

Lisärakentamisen avulla taloyhtiö voi rahoittaa kalliin peruskorjauksen jopa kokonaan tai osittain. Tekniset selvitykset ja perusteelliset laskelmat paljastavat hankkeen kannattavuuden, kirjoittaa suunnittelujohtaja Tuomas Koski-Lammi.

Onko taloyhtiöösi tulossa suuria peruskorjauksia kuten putki- tai hissiremontteja? Onko taloyhtiössäsi käyttämätöntä rakennusalaa tai vajaakäytössä olevia tiloja? Lisärakentaminen on yksi mahdollisuus rahoittaa kalliita remontteja.

Lisärakentaminen on kiinteistökohtaista täydennysrakentamista: olemassa olevan rakennuksen korottamista, sen laajentamista tai rakentamista tyhjänä olevalle tontille tai tontin osalle. Lisärakentamista on myös tilojen käyttötarkoituksen muutos, esimerkiksi liike- ja toimistotilojen ottaminen asumiskäyttöön.

Lisärakentamisesta saaduilla tuloilla, kuten rakennusoikeuden tai ullakolle tehtyjen asuntojen myynnillä, on mahdollista rahoittaa rakennuksen kalliita korjaushankkeita. Samalla puhalletaan rakennukseen uutta elämää ja nostetaan taloyhtiön arvoa.

Taloudellisesti kannattavinta lisärakentaminen on yleensä kaupunkien keskustoissa, jossa uusien asuntojen kysyntä on vilkasta ja hinnat korkeammat kuin muualla.Täydennysrakentaminen_kuva1

Lisä- ja täydennysrakentaminen saattaa hyödyttää taloyhtiötä taloudellisesti. Se nostaa usein myös yhtiön arvoa.

Huomioi nämä neljä seikkaa lisärakentamisessa:

1. Kartoita lisärakentamisen vaihtoehdot ja alueen hintataso

Kun idea lisärakentamisesta on taloyhtiössä syntynyt, alkaa vaihtoehtojen kartoittaminen ja esiselvitysten tekeminen. Mitä juuri teidän taloyhtiössänne on mahdollista toteuttaa: voiko tilojen käyttötarkoitusta muuttaa, onko rakennuksen korkeutta mahdollista lisätä tai onko tontilla kenties tilaa lisäsiivelle?

Jos ajatuksena on vaikkapa rakentaa ullakkoasuntoja, on jo alkuvaiheessa hyvä selvittää, onko uusille asunnoille kysyntää alueella ja mikä alueen hintataso on. Kunnan tai kaupungin kaavoitukseen ja viranomaisiin on myös hyvä olla yhteydessä varhaisessa vaiheessa.

Merkittävien remonttien ja hankkeiden aloittamisesta päätetään aina taloyhtiön yhtiökokouksessa. Lisärakennushankkeissa pidetään yleensä useampi yhtiökokous projektin eri vaiheissa.

2. Selvitä rakennustekniset vaatimukset ja varmista lisärakentamisen kannattavuus

Projektin alussa tehtävillä teknisillä esiselvityksillä varmistetaan, että talotekniikka tai rungon rakenteet kestävät lisärakentamisen. Lisäkerroksia harkittaessa on otettava huomioon, että alapuolisiin kerroksiin on usein vaikea tehdä vahvistuksia tai taloteknisiä muutoksia.

Ullakkorakentamisessa on huomioitava, että rakennus voi olla suojeltu. Silloin esimerkiksi julkisivuun ei ole mahdollista tehdä suuria muutoksia, ja rajoitukset voivat nostaa kustannuksia.

Tekniset selvitykset kertovat kustannukset ja kannattavuuslaskelmat näyttävät, millaista tuottoa lisärakentaminen voi tuoda taloyhtiölle. Joskus voi käydä niin, että tässä vaiheessa todetaan, ettei hanke kannata ja siitä luovutaan. Lue lisää: Täydennysrakentaminen

3. Panosta perusteelliseen suunnitteluun – ota kumppani avuksi lisärakennushankkeeseen

Lisärakennushankkeet ovat aina pitkiä projekteja ja vaativat onnistuakseen huolellista suunnittelua. Asiantunteva, hyvin verkostoitunut hankekumppani kannattaa ottaa mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varmistamaan projektin onnistuminen ja osakkaiden hyödyt. Lue lisää: Rakennuttajakonsultti saa taloyhtiön hankesuunnittelun sujumaan

Kumppanina autamme taloyhtiötä selvityksissä, laadimme toteutuskelpoisen hankesuunnitelman, varmistamme kannattavuuden, kokoamme oikeat toimijat hankkeen ympärille ja viemme projektia eteenpäin. Hyvässä hankesuunnitelmassa päätetään hankkeen muodosta ja sovitaan kustannusarvio.

Olemme apuna myös sopimusviidakossa. Lisärakentaminen voi edellyttää aie- ja esisopimuksia sekä merkintä-, kauppa-, hallinnanjako-, maankäyttö- tai maanvuokrasopimuksia.

4. Kun taloyhtiö lähtee lisärakentamaan – muista avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu

Avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu on olennaisen tärkeää, jotta hankkeen kaikki osapuolet tietävät alusta saakka, mitä ollaan tekemässä ja miten projekti etenee.

Etukäteiskeskustelua naapuriyhtiöiden kanssa ei välttämättä tarvita, sillä ne eivät osallistu varsinaiseen päätöksentekoon. Jossain hankkeissa kuitenkin myös naapuritaloyhtiöiden edustajia on hyvä tiedottaa alusta asti, ja viimeistään naapureita on kuultava rakennuslupavaiheessa.

Täydennysrakentamisen laajat mahdollisuudet

Täydennysrakentaminen voi tarkoittaa myös laajaa, useiden tonttien ja rakennusten uudistamista. Mittavimmillaan purkavassa täydennysrakentamisessa koko taloyhtiön nykyinen osakekanta myydään uudelle kiinteistöyhtiölle, joka purkaa vanhat rakennukset ja rakennuttaa uudet. 

Lisä- ja täydennysrakentaminen tiivistävät olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Uusien asuntojen ja palveluiden rakentaminen olemassa olevan kunnallistekniikan ja esimerkiksi joukkoliikennereittien läheisyyteen on myös ympäristöystävällistä.

Täydennysrakentamisen mahdollisuudet taloyhtiöille -webinaarissamme esittelimme täydennysrakentamisen vaihtoehdot ja kerroimme taloudellisista reunaehdoista, teknisistä ratkaisuista ja yhteistoiminasta, joka on syytä huomioida hankkeessa.

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta!

LATAA MATERIAALIT

 

Kirjoittaja Tuomas Koski-Lammi työskentelee suunnittelujohtajana A-Insinöörien korjaus- ja asiantuntijapalveluyksikössä.

KIRJOITTAJA

Tuomas Koski-Lammi

Tuomas Koski-Lammi

yksikönjohtaja, Etelä-Suomen taloyhtiöpalvelut

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 40 670 0131 tuomas.koski-lammi@ains.fi Espoo


"Asiantunteva hankekumppani kannattaa ottaa mukaan lisärakennushankkeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa."

 

NÄIN ONNISTUT LISÄRAKENTAMISESSA

  • Tutki taloyhtiöllesi sopivat lisärakentamisen vaihtoehdot ja selvitä rakennustekniset vaatimukset.
  • Varmista kannattavuuslaskelmin, onko hankkeelle taloudelliset edellytykset.
  • Ota asiantunteva kumppani mukaan mahdollisimman varhain viemään prosessia eteenpäin.
  • Tiedota hankkeen etenemisestä avoimesti, ja kuule naapureita viimeistään rakennuslupavaiheessa.
  • Lisärakennusoikeuksia myydessä varaudu siihen, että ostajien löytyminen kestää joskus pitkään.

Katso ja lataa Rohkeasti parempaa -webinaariesitys aiheesta

LATAA MATERIAALIT