Juha Rajala 1920
Uutiset

Teollisuuden ympäristöosaaja Juha Rajala johtamaan A-Insinöörien YVA-palveluja 

DI Juha Rajala on nimitetty kehittämään ja johtamaan A-Insinöörien ympäristövaikutusten arviointiin ja ympäristölupiin liittyviä asiantuntijapalveluja. Kokeneen teollisuuden EHSQ-päällikön mielestä YVA:n selvityksissä pitää osata keskittyä asioihin, jotka palvelevat hanketta ja sen jatkosuunnittelua. 

Diplomi-insinööri Juha Rajala on aloittanut A-Insinöörien ympäristövaikutusten arviointiin keskittyvän palveluyksikön johtajana yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialalla 1.10.2023. Rajala siirtyy A-Insinööreihin teräsyhtiö SSAB:stä, missä hän on viimeksi toiminut putkituotteiden EHSQ-päällikkönä.

A-Insinööreissä Rajalan vastuulla on ympäristövaikutusten arviointiin sekä ympäristölupien erillisselvityksiin liittyvien konsulttipalvelujen vahvistaminen. Tarkoituksena on perustaa konserniin uusi YVA-palveluja teollisuus- ja infrahankkeisiin tarjoava liiketoimintayksikkö.

– Ympäristövaikutuksiin ja kaavaprosesseihin liittyvä asiantuntemus on kasvanut A-Insinööreissä yrityskauppojen myötä, olemme jo mukana YVA-hankkeissa ja tuotamme ympäristötekniikan erityispalveluja, kuten päästömallinnuksia, teollisuuslaitoksille. Yhdistämme nyt näitä osaamisia kilpailukykyisiksi lupavaiheen asiantuntijapalveluiksi, jotka mahdollistavat vihreän siirtymän hankkeet ja isot infrainvestoinnit, toimialajohtaja Vesa Järvinen kertoo.

Juha Rajalalla on pitkä kokemus laatu-, ympäristö- ja tuotekehitystehtävistä prosessi- ja metalliteollisuudesta. YVA-menettely ja ympäristölain edellyttämät asiantuntijaselvitykset ovat hänelle tuttuja tilaajana.

– Lähden hyvin mielelläni kehittämään tämän alueen konsulttipalveluja asiakkaan lähtökohdista. Ympäristövaikutusten arviointia ei tehdä vain menettelyn itsensä vuoksi vaan siksi, että ammutaan alas pahimmat peikot, löydetään tarkoituksenmukaiset ratkaisut ja hanke saa parhaat mahdolliset lähtökohdat etenemiseen.

– YVA:n ei pidä olla Päätalon Iijoki-sarjan ykkösosa, vaan siinä pitää osata keskittyä siihen, mitä kussakin hankkeessa asiakkaan ja ympäristön näkökulmista oikeasti tarvitaan.

Kun kotiläksyt tehdään hyvin, asiakkaan tarve ja olennaiset asiat on huomioitu, viranomais- ja sidosryhmävuopuhelu on Juha Rajalan mukaan sujuvaa.

– Juhalla on vahva teollisuuspohja ja hän tuo taloon arvokasta asiakkaan näkemystä. Hän tuntee teollisuusasiakkaiden kielen, tarpeet sekä lähtökohdat viranomaisvaatimusten ja omien ympäristöstrategioiden toteuttamisessa, ja ryhtyy terävöittämään otettamme YVA-kumppanina yhdessä asiantuntijaverkostomme kanssa, Vesa Järvinen sanoo.

Lisätietoja: 
Vesa Järvinen, toimialajohtaja, yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu, A-Insinöörit
puh. 040 652 9898
vesa.jarvinen@ains.fi

Juha Rajala, yksikönjohtaja, YVA-palvelut, A-Insinöörit
puh. 040 557 8925
juha.rajala@ains.fi 

"Ympäristövaikutusten arviointia ei tehdä menettelyn itsensä vuoksi vaan siksi, että ammutaan alas pahimmat peikot ja hanke saa parhaat lähtökohdat."

Juha Rajala
yksikönjohtaja, YVA-palvelut
A-Insinöörit

OTA YHTEYTTÄ