Kuopion museon peruskorjauksessa teteutettiin hybridiallianssimallilla.
Uutiset

Palkittu hybridiallianssimalli on pitänyt Kuopion museon peruskorjauksen budjetissa ja aikataulussa

Kuopion museon peruskorjaus on palkittu Itä-Suomen parhaana rakennusalan yhteistyöhankkeena. Lähes kaksi vuotta kestänyt peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu syyskuun lopussa. Onnistumisen edellytykset loi ensimmäistä kertaa Itä-Suomessa käytetty hybridiallianssimalli.

Suomen kolmanneksi vanhimman museon, Kuopion museon peruskorjaus ja laajennus valmistuu syyskuun lopussa. Perusteellisen korjauksen lisäksi suojeltu museorakennus yhdistyy uudella erillisellä laajennusosalla viereiseen pääkirjastoon. Uudistunut museo avataan yleisölle keväällä 2021.

Niin sanottuna hybridiallianssina toteutettu rakennushanke on palkittu Itä-Suomen parhaana rakennusalan yhteistyöhankkeena. Palkinnon myöntää Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke, ItäSuomi -projektin johtoryhmä ja Rakennusteollisuus RT ry.

– Museolle oli haasteellista lukita hankesuunnitteluvaiheen kaikkia korjausratkaisuja, sillä emme tienneet, millaisia rakenteellisia yllätyksiä projektin aikana paljastuisi. Koska odotimme odottamatonta, paras etenemistapa oli perinteisen urakkamallin sijaan hybridiallianssimalli, jossa suunnitelmien muutoksiin reagoidaan ripeästi yhdessä keskustellen, rakennuttaja Marko Väätäinen Kuopion Tilapalveluista kertoo.

Kuopion museo on ensimmäinen Itä-Suomessa tehty hybridiallianssihanke, joka on perinteisen projektinjohtourakan ja yhteistoiminnallisuuteen nojaavan allianssin yhdistelmä. Hanketta on viety eteenpäin säännöllisissä työpajoissa, joihin ovat kokoontuneet kaikki osapuolet rakennuttajasta ja suunnittelijoista toteuttajiin ja käyttäjien edustajiin. Kustannuksia on hallittu niin sanotulla tavoitehintamenettelyllä.

– Mallin yksi perusajatus on, että hankkeessa onnistuvat joko kaikki tai ei kukaan. Kun Kuopion kaupunki ja museo onnistuvat saavuttamaan tavoitteensa budjetin, aikataulun, laadun ja esimerkiksi työturvallisuuden suhteen, myös hankkeen muut osapuolet palkitaan, yksikönjohtaja ja hybridihankemallin priimusmoottori Esa Suomalainen A-Insinööreistä sanoo.

Mukana myös psykologi

Kuopion museon vuonna 2018 käynnistyneellä työmaalla suunnitelmia on jouduttu muuttamaan moneen otteeseen.

– Museo on historiallisena kohteena arvokas ja sen peruskorjauksessa on ensiarvoista kunnioittaa ja vaalia vanhaa. Näiden vaatimusten puitteissa pitää kuitenkin olla myös kykyä vaihtaa suunnitelmaa ja tehdä kompromisseja, Esa Suomalainen kertoo.

Monista vaativista erikoiskohteista kokemusta kerännyt A-Insinöörit vastaa Kuopion Tilapalvelujen kumppanina hankkeen rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kosteudenhallinnan koordinoinnista. Pääurakoitsijana toimii NCC Suomi. LVIS-järjestelmistä vastaa Granlund Kuopio, rakennesuunnittelusta sekä akustiikka- ja valosuunnittelusta Sitowise, arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehdit Davidsson & Tarkela ja geosuunnittelusta Pöyry.

– Korjaushankkeen suunnittelijat ja palveluntuottajat valittiin tiimirekrytoinnilla, jossa tiimityötaitoja arvioitiin psykologin avulla. Hybridiallianssissa pyrimme ratkaisemaan ongelmia yhdessä, joten toimijoiden yhteistyökyky on ratkaisevan tärkeää, Esa Suomalainen kertoo.

"Hybridiallianssimalli on voittajataktiikka”

Perinteisistä malleista poiketen pääurakoitsija NCC on ollut aktiivisesti mukana museon peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelussa allianssin kehitysvaiheesta saakka tuoden mukanaan vahvan tuotannon ja hankintojen osaamisen.

–  Hybridimallissa urakoitsijan on hyväksyttävä, että valmiin suunnitelman vastaanottamisen sijaan on itse osallistuttava aktiivisesti suunnitteluun koko hankkeen ajan. Yhteistyön onnistumisessa onkin olennaista, että kaikki osapuolet ymmärtävät, millainen toiminta on hankkeen parhaaksi. Hybridiallianssimalli on voittajataktiikka, NCC:n hankekehitysjohtaja Marko Onttinen sanoo.

Kuopion museo valmistuu 17,8 miljoonan euron kustannusarvion puitteissa. Museon 2 500 neliömetrin uudisrakennus avataan näyttelyille keväällä 2021. Museon vanhalla puolella näyttelyt käynnistyvät syksyllä 2021.

Lisätietoja:
Marko Väätäinen, rakennuttaja, Kuopion Tilapalvelut
puh. 044 718 5686
marko.vaatainen@kuopio.fi 

Esa Suomalainen, rakennuttamisen yksikönjohtaja, A-Insinöörit
puh. 0400 299 644
esa.suomalainen@ains.fi

Marko Onttinen, hankekehitysjohtaja, NCC
puh. 010 507 4914
marko.onttinen@ncc.fi

Kuva: NCC

"Paras etenemistapa oli perinteisen urakkamallin sijaan hybridiallianssi, jossa muutoksiin reagoidaan ripeästi yhdessä keskustellen."

Marko Väätäinen
rakennuttaja
Kuopion Tilapalvelut

 

TILAA UUTISKIRJE