A-Insinöörien kehittämä uusi analyysipalvelu auttaa tonttien omistajia ja rakennuttajia arvioimaan, mille tontille on kaavamääräysten valossa edullisinta rakentaa.
Uutiset

Kaavamääräysten vaikutus rakentamisen hintaan tulee näkyväksi

Kaavoituksen vaikutuksia rakentamisen kustannuksiin voidaan ennakoida jo ennen rakennushankkeiden aloittamista. A-Insinöörien kehittämä uusi palvelu vertailee tontteja kaavamääräysten perusteella ja opastaa kannattavampaan rakentamiseen.

Kaupunkien asemakaavat sisältävät yksityiskohtaisia asuin- ja toimistotaloja koskevia määräyksiä, jotka vaikuttavat rakentamisen hintaan.

– Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä kaavoituksen kustannusvaikutuksista ja auttaa rakennuttajia tekemään taloudellisesti järkeviä päätöksiä. Me tarvitsemme Suomessa kaupunkien kaavoitukseen lisää kustannustietoisuutta ja osaamista siihen, miten kaavoituksella voidaan vaikuttaa asuinrakentamisen kustannuksiin ja sitä kautta asumisen hintaan, kaupunkikehityksestä vastaava yksikönpäällikkö Jukka Kettunen A-Insinööreistä sanoo.

A-Insinöörien kehittämä uusi analyysipalvelu auttaa tonttien omistajia ja rakennuttajia arvioimaan, mille tontille on kaavamääräysten valossa edullisinta rakentaa.

Palvelussa keskitytään niihin kaavamääräyksiin, jotka vaikuttavat eniten rakentamisen hintaan ja sitä kautta tontin rakentamisen kannattavuuteen. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. pysäköintipaikat, yhteistilojen määrä, kerroskorkeus, kerroslukumäärä, asuntojen keskikoko ja esimerkiksi se, suunnitellaanko asuinrakennukseen viherkatto tai viherpiha.

– Kaavavaatimuksissa on hyvin paljon eroja esimerkiksi yhteistilojen määrässä. Kun eri vaihtoehdot arvioidaan ajoissa, ja valinnat tehdään kustannustietoisesti, rakennuttaja ja viime kädessä asukas säästävät rahaa, kustannusasiantuntija Annika Langinvainio A-Insinööreistä sanoo.

Palvelu perustuu A-Insinöörien laajaan kustannusosaamiseen ja selvitykseen kaavamääräysten kustannusvaikutuksia. Se soveltuu vertailutyökaluksi tontinomistajille ja rakennuttajille asemakaavavaiheessa, eli silloin kun rakennuksesta ei ole vielä suunnitteluratkaisua.

Lisätietoja:
Jukka Kettunen, yksikönpäällikkö, kaupunkikehitys, A-Insinöörit
puh. 040 733 8280
jukka.kettunen@ains.fi

Annika Langinvainio, kustannusasiantuntija, A-Insinöörit
puh. 040 679 0606
annika.langinvainio@ains.fi

"Suomessa tarvitaan lisää tietoisuutta siitä, miten kaavoituksella voidaan vaikuttaa asuinrakentamisen kustannuksiin ja sitä kautta asumisen hintaan."


Jukka Kettunen,
kaupunkikehitysjohtaja
A-Insinöörit

TILAA UUTISKIRJE