Kuopion Riistavedelle vuonna 2023 valmistuva lähipalvelukeskus yhdistää joustavalla tavalla koulun, kirjaston, kansalaisopiston, nuorisotilat ja kuntosalin.
Uutiset

Riistaveden lähipalvelukeskus palkittiin Itä-Suomessa – rakentuu yhteistoiminnallisena KVR-urakkana

Kuopioon rakennettava lähipalvelukeskus on palkittu Itä-Suomen parhaana rakennusalan yhteistyöhankkeena. Yhteistoiminnallinen urakkamuoto on koonnut tilaajan, keskuksen henkilöstön, suunnittelijat ja rakentajat saman pöydän ääreen jo varhaisessa vaiheessa. Koulun, kirjaston, nuorisotilat ja kansalaisopiston yhdistävä palvelukeskus valmistuu Riistavedelle vuonna 2023.

Parhaillaan Kuopion Riistavedelle rakenteilla oleva lähipalvelukeskus yhdistää kaupunginosan palveluja saman katon alle. Keskukseen on tulossa modernit puitteet 270 esikoululaiselle ja peruskoululaiselle 9. luokkaan asti, mutta tilat avautuvat käyttöön laajemminkin. Esimerkiksi osa liikuntasalista on kaupunkilaisten käytettävissä myös päivällä. Keskukseen tulee myös nuorisotilat, omatoimikirjasto, kansalaisopisto ja kuntosali.

Itä-Suomen parhaana rakennusalan yhteistyöhankkeena palkittu hanke on suunniteltu ja rakennetaan ns. yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu-urakkana (KVR), joka on uusi vaihtoehto julkisten rakennushankkeiden toteuttamiseen. Palkinnon myönsi Rakennusteollisuus RT ry ja Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Itä-Suomi -projektin johtoryhmä.

– Riistaveden lähipalvelukeskus on suunniteltu laajaan yhteiskäyttöön ja tilat muuntojoustaviksi koko elinkaarensa ajan. Halusimme varmistaa, että ratkaisut ovat kustannustehokkaita, mutta myös laadukkaita. Yhteistoiminnallisessa mallissa kaikilla on ollut alusta lähtien vahva halu löytää yhteisiin tavoitteisiin tähtääviä ratkaisuja, rakennuttaja Marko Väätäinen Kuopion Tilapalveluista kertoo.

A-Insinöörien kehittämässä ns. yhteistoiminnallisessa KVR-urakassa kaikki osapuolet eli tilaaja, lähipalvelukeskuksen henkilöstöä ja käyttäjiä opettajista kirjastonhoitajiin ja nuorisotyöntekijöihin sekä suunnittelijat ja urakoitsijat ovat osallistuneet suunnitelmien kehittämiseen jo ennen lopullista toteutusvaiheen urakkasopimusta. Lue lisää: Yhteistoiminnallisuus säästää rahaa ja parantaa laatua kuntien rakennushankkeissa

– Tilojen tulevat käyttäjät ja niiden rakentaja ovat päässeet antamaan oman näkemyksensä kustannuksista, tilaratkaisuista ja teknisistä ominaisuuksista jo hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta. Yhteistoiminnallisuus on keino ylläpitää ja parantaa rakentamisen laatua rajallisten kustannusraamien puitteissa, aluejohtaja Esa Suomalainen A-Insinööreistä kertoo.

– Malliin kuuluu olennaisesti yhteiset kannustimet sekä tuottojen ja riskien jakaminen. Aito vastuunjako on mahdollistanut hankkeen edistämisen ja riskien minimoimisen myös nykyisen, maailmantilanteesta johtuvan epävarmuuden keskellä.

"Yhteistoiminnallisessa KVR-mallissa kaikki pyöreässä pöydässä”

A-Insinöörit vastaa Kuopion Tilapalvelujen kumppanina Riistaveden lähipalvelukeskuksen rakennuttamisesta, rakennus- ja taloteknisestä valvonnasta, puhtauden- ja kosteudenhallinnan koordinoinnista sekä akustiikkasuunnittelusta. Pääurakoitsijana toimii Jalon, joka on tuonut palvelukeskuksen suunnitteluun vahvan rakentamisen ja hankintojen osaamisensa.

–  Yhteistoiminnallisessa KVR-mallissa saamme urakoitsijana vaikuttaa hankkeeseen aktiivisesti. Ongelmat eivät kasaannu vain yhdelle toteuttajalle, vaan asioita ratkaistaan ja viedään yhdessä eteenpäin. Jos perinteisessä urakkamallissa ikään kuin istutaan eri puolilla pöytää, yhteistoiminnallisessa KVR-mallissa istumme kaikki pyöreässä pöydässä, Jalonin tekninen johtaja Olli Vahvaselkä sanoo.

Riistaveden lähipalvelukeskus Havainnekuva pääaula Jalon Rakentajat _ Sweco Architects1920x1080Kuopion Riistavedelle vuonna 2023 valmistuva lähipalvelukeskus yhdistää joustavalla tavalla koulun, kirjaston, kansalaisopiston, nuorisotilat ja kuntosalin. Kuvassa kehitysvaiheen visio tiloista. Kuva: Jalon & Sweco Architects

Hankkeelle asetettiin kestävän kehityksen tavoitteet jo ennen urakoitsijan valintaa. Laatukriteereihin kuuluivat mm. vähähiilisyys, ympäristökädenjälki, muuntojoustavuus ja energiatehokkuus sekä puu rakennusmateriaalina.

5 000 neliömetrin uudisrakennuksen kantavat rakenteet ovat betonia, mutta toisen kerroksen luokkien ulkoseinät ja kirjasto rakennetaan puuverhotuista CLT-puuelementeistä. Energiatehokkuutta parantavat mm. tiiviit rakennusmateriaalit, ilmanvaihdon lämmöntalteenotto ja LED-valaistus.

Palvelukeskuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Sweco Architechts (entinen Linja Arkkitehdit) ja rakennus-, sähkö- ja lvi-suunnittelusta Sweco. Parhaillaan työmaalla on käynnissä perustusten valaminen. Lähipalvelukeskus avataan käyttöön elokuussa 2023.

Hallituskatu 14:n saneeraukselle kunniamaininta

Kunniamaininnan Itä-Suomen yhteistyöhankkeena sai Kuopion Hallituskatu 14:n peruskorjaus. Senaatti-kiinteistöjen omistama rakennus saneerataan A-Insinöörien kehittämällä hybridiallianssimallilla eli yhteistoiminnallisella projektinjohtourakalla.

Ulko- ja sisäpuolelta täysin suojeltuun rakennukseen saneerataan uudet, yhteiskäyttöiset toimistotilat Itä-Suomen aluehallintovirastolle, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Tilat valmistuvat lokakuussa.

Pääsuunnittelija on Qvim Arkkitehdit Oy ja päätoteuttajana Rakennustyö Salminen Oy. A-Insinöörit vastaa rakennuttamisen lisäksi kustannuslaskennasta, rakennus- ja taloteknisestä valvonnasta, elinkaarikonsultoinnista, talotekniikan asiantuntijan tehtävistä ja muuton koordinoinnista.

Lisätietoja:
Marko Väätäinen, rakennuttaja, Kuopion Tilapalvelut
puh. 044 718 5686
marko.vaatainen@kuopio.fi 

Esa Suomalainen, aluejohtaja, A-Insinöörit
puh. 0400 299 644
esa.suomalainen@ains.fi

Ville Kettunen, toimitusjohtaja, Jalon
puh. 050 521 5760
ville.kettunen@jalon.fi

Tea Tikkanen, rakennuttajapäällikkö, A-Insinöörit
puh. 041 730 7014
tea.tikkanen@ains.fi 

"Yhteistoiminnallisessa mallissa kaikilla on ollut alusta lähtien vahva halu löytää yhteisiin tavoitteisiin tähtääviä ratkaisuja."

Marko Väätäinen
rakennuttaja
Kuopion Tilapalvelut

 

TILAA UUTISKIRJE