Palvelut

Elinkaarilaskenta

Hankintahinnaltaan halvin ei ole aina paras – eikä yleensä edes edullisin pitkällä tähtäimellä. Toisaalta kalliiseen ratkaisuun investointikaan ei aina maksa itseään takaisin. Elinkaarilaskenta kertoo rakennuksesi kustannukset sen koko elinkaarella.

OTA YHTEYTTÄ

Rakennusinvestointiin liittyy aina kustannuseriä, jotka muodostuvat vasta valmistumisen jälkeen vuosien ja vuosikymmenten kuluessa. Energia- tai kunnossapitokustannusten vaikutus koko hankkeen elinkaaren kustannusten kannalta voi olla ratkaiseva – ja jopa hankintahintaa suurempi.

Kiinnittämällä huomiosi kiinteistön elinkaarikustannuksiin jo rakennushankkeen aikana varmistat, että toteutettava rakennus on taloudellisesti kannattava myös vuosikymmenten kuluttua.

Vertaile suunnitteluratkaisujen vaikutuksia

Elinkaarikustannusten ja energiatehokkuuden hallinta on tulossa yhä tärkeimmäksi korjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista päätettäessä. Myös lainsäädäntö tulee jatkossa ohjaamaan rakentamista yhä enemmän energiaa ja ympäristöä säästäviin ratkaisuihin.

Rakennuksen elinkaarikustannusten huomioiminen kuitenkin unohtuu usein suunnitteluratkaisuja vertailtaessa ja investointipäätöksiä tehdessä - tai sitten päätökset tehdään pelkästään mielikuvien varassa. Ratkaisut voi ja kannattaa kuitenkin tehdä perustuen tietoon ja selkeisiin elinkaarilaskelmiin (LCC).

Elinkaarilaskenta kannattaa ottaa avuksi jo hankkeen alkuvaiheessa, jolloin on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen pitkän aikavälin kustannuksiin.

ECost-elinkaarikustannuslaskenta_arviointi-infograafi

Rakennuksen elinkaarikustannukset  vertailuun

Rakennushankkeen elinkaaritalous hallintaan elinkarilaskennalla

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan rakennushankkeensa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti hankkeen alusta aina ylläpitoon saakka. Tarjoamme käyttöösi monipuolisen taloudellisen-, teknisen- ja sopimusosaamisen sekä nykyaikaiset projektin- ja laadunhallinnan välineet.

Elinkaarikustannusten arviointi eri suunnittelu-, rakenne- ja järjestelmäratkaisuista auttaa tekemään tietoisia valintoja rakennushankkeen aikana. Elinkaarikustannuslaskentaan panostamisella on vaikutusta myös kiinteistön tulevaan arvoon, kun ylläpitokustannukset on huomioitu jo investointivaiheessa.
Katseet tulevaisuuteen: selvitä elinkaarilaskennan avulla rakennuksen kokonaiskustannukset.

Katseet tulevaisuuteen: selvitä elinkaarilaskennan avulla rakennuksen kokonaiskustannukset.

ELINKAARIKUSTANNUSTEN ARVIOINTIKOHTEITA

  • Lämmitysmuotojen vertailu auttaa löytämään käyttökustannuksiltaan edullisimman ja ympäristöystävällisimmän lämmitysvaihtoehdon
  • Energiakulutuksen arviointi, tavoitteiden asettaminen ja kulutuksen toteutumien vertailu ohjaa isojen päätösten tekemiseen. Suuntaa antavat myös energiatehokkuusluku ja -luokka.
  • Ylläpito- ja hankintakustannuksille lasketut selkeät tunnusluvut auttavat määrittämään kiinteistölle kilpailukykyisen vuokra- tai vastiketason (esim. ylläpitokustannukset kk/m², rahoituskustannukset kk/m²)
  • Takaisinmaksuaikaa kannattaa arvioida vaihtoehtojen vertailussa, esim. energiaa säästävien investointien, kuten lisäeristämisen tai ikkunoiden vaihdon yhteydessä.

     

KYSY LISÄTIETOJA

Jarkko Koskipalo
Jarkko Koskipalo

yksikönjohtaja, laskenta- ja elinkaaripalvelut
+358 400 174 077
jarkko.koskipalo@ains.fi
koko Suomi

Sari Loponen
Sari Loponen

johtava kustannusasiantuntija
+358 40 846 6696
sari.loponen@ains.fi
koko Suomi

”Elinkaarikustannuksilla ohjataan myös hiilijalanjälkeä tavoitteeseen.”

KUSTANNUKSET HALLINNASSA

Saat kokonaiskuvan rakennuksen koko elinkaaren aikaisista kustannuksista.

SUUNNITELMALLISUUS

Voit rajoittaa kustannuksia tekemällä tietoisia valintoja.

KUSTANNUSHYÖDYT

Tiedät, miten lisätä kiinteistön arvoa nyt ja säästää tulevaisuudessa

Palveluun liittyvät referenssit

Muhoksen lukio, Muhos
Muhoksen lukio, Muhos
Pohjolan Osuuspankki, Rovaniemi
Pohjolan Osuuspankki, Rovaniemi

Tutustu muihin palveluihin

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Vähähiilinen rakentaminen
Vähähiilinen rakentaminen

Hankekehitys
Hankekehitys