Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä - Äänekoski

Valtatien 4 parantaminen välillä Vehniä - Äänekoski

Valtatien 4 parantamisen tavoitteena oli yhteyden liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen tulevaisuuden tarpeisiin varautuminen rakentamalla valtatie 4 nelikaistaiseksi ja osittain keskikaiteellisiksi. Mittavat rinnakkaistiejärjestelyt koko valtatien osuudelle pääosin uuteen sijaintiin. Yksi uusi eritasoliittymä Hirvaskylän kohdalle. Osuus kytkeytyy tulevaisuudessa neljään eritasoliittymään. Mittavat meluntorjuntatoimenpiteet, noin 7 km osuudella meluntorjuntarakenteita.

Sijainti

Äänekoski

Asiakas

Keski-Suomen ELY-keskus

Palvelumme

Liikennesuunnittelu, Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu, Tiesuunnittelu, Pohjarakennesuunnittelu, Kalliorakennussuunnittelu

Laajuus

14,6 km, 1 eritasoliittymä 3

Kustannukset

100 M€

Valmistumisvuosi

2022