Uutiset

Uusi infrarakentamisen professuuri Tampereen yliopistoon – A-Insinöörit yhtenä rahoittajana

A-Insinöörit on mukana tukemassa suomalaisen infra-alan kilpailukykyä rahoittamalla uuden infrarakentamisen digitalisaatiota edistävän professuurin Tampereen yliopistoon.

Tampereen yliopisto ja elinkeinoelämän toimijat edistävät infrarakentamisen digitalisaatiota uudella viisivuotisella professuurilla. Tehtävässä aloitti helmikuun alussa tekniikan tohtori Kalle Vaismaa, jolla on pitkä kokemus niin tutkimus- kuin yritysmaailmastakin.

Uuden professuurin tavoitteena on nostaa digitalisaatio infrastruktuurin, kuten liikenne- ja kaupunkiteknisten verkostojen rakentamisessa kansainväliselle huipputasolle.

– Tietomallinnus on jo nyt muokannut perinteiseksi miellettyä infrarakentamisen toimialaa. Digitalisaation myötä meillä on Suomessa mahdollisuus kehittää merkittävästi infrarakentamista ja infrastruktuurin elinkaaren hallintaa, ja luoda toimialasta teollisuuden sektorin halutuimpia työympäristöjä. Yliopistomaailmalla, erityisesti Tampereen yliopistolla, on tässä keskeinen rooli, Civil Engineering -toimialan toimialajohtaja Vesa Järvinen A-Insinööreistä sanoo.

Tampereen yliopistolla on entuudestaan vahvaa osaamista paitsi infrarakentamisessa, myös tiedonhallintaan ja digitaalisiin sovelluksiin liittyvässä kehittämisessä. Professori Kalle Vaismaa liittyy mukaan maa-, pohja- ja ratarakenteiden tutkimusryhmään, jonka keskiössä on infrarakenteiden elinkaaritehokkuuden parantaminen.

– Ryhmässä kehitetään uusia suunnittelu-, korjaus- ja materiaaliteknisiä ratkaisuja. Viisivuotiskauden tähtäimessä on iso muutos infra-alan digitalisaatiossa, mikä vaatii ihmisten, työkalujen ja prosessien kehittämistä, professori Kalle Vaismaa kertoo.

Professuurin rahoittavat A-Insinöörit Civil Oy:n lisäksi CivilPoint Oy, Destia Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, GRK Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Roadscanners Oy, Sitowise Oy, Sweco Finland Oy, Trimble Solutions Oy, Wihuri Oy SITECH Finland sekä YIT Oyj.

A-Insinöörien Civil Engineering -toimialalla työskentelee yli 150 asiantuntijaa, jotka tarjoavat yhdyskunta- ja ympäristörakentamisen asiantuntijapalveluita mm. infra- ja pohjarakenteisiin, maanalaisiin tiloihin sekä ydinjätehuoltoon liittyen.

Lisätietoja:
Vesa Järvinen, toimialajohtaja, A-Insinöörit
puh. 040 652 9898
vesa.jarvinen@ains.fi

Kalle Vaismaa, professori, Tampereen yliopisto
puh. 0400 567 283
kalle.vaismaa@tuni.fi

 

TILAA UUTISKIRJE