Vt4 Kirri-Tikkakoski moottoritie

Vt4 Kirri-Tikkakoski moottoritie

Jyväskylän pohjoispuolella Väyläviraston Vt 4 Kirri–Tikkakoski -tiehankkeessa rakennettiin uutta moottoritietä välillä Kirri–Tikkakoski ja Vehniä. A-Insinöörit vastasi päätoteuttaja Destian kumppanina väyläsuunnittelusta sekä väylien kalliorakennesuunnittelusta. Moottoritieosuus avattiin liikenteelle vuoden 2021 lopulla.

16 kilometrin pituiselta tieosuudelta on siirrettiin maa- ja kalliomassoja noin 5 miljoonaa kuutiota, joista kallioleikkauksia noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Tiehanke valmistui yli puoli vuotta alkuperäistä aikataulua nopeammin mm. tietomallinnuksen ansiosta. Kallioavoleikkausten osalta tietomallinnuksessa hyödynnettiin fotogrametrista mallinnusta. 

Valmistuessaan hanke paransi valtatie 4:n turvallisuutta, ajo-olosuhteita sekä kuljetusten toimintavarmuutta.

Kirrinmäen kallioavoleikkaukset ovat yli 30 metrisen korkeutensa vuoksi poikkeuksellisen vaativa kalliorakennuskohde. Kahteen eri tasoon louhitut leikkaukset ulottuvat noin 800 metrin matkalle. Sakarinmäessä kallioavoleikkaukset ovat 600 metriä pitkä ja korkeimmillaan 15 metriä korkeita.

Nelostielle tulossa olevan uuden moottoritien yhteyteen rakennettiin myös rinnakkaisia tieyhteyksiä ja kevyen liikenteen väyliä, joita tuli kaikkiaan yli 35 kilometriä. Hankkeessa rakennettiin lisäksi kuusi eritasoliittymää sekä useita siltoja. Vt 4 Kirri–Tikkakosken välin parannus toteutettiin

Väyläviraston STk-urakkamallilla, jossa päätoteuttaja on Destia. A-Insinöörit toimi hankkeessa Destian yhtenä suunnittelukumppanina.

Fotogrammetrinen mallinnus mahdollisti tiiviin kalliolujitusten suunnitteluaikataulun | Rakennuttaja, Urakoitsija | A-Insinöörit (ains.fi)

 

Sijainti

Jyväskylä

Asiakas

Väylävirasto

Palvelumme

Tiesuunnittelu, Kalliorakennussuunnittelu, Tietomallinnus

Valmistumisvuosi

2022