Jyvaskyla_katutyot3
Uutiset

Jyväskylän kaupunki edistää katutyömaiden esteettömyyttä – A-Insinöörit laati esteettömyysoppaan

Rakennustyömaiden aiheuttamat tilapäiset liikennejärjestelyt hankaloittavat erityisesti liikkumis- ja toimimisrajoitteisten kaupunkilaisten arkea. Jyväskylässä kehitetään katutyömaiden esteettömyyttä uuden esteettömyysoppaan avulla. A-Insinöörit laati oppaan muun muassa liikkumisrajoitteisten kaupunkilaisten haastattelujen pohjalta.

Katutöiden aiheuttamat tilapäiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat liikkumista monessa kaupungissa. Erityisen hankalia muuttuvat järjestelyt ovat liikkumis- ja toimimisrajoitteisille kaupunkilaisille.

A-Insinöörit selvitti Jyväskylän kaupungin katutöiden esteettömyyden nykytilaa sekä kehittämistarpeita. Selvitystyön pohjalta kaupungin katuhankkeita varten on laadittu esteettömyysopas, joka sisältää konkreettisia ohjeita katutöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Opas perustuu niin sanottuihin SuRaKu-ohjeisiin eli esteettömän suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeisiin.

Katutöiden takia muuttuvat kulkureitit vaikeuttavat erityisesti näkövammaisten ihmisten liikkumista, sillä poikkeusjärjestelyistä kertovat opasteet ovat yleensä visuaalisia karttoja, ja uusien poikkeusreittien omaksuminen vie aikaa.

– Esteettömyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työmatkan reittiä ei ole tarvetta tarkistaa etukäteen, vaan töihin pääsee kulkemaan sujuvasti ja turvallisesti ilman ennakkovalmisteluja. Tai että auton saa pysäköityä niin, että asiointipaikkaan pääsee itsenäisesti, liikkumisrajoitteisia kaupunkilaisia ja katutyömaiden asiantuntijoita selvitystyössä haastatellut nuorempi suunnittelija Suvi-Tuuli Lehtinen A-Insinööreistä toteaa.

Esteettömyysvaatimukset katutyöluvan ehtoihin 

Vaikka esteettömyyteen velvoittavat erilaiset ohjeistukset ja säädökset, niiden noudattaminen etenkin lyhytaikaisilla työmailla vaihtelee. Esteettömyyden toteutumista hankaloittaa se, ettei arviointiin ole olemassa yleistä mittaristoa.

Selvitystyössä tunnistettiin useita kehittämiskohteita sekä keinoja esteettömyyden parantamiseksi. Ohjeiden ja koulutuksen lisäämisen lisäksi esteettömyysvaatimukset tulisi kirjata tarkasti katutyöluvan ehtoihin sekä urakkatarjoukseen. Myös valvontaa tarvitaan enemmän.

– Oppaasta saimme konkreettisen ohjeistuksen, jonka voimme liittää suoraan tarjouspyyntöasiakirjoihin. Se helpottaa myös urakoitsijaa kokonaisuuden hahmottamisessa. Työmaa-aikaisen esteettömyyden toteuttaminen kuuluu kaikkien yleisten alueiden, kuten teiden, katujen ja puistojen työmaiden suunnitteluun Jyväskylässä. Se vaatii kaikilta osapuolilta myös kykyä kuunnella käyttäjien palautetta, Jyväskylän kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohi toteaa.

Onnistuneet tilapäisjärjestelyt palvelevat kaikkia liikkujia, mutta ovat myös koko hankkeen etu. Opas antaa neuvoja ennakointiin, hyvään tiedottamiseen ja riskienhallintaan sekä konkretisoi kulkuväyliin ja luiskiin sekä opasteisiin ja työmaatauluihin liittyviä vaatimuksia.

– Käymme oppaan läpi joka urakan aloituskokouksessa urakoitsijan kanssa ja pystymme jatkossa paremmin myös valvomaan sovittujen asioiden toteutumista. Toivon ja uskon, että myös muut rakennuttajat alkavat noudattaa samaa käytäntöä, Jyväskylän kaupungin rakennuttajainsinööri Erja Mutanen sanoo.

Ohjeistuksen vinkit ovat hyödynnettävissä työmailla eri puolilla Suomea.

– Normaalisti liikkuvan henkilön on vaikea nähdä esteitä, joita ympäristössä voi olla näkövammaiselle, pyörätuolin käyttäjälle tai lastenvaunujen kanssa liikkuvalle. Siksi esimerkiksi esteettömyyskävelyt työmailla ovat hyvin valaisevia. Parhaiten esteettömyys paranee asettumalla käyttäjän asemaan ja jakamalla tietoa toimivista käytännön ratkaisuista, suunnittelupäällikkö Piritta Laitakari A-Insinööreistä kertoo.

Oppaan toteutti A-Insinöörien nuorempi suunnittelija Suvi-Tuuli Lehtinen osana opinnäytetyötään Tampereen ammattikorkeakouluun.

Kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää (GAAD) vietetään joka toukokuun 3. torstai, tänä vuonna 18.5.

Invalidiliitto viettää Helppo liikkua -viikkoa 18.-25.5.2023.

Tutustu: Esteettömyysopas 

Lisätietoja:
Piritta Laitakari, suunnittelupäällikkö, A-Insinöörit
puh. 040 669 3656
piritta.Laitakari@ains.fi

Jari Lohi, rakennuttajapäällikkö, Jyväskylän kaupunki
puh. 050 5996100 
jari.lohi@jyvaskyla.fi

Erja Mutanen, rakennuttajainsinööri, Jyväskylän kaupunki
puh. 050 311 8481
erja.mutanen@jyvaskyla.fi

 

"Parhaiten esteettömyys paranee asettumalla käyttäjän asemaan ja jakamalla tietoa toimivista käytännön ratkaisuista."

Piritta Laitakari
suunnittelupäällikkö
A-Insinöörit

 

TILAA UUTISKIRJE