A-Insinöörien opas auttaa kiinteistönomistajia ja rakennuttajia huomioimaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumaan niihin.
Uutiset

A-Insinööreiltä opas rakennuttajille: Ilmastonmuutoksen vaikutukset on huomioitava suunnittelussa jo nyt

Nyt suunniteltavien ja rakennettavien kiinteistöjen on kestettävä uudenlaista lämmöstä ja kosteudesta johtuvaa rasitusta. A-Insinöörit on laatinut alan käyttöön oppaan, joka auttaa kiinteistönomistajia ja rakennuttajia huomioimaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumaan niihin systemaattisesti rakentamisessa, suunnittelun eri alueilla.

Ilmaston lämpenemisen vuoksi merenpinta nousee ja sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet, hellejaksot ja puuskatuulet lisääntyvät. A-Insinöörien julkaisema Ilmastonmuutokseen sopeutuminen rakentamisen suunnittelussa -opas perehdyttää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja esittää, miten niitä voi ratkaista uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa.

Eri suunnittelualojen asiantuntijat kertovat konkreettisesti mm. julkisivuratkaisuista, rakenteiden suunnitteluperusteista, sisäilman viilennyksen keinoista sekä hulevesien käsittelyn käytännöistä, joilla kiinteistöt kestävät terveellisinä ja turvallisina muuttuvissa olosuhteissa.

– Rakennuspaikan vallitsevat ja tulevat olosuhteet on syytä tutkia jo aivan hankkeen alussa. Ne selvittämällä varmistetaan, että kohteeseen valitaan oikeanlainen rakennetyyppi ja suunnitellaan oikeat pohjarakenneratkaisut, kestävän kehityksen asiantuntija Elli Kinnunen A-Insinööreistä sanoo.

Lisääntyvä kosteusrasitus on haaste rakennusten ulkovaipalle eli julkisivuille ja vesikatolle. Oppaassa valotetaan erityisasiantuntija Arttu Lehtosen tutkimusta, jossa erilaisten julkisivurakenteiden kestävyyttä simuloitiin vuoden 2100 ilmastossa.

– Mallinnukset osoittavat, että kosteusrasituksen lisääntyessä esimerkiksi lämmöneristeen ja betonin rajapinta voi olla altis homeen kasvulle jo muutamassa vuodessa rakennuksen valmistumisesta. Tuulettuvat julkisivuratkaisut toimivat hyvin myös tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa, Lehtonen kertoo.

Hyvä suunnittelu parantaa ilmastokuormiin sopeutumista

Yksi näkyvimmistä muutoksista ovat Suomessakin lisääntyvät hellejaksot, jotka vaikeuttavat rakennusten sisälämpötilojen hallintaa. Rakennusten lämmönsäätelyyn voidaan vaikuttaa muun muassa oikein suunnitellulla aurinkosuojauksella, jäähdytysratkaisuilla sekä arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelun keinoin.

Tulevaisuuden rakennusten suunnittelussa joudutaan ratkomaan myös sitä, miten mahdollisia tulvariskejä voidaan välttää ja hallita.

Rakentamisen vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä: arviolta kolmannes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennusalalla. Vaikka Suomessa tehdään merkittäviä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmastomme muuttuu vääjäämättä.

– Haluamme olla mukana varmistamassa, että rakennusalalla Suomessa sopeudutaan muuttuviin olosuhteisiin ajoissa ja riittävän laaja-alaisesti, Elli Kinnunen sanoo.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen rakentamisen suunnittelussa julkaistiin tiistaina 13.9.2022 A-Insinöörien webinaarissa.

Lataa maksuton opas tästä: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen rakentamisen suunnittelussa – opas rakennuttajille ja kiinteistönomistajille

Lisätietoja:
Elli Kinnunen, kestävän kehityksen teknologiavastaava, A-Insinöörit
puh. 040 620 5076
elli.kinnunen@ains.fi

"Haluamme olla mukana varmistamassa, että rakennusalalla Suomessa sopeudutaan muuttuviin olosuhteisiin ajoissa ja riittävän laaja-alaisesti."

Elli Kinnunen,
kestävän kehityksen teknologiavastaava,
A-Insinöörit

 

New call-to-action