Civil Engineering -toimialle on myönnetty ympäristösertifikaatti ISO 14001
Uutiset

A-Insinöörien Civil Engineering -toimialalle ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

A-Insinöörien Civil Engineering -toimialalle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Ympäristöjärjestelmän avulla lisäämme asiantuntijoidemme ympäristötietoisuutta, ja vahvistamme ympäristövaikutusten huomioon ottamista omassa ja projektitoiminnassa systemaattisella tavalla.

Laadun ja projektitoiminnan kehittäminen nojaa A-Insinööreissä sertifioituihin laatujärjestelmiin. Civil Engineering -toimialalla ympäristöjärjestelmä on integroitu ISO 9001-sertifioituun laatujärjestelmään. Ulkoiset arvioitsijat tarkastivat ja hyväksyivät ympäristöjärjestelmän tammikuussa 2021.

Tavoitteena on sertifioida ympäristöjärjestelmät A-Insinöörien muillakin toimialoilla tämän vuoden aikana.

− ISO 14001 -sertifiointi on tunnistettava tapa osoittaa asiakkaillemme, että pystymme vastaamaan asetettuihin ympäristötavoitteisiin ja tarjoamaan ratkaisuja ympäristövastuun toteuttamiseksi, toimialajohtaja Vesa Järvinen sanoo.

Toiminnan, palvelujen ja kohteiden ympäristönäkökohtia ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia kartoitetaan jokaisen projektin kohdalla erikseen sekä kokonaisuutena vähintään vuosittain.

− Ympäristöjärjestelmämme tukee vastuullista johtamista ja henkilöstön ympäristöosaamisen tavoitteellista kehittämistä. Haluamme olla asiantunteva suunnittelukumppani asiakkaillemme paitsi ympäristötavoitteiden toteuttamisessa myös tavoitteiden asettamisessa ja kirittämisessä, Järvinen sanoo.

A-Insinöörien Civil Engineering -toimialan ISO 9001-sertifioitu laatujärjestelmä ja siihen liitetty ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on DQS:n auditoima ja sertifioima. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen, ympäristönsuojelun tason parantaminen sekä ennaltaehkäisevä riskien tunnistaminen.

Civil Engineering -toimialalla työskentelee yli 150 yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun asiantuntijaa, jotka tarjoavat laaja-alaista teknistä osaamista muun muassa infra-, kallio- ja pohjarakentamisen hankkeisiin.

Lisätietoja:

Vesa Järvinen, toimialajohtaja, A-Insinöörit, Civil Engineering
puh. 040 652 9898
vesa.jarvinen@ains.fi

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä lisää ympäristövaikutusten systemaattista huomioimista ja edistää ympäristönsuojelun tasoa projektitoiminnassa.

 

TILAA UUTISKIRJE