Lapin keskussairaalan laajennusta suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Virtuaalisen todellisuuden avulla testattiin sairaalan toimintoja. A-Insinöörit toteuttamassa laajennushanketta.
Uutiset

Virtuaalitodellisuus innostaa hoitajat ja potilaat mukaan sairaalaympäristöjen kehittämiseen

A-Insinöörit on mukana toteuttamassa Lapin keskussairaalan laajennushanketta, jossa VR-teknologia on valjastettu käyttäjälähtöisen suunnittelun työkaluksi. Virtuaalisen todellisuuden avulla sairaalahenkilökunta ja potilaat pääsevät kulkemaan vielä rakentamattomissa tiloissa ja kommentoimaan niitä.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeessa sairaalan tulevat käyttäjät liikkuvat tiloissa virtuaalisesti. Kehitysvaiheessa olevan laajennusosan rakentaminen alkaa vuonna 2020.

Talven ja kevään aikana järjestettävissä työpajoissa on mukana monipuolisesti sairaalan henkilöstöä, muun muassa ylilääkäri sekä hoitajia ja siivoushenkilöstöä. He tutustuvat 3D-mallinnettuihin potilas- ja hoitohuoneiden tilasuunnitelmiin VR-laseilla. Potilaita edustaa työpajoissa asiakasraati.

– Oli yllättävää huomata, miten aidolta tilassa tuntuu liikkua. Esimerkiksi esteettömyyden potilassängyn ympärillä pystyy todella kokemaan. Pystymme myös esimerkiksi tarkastamaan, onko tila potilaan hoidon järjestyksen kannalta oikein suunniteltu, sanoo suunnittelukoordinaattori Jaana Eubanks Lapin sairaanhoitopiiristä.

Yhtä tilaa katselmoidaan kolmekin kertaa suunnittelun eri vaiheissa. Ensimmäisissä tapaamisissa kerätään kommentteja huoneen kokoon, muotoon ja muihin suuriin linjoihin liittyen. Myöhemmin edetään yksityiskohtiin, kuten tilojen varusteluun, kalusteisiin ja värivalintoihin.

VR-työpajoissa sairaalan toiminnalliset tarpeet välittyvät suunnittelijoille

Suunnitelmallinen käyttäjätarpeiden huomioiminen rakennushankkeissa parantaa lopullisten tilaratkaisujen laatua ja ehkäisee kalliita suunnitteluvirheitä.

– Sairaala ei ole vain rakennus vaan ennen kaikkea toimintaa. Tilojen tehtävä on tukea potilaiden paranemista, hoitavan henkilökunnan ja tukipalveluiden työprosesseja ja omaisten osallistumista. Asiakaslähtöinen, käyttäjien tarpeet tunnistava toiminnallinen sairaalasuunnittelu on suunnittelua, joka jatkuu projektin alusta tilojen käyttöönottoon asti, kertoo toiminnallisen suunnittelun asiantuntija, palvelukoordinaattori Minna Alhonen A-Insinööreistä.

– VR-teknologia auttaa suunnittelijoita ymmärtämään, miten sairaalan eri käyttäjien tarpeet vaihtelevat ja miten he toimivat tilassa. Päätökset muutostarpeista voidaan tehdä heti, kun ongelmat havaitaan, sanoo projektipäällikkö Tuomo Nevala A-Insinööreistä.

Lapin keskussairaalan laajennuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2023. Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii A-Insinöörit -konserniin kuuluva Prodeco Oy Lappi. Tilaratkaisuja ja suunnitelmia havainnollistavat visualisointipalvelut sisältyvät A-Insinöörien rakennuttamispalveluihin.

Lisätietoja:

Jaana Eubanks, suunnittelukoordinaattori, Lapin sairaanhoitopiiri
Puh. 040 726 4225
jaana.eubanks@lshp.fi

Tuomo Nevala, projektipäällikkö, A-Insinöörit
Puh. 040 574 6478
tuomo.nevala@ains.fi

Minna Alhonen, palvelukoordinaattori, A-Insinöörit
Puh. 040 528 5234
minna.alhonen@ains.fi

 

TILAA UUTISKIRJE