Palvelut

Kaupunki- ja aluekehitys

Kaupunkikehittämisellä vaikutetaan ihmisten elämään, arjen sujuvuuteen ja ympäristön vetovoimaan. Autamme suunnittelemaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisia kaupunkialueita, ja kohdentamaan kiinteistö- ja palveluinvestoinnit viisaasti.

OTA YHTEYTTÄ

Kaupunki- ja aluekehittämisen asiantuntijamme auttavat hyödyntämään parhaita menetelmiä toimivien, vetovoimaisten alueiden suunnittelussa ja kiinteistö- ja infrainvestointien kohdentamisessa. Toimimme asiantuntijakumppanina kaikissa kaupunki- ja aluekehityshankkeissa yleiskaavoituksesta yksittäisen investointihankkeen asemakaavoitukseen ja toteutukseen.

Toteutamme maanomistajille, kiinteistönomistajille, kaavoittajille ja kaupunkisuunnittelijoille analyyseja tonttien ja alueiden arvonkehityksestä. Laadimme vertailuja ja ennusteita, jotka auttavat kohdentamaan ja ajoittamaan maankäyttöön liittyvät investoinnit oikein. Edistämme yhteistoiminnallisia aluekehityksen muotoja, joiden keskiössä on maanomistajien, viranomaisten, kehittäjien, sijoittajien ja palveluntarjoajien osallistaminen maankäytön suunnitteluun.

Kaupunginosa-allianssi aluekehittämiseen (Koala™)

A-Insinöörien aluesuunnitteluun kehittämä Koala-konsepti on hankemuoto, jossa kokonaisia kortteleita ja kaupunginosia suunnitellaan sekä toteutetaan kokonaisuutena, yhteistoiminnassa maankäytön kaikkien osapuolten kanssa.

Koala-mallissa eri osapuolet (maanomistajat, kehittäjät, sijoittajat, suunnittelijat, palveluntarjoajat jne.) toimivat tiiviimmin yhteistyössä jakaen yhteiset kannustimet hankkeen kehittämisen,  suunnittelun ja toteutuksen osalta (vrt. allianssimalli). Toteutuksen mahdollistamiseksi mm. hankeyhtiö ja hankerahoitus räätälöidään tapauskohtaisesti. Lue lisää: Tapa rakentaa kaupunginosia tarvitsee uutta otetta – allianssia

Koala-mallilla saadaan aikaan merkittäviä aikataulu- ja laatuetuja sekä kustannussäästöjä verrattuna perinteiseen, tonttivetoiseen aluerakentamiseen. Se mahdollistaa myös paremman kokemuksen ihmisille ja asukkaille, kun kaupunginosa palveluineen ja infrarakenteineen voidaan saada optimaalisella vaiheistuksella kerralla valmiiksi.

Cityfier kiinteistöjen sijainnin tulevaisuuden arvon ennustamiseen

A-Insinöörien kehittämään Cifyfier-työkaluun pohjautuvat mallinnukset lisäävät kykyäsi tehdä kannattavia investointipäätöksiä, skenaariotarkasteluja ja suunnitella tasapainoista kaupunkirakennetta uusilla ja kehittyvillä alueilla. Lue lisää: Kaupunkisuunnitteluun tarvitaan tasapainoa

Cityfier ennustaa yksittäisten kiinteistöjen ja kokonaisten alueiden arvonmuutospotentiaalia. Analyyseissä huomioidaan nykytilanne, kuten olemassa olevan kaupunki- ja palvelurakenne, nykyinen kiinteistökanta ja kaavavaranto, sekä tulevaisuuden kaupunkirakenteen muutokset.

Cityfier luo myös kaupunginosakohtaisia mallinnuksia, jotka ennustavat alueellisen asukas- ja työpaikkamäärien kehittymisen sekä alueella sijaitsevien kiinteistöjen arvonmuutoksen eri ajanjaksoina. Ohjelmistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi eri alueella sijaitsevien tulevaisuuden investointien vertailuun, skenaariotarkasteluihin sekä kaupunginosien väliseen vertailuun. Lue lisää: Kaupunkisuunnitteluun tarvitaan tasapainoa

Cityfier palvelee mm. kiinteistönomistajia, sijoittajia, kehittäjiä, kiinteistöarvioitsijoita, kiinteistöalan asiantuntijoita ja viranomaisia, ja on saatavilla joko lisenssinä tai palveluna. Lue lisää: www.cityfier.com.

KAUPUNKI- JA ALUEKEHITTÄMISEN PALVELUITAMME

KYSY LISÄTIETOJA

Anssi Juntunen
Anssi Juntunen

yksikönjohtaja, hankekehitys
+358 44 343 6205
anssi.juntunen@ains.fi
koko Suomi

CITYFIER NÄYTTÄÄ KAUPUNGINOSAN TULEVAISUUDEN

  • Cityfier ennustaa kiinteistöjen ja kaupunginosien tulevaisuuden arvonmuutosta
  • Cifyfier lisää kaupunkien, maanomistajien ja sijoittajien kykyä arvopohjaiseen aluerakentamiseen uusilla ja kehittyvillä alueilla
  • Perustuu avoimeen dataan sekä kaupunkitaloustutkimustietoon asuntojen, toimitilojen, liikenneyhteyksien sekä palvelujen läheisyydestä vetovoimatekijänä

     

Cityfier - kiinteistögurun kristallipallo

Cityfier - Kiinteistögurun kristallipallo kertoo kannattaako ostaa, myydä, pitää, korjata vai purkaa.

TUTUSTU CITYFIERIIN

Kysy lisätietoja

Juhani Karhu
Juhani Karhu

toimialajohtaja, rakennuttaminen
+358 40 593 3783
juhani.karhu@ains.fi
koko Suomi

Jukka Kettunen
Jukka Kettunen

kaupunkikehitysjohtaja
+358 40 7338 280
jukka.kettunen@ains.fi
koko Suomi

Markus Saari
Markus Saari

hankekehitysjohtaja
+358 44 9819 828
markus.saari@ains.fi
koko Suomi

Palveluun liittyvät referenssit

Tampereen kansi
Tampereen kansi
Mellunpuiston asuinalue, Helsinki
Mellunpuiston asuinalue, Helsinki

Tutustu muihin palveluihin

Maankäytön suunnittelu
Maankäytön suunnittelu

Kiinteistökehitys
Kiinteistökehitys

Kaavakustannusanalyysi
Kaavakustannusanalyysi