Vähähiilisen rakemtamisen asiantuntijamme Elli KInnunen ja Liisa Jäätvuori Väreen pihalla Espoossa.
Palvelut

Vähähiilinen rakentaminen

Vähähiilisen rakennuttamisen tavoitteena on ohjata hanketta kohti asetettuja hiilijalanjälkitavoitteita. Vähähiilisen rakentamisen palvelumme auttaa saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteet.

OTA YHTEYTTÄ

Olemme A-Insinööreillä kehittäneet vähähiilisen rakennuttamisen prosessin osaksi toimintaamme.

Projektipäällikkömme voivat näin hyödyntää lukuisista hankkeista kertynyttä osaamista järjestelmällisellä tavalla ja ohjata hanketta vähähiilisiin tavoitteisiin kuhunkin hankevaiheeseen sopivimmalla tavalla.

Hiilineutraali Suomi 2035

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan rakentamisen hiilijalanjäljen ohjausta 2025 mennessä . Meidän tavoitteemme on olla hiilineutraalin yhteiskunnan eturivin rakentaja jo nyt.

Tämä vaikuttaa myös rakentamisen säädösympäristöön ja ohjaamiseen vähähiiliseen suuntaan. Ympäristöystävälliset kiinteistöt ovat arvokkaampia ja suositumpia jo nyt, ja tulevaisuudessa niitä tullaan pitämään itsestään selvyytenä. Kaupungit suosivat jo nyt vähähiilistä rakentamista tontinluovutuksissa, maankäyttömaksuissa ja rakennusluvissa.

Female biker cycling in countryside forest

A-Insinöörit on eturivissä rakentamassa hiilineutraalia Suomea.

RAKENTAMISEN KEINOJA HIILITAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI

 • Olemassa olevien rakennusten konvertoiminen nollapäästöisiksi (perusparannukset)
 • Uusien rakennusten rakentaminen passiivi- tai nollapäästörakennuksiksi
 • Rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeen alentaminen tehokkaalla suunnittelulla
 • Vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttö
 • Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys

Hiilijalanjälkitavoitteen asettaminen hankkeen alussa

Uusien rakennusten vaikuttavimmat ratkaisut tehdään jo hankkeen alkuvaiheessa, joten hiilijalanjälkivaikutuksesta tulee olla selvillä tarveselvityksestä lähtien aina ylläpitovaiheeseen saakka.

Hankkeen hiilijalanjälki voidaan arvioida jo hyvin varhaisten luonnosten perusteella. Tällöin tietoa voidaan myös hyödyntää tehokkaimmin hankkeen ohjauksessa ja päätöksenteossa.
Lue lisää: Hiilijalanjälkilaskenta

VÄHÄHIILISYYTTÄ KOHTI OHJAAVIA PALVELUITAMME OVAT

 • Vähähiilinen rakennuttaminen
 • Elinkaarilaskenta
 • Hiilijalanjälkilaskenta
 • Materiaali- ja energianeuvonta (rakennusmateriaalien ja energiankäytön ohjaaminen vähähiiliseksi)
 • Hiilijalanjälkikonsultointi (= hiilijalanjälkilaskenta + materiaali- ja energiapalvelut)
 • Kiertotalousanalyysi (materiaalivirtojen kierrätystason laskenta)
 • Kiertotalouskonsultointi ( kiertotalouden toteutumisen tukeminen hankkeessa)
 • Hiilineutraali aluerakentaminen
 • Puurakennesuunnittelu

KYSY LISÄTIETOJA

Liisa Jäätvuori
Liisa Jäätvuori

vastuullisuus- ja laatujohtaja
+358 44 300 1358
liisa.jaatvuori@ains.fi
koko Suomi

Elli Kinnunen
Elli Kinnunen

kestävän kehityksen teknologiavastaava
+358 40 620 5076
elli.kinnunen@ains.fi
koko Suomi
rakennesuunnittelu

”Vähähiilistä rakennettua ympäristöä ei synny ilman vähähiilistä rakennuttamista”
Liisa Jäätvuori
Vähähiilisen rakennuttamisen johtava asiantuntija

HIILIJALANJÄLKITAVOITE

Löydät hankkeellesi juuri siihen sopivan hiilijalanjälkitavoitteen.

TAVOITTEET SAAVUTETAAN

Voit luottaa siihen, että hanke ohjataan järjestelmällisesti hiilijalanjälkitavoitteeseen - ja samalla myös kustannustavoitteisiin.

HIILINEUTRAALIUS TOTEUTUU

Voit luottaa siihen, että rakennuksesi täyttää tulevat hiilineutraaliustavoitteet.

Tutustu muihin palveluihin

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Hiilijalanjälkilaskenta
Hiilijalanjälkilaskenta

Puurakennesuunnittelu
Puurakennesuunnittelu