Finest Bay Area tekosaari. Suomen ja Viron välinen rautatietunnelihanke etenee. Otaniemen yleisötilaisuudessa mahdollista tutustua hankkeeseen esittelypisteillä ja keskustella asiantuntijoiden kanssa.
Uutiset

Finest Bay Area -tunneliprojektin YVA-ohjelma on nähtävillä – uudenlainen vuorovaikutteinen yleisötilaisuus järjestettiin Espoossa

Suomen ja Viron välisen rautatietunnelihankkeen YVA-menettely käynnistyi virallisesti 1.4. ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 24.5. saakka. Espoon Otaniemessä järjestetyssä yleisötilaisuudessa yleisö pääsi tutustumaan hankkeeseen esittelypisteillä ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa.

Finest Bay Area -hankkeen tavoitteena on rakentaa Suomen ja Viron välille sekä henkilö- että rahtiliikennettä palveleva merenalainen rautatietunneli, jonka myötä maiden välinen matkustusaika lyhenee noin 20 minuuttiin. Hanke on yksityisrahoitteinen, ja sen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 15 miljardia euroa. Hankkeessa suunnitellaan myös kahta keinosaarta, joista isommassa myös kiinteistökehitys olisi mahdollista.

– Koska sähköllä kulkeva juna on lauttaliikenteeseen verrattuna ympäristöystävällisempi, rautatieyhteyden rakentamisella on myönteisiä vaikutuksia ilmastoon. Toisaalta tunnelin ja keinosaarten rakentaminen vaikuttaa luontoon monin eri tavoin, ja näitä vaikutuksia nyt tutkitaan jotta löydettäisiin ympäristön kannalta suotuisin ratkaisu, kertoo YVA-projektipäällikkö Karoliina Jaatinen Pöyry Finland Oy:stä.

– Rautatietunneli tulee valmistuessaan olemaan maailman pisin. Se toteutetaan pääosin TBM-menetelmällä eli käytännössä massiivisilla louhintakoneilla. Melu ja tärinä maan päällä ovat selvästi pienemmät kuin perinteisessä poraus-räjäytysmenetelmässä, kertoo hankekehitysjohtaja Timo Saanio A-Insinööreistä.

Ympäristövaikutukset selvillä 2020

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatiminen aloitettiin toukokuussa 2018 ja tavoitteena on saada YVA-menettely päätökseen vuoden 2020 alussa. Ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi hanke edellyttää erillisiä kaavamenettelyjä sekä erilaisia lupia.

Menettelyssä tunnelihankkeen ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan rautatietunnelin ja sen edellyttämien rakenteiden sekä keinosaaren aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön.

– Jos esimerkiksi keinosaari sijoitetaan meriluonnolle elintärkeän matalikon sijaan syvempään veteen, luodaan riutan tuhoamisen sijaan potentiaalisia uusia keinotekoisia riuttoja ja edistetään ulkomerialueen monimuotoisuutta. Näin hankkeen ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia voidaan minimoida, Jaatinen kertoo.

Tarkasteltavana ovat mm. väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, kaloihin ja kalastukseen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, liikenteeseen, yhdyskuntarakenteeseen, talouteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavat asiat.

Yleisötilaisuudessa mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa

Tunnelihankkeen YVA-yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 4.4. Espoon Otaniemessä. Tilaisuuden alussa Peter Vesterbacka Finest Bay Area Development Oy:stä, Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Karoliina Jaatinen Pöyrystä esittelivät hanketta, YVA-menettelyä sekä nyt nähtävillä olevaa YVA-ohjelmaa yleisesti. Tämän jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus kierrellä esittelypisteillä ja keskustella eri alojen asiantuntijoiden kanssa mm. yleisön osallistamisesta, hankkeen tulevista vaiheista, jo tehdyistä kenttäselvityksistä, sekä vaikutusten arviointivaiheessa tehtävistä melumallinnuksesta, liikenne-ennusteesta, kaavoituksesta ja geologisista mallinnuksista ja selvityksistä.

– Halusimme pitää luento-osuuden lyhyenä ja kokeilla tällaista uudenlaista mallia, jossa osallistujat pääsevät syvällisemmin keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa. Tärkeää tällaisessa toimintamallissa on varmistaa, että esitetyt kysymykset dokumentoidaan asianmukaisesti, Jaatinen kertoo.

Yleisö voi antaa palautetta YVA-ohjelmasta 24.5. saakka

Virallisten mielipiteiden ja lausuntojen jättämiseen tarkoitettu lomake löytyy YVA-yhteysviranomaisen virallisilta YVA-hankesivuilta.

Lisäksi tietoa hankkeesta jaetaan Tunnel App -älypuhelinsovelluksella. Sovellukseen tulee myös asukaskysely, jonka aineistoja hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa. Sovelluksen voi ladata täältä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely koostuu kahdesta vaiheesta: YVA-ohjelmasta ja YVA-selostuksesta. YVA-selostus laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja lisätä kansalaisten ja muiden sidosryhmien tiedonsaantia sekä osallistumismahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Timo Saanio, hankekehitysjohtaja, A-Insinöörit
puh. +358 40 506 5671
timo.saanio@ains.fi

Karoliina Jaatinen
YVA-projektipäällikkö, Pöyry Finland Oy
puh. +358 40 660 4407
karoliina.jaatinen@poyry.com

Tietoa A-Insinööreistä
A-Insinöörit on suomalainen rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo. Yhtiön yli 700 tulevaisuuteen sitoutunutta asiantuntijaa auttavat kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita onnistumaan rakennuttamisessa, rakennesuunnittelussa sekä ympäristö- ja yhdyskuntarakentamisessa.
www.ains.fi

Tietoa ÅF Pöyrystä
ÅF Pöyry on merkittävä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Kehitämme maailmanlaajuisesti asiakkaillemme ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja auttavat hyödyntämään kaupungistumisen ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Olemme yli 16 000 sitoutunutta asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä, uuden sukupolven ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreille ympäri maailman. Making Future.
www.poyry.fi

Kuva: Finest Bay Area Development Oy

TILAA UUTISKIRJE