Asiantuntija-artikkelit

Tartu kosteus- ja sisäilmaongelmiin – 5 askelta 

Taloyhtiön sisäilmaongelmia ei ratkaista yksin tai pelkkiä lukuja tutkimalla. Kyseessä on salapoliisityö, jossa ongelmien juurta ja paras ratkaisua etsitään monien polkujen kautta – joukkueena. 

Tässä 5 vinkkiä, joilla kosteus- ja sisäilmakorjaus onnistuu kokonaisuutena.

1. Tee esityöt huolellisesti ja kiirehtimättä

Esityö on tehtävä erityisen huolellisesti silloin, kun valmistaudutaan laajoihin korjauksiin, joiden halutaan takaavan laadukas sisäilmasto pitkäksi aikaa.

Kattavat ja oikein kohdistetut tutkimukset sekä huolellinen suunnittelu auttavat toteuttamaan korjaukset, jotka täyttävät tavoitteet ja laatuvaatimukset.

Jokainen työvaihe on kriittinen onnistumisen kannalta – ja jokainen voidaan pilata hätiköinnillä. Koska syitä sisäilmaongelmiin on tavallisesti useita, ensimmäiseen ja todennäköisimpään haittatekijään takertuminen voi johtaa korjaustyöt harhaan.

Ennakointi on kiinteistön turvatakuu sisäilma-asioissakin. Ennakoivan riskiarvion tavoite on määritellä kunnossapitotoimenpiteet, joilla sisäilmaongelmien synty lähtökohtaisesti estetään kokonaan. Arvioon sisältyvät muun muassa kohdekäynti kiinteistön rakenteiden ja riskikohtien tarkastamiseksi sekä sisäilman laatuun vaikuttavien haittatekijöiden dokumentointi.

2. Satsaa hankesuunnitteluun

Tutkimuksia seuraa hankesuunnittelu, jossa määritellään yhteistyössä korjausten riittävä laajuus ja selvitetään samalla rakennuksen muut korjaustarpeet.

Hankesuunnittelu vaikuttaa koko korjaushankkeen taloudelliseen ja laadulliseen onnistumiseen. Huolellisesti toteutettu hankesuunnitteluvaihe säästää huomattavasti koko remontin kustannuksia.

Hankesuunnitelmaan kootaan yhteen kaikki korjausvaihtoehtojen valintaan vaikuttavat tekijät, ja se on näin runsas tietopaketti kiinteistön omistajille ja taloyhtiön osakkaille  päätöksenteon tueksi.

3. Suosi joukkuepeliä

Rakentamisen projekteissa toimijoita on yhtä paljon kuin viihdyttävässä joukkuelajissa: on asiakasta, arkkitehtia, suunnittelijaa, konsulttia, tutkijaa ja urakoitsijaa – unohtamatta käyttäjiä, taloyhtiöiden kohdalla asukaita.

Onnistunut hanke vaatiikin pelisäännöt, otteluaikataulun ja kullan kiillon silmiin. Hanke voitetaan joukkueena, eikä yksittäisillä tähtipelaajilla ole väliä, jos syötöt eivät osu lapaan.

Sisäilmahankkeen läpivienti on linjastomainen prosessi, jossa jokaisella on oma ruutunsa hoidettavana. Kun rakennuksen historia ja nykytila on tutkittu ja päätelmät korjaustarpeista tehty, on hyvä koota koko joukkue miettimään etenemistä ja erilaisia korjausvaihtoehtoja.

Pöydällä kannattaa pyöritellä korjauskustannusten lisäksi myös korjausten pitkäaikaiskestävyyttä ja käyttäjäläheisyyttä. Sen jälkeen sovitaan yhteisistä tavoitteista, joihin kaikki osapuolet voivat sitoutua.

4. Varmista laatu

Sisäilman laadun tärkein mittari on aina ihmisen hyvinvointi. Sisäilmakorjausten onnistuminen ja laatu varmistetaan myös monipuolisilla mittauksilla ja tutkimuksilla ennen hankkeen alkua ja korjaustöiden aikana.

Rakennuksen kunnon ja toiminnan säännöllinen seuraaminen ennaltaehkäisee sisäilmaongelmien syntymistä myös tulevaisuudessa.

Korjausten aikaiset olosuhdemittaukset, merkkiainekokeet, puhtaustason tarkastukset ja kosteusmittaukset varmistavat sisäilmaston korjauksen onnistumisen. Kosteuden- ja puhtaudenhallintaan liittyvä asiantuntijapalvelumme sekä rakennus- ja taloteknisen valvonnan palvelumme varmistavat, että sisäilmakorjaus toteutetaan hyvän rakennustavan ja korjaussuunnitelmien mukaisesti.

Korjausten jälkeen sisäilmaolosuhteita seurataan erikseen laadittavan seuranta- ja jälkihoitosuunnitelman mukaisesti.

5. Keskustele ja tiedota avoimesti

Kosteus- ja sisäilmaongelmat herättävät ihmisissä vahvoja tunteita, mahdollisesti jopa ahdistusta ja pelkoa.

Jos ongelmista vaikenee paniikin aiheuttamisen pelossa, saattaa helposti tulla syytetyksi salailusta. Kosteus- ja sisäilmaongelmista vaikeneminen voi pahimmillaan johtaa luottamuksen menettämiseen. Siksi yksi tärkeimmistä onnistumisen elementeistä onkin avoin ja rehellinen tiedottaminen kaikille asianosaisille.

Korjaushankkeissa täytyy myös hyväksyä se, että yllätyksiä tulee väistämättä vastaan. Jos ei tule, sekin on yllätys. Siksi hankkeen aikana jokaisen on venyttävä joukkueen eteen. Epämiellyttävistäkin yllätystilanteista selvitään, kun koko projektitiimissä on alusta saakka harjoiteltu avointa keskustelua ja vahvaa yhdessä tekemistä.

 

KIRJOITTAJA

Lari Eskola
Lari Eskola

johtava asiantuntija, sisäilmasto
+358 40 637 2131
lari.eskola@ains.fi
koko Suomi

Jokainen työvaihe on kriittinen onnistumisen kannalta – ja jokainen voidaan pilata hätiköinnillä.

 

5 VINKKIÄ SISÄILMAONGELMAN KORJAAMISEEN

  • Tee esityöt huolellisesti, älä kiirehdi
  • Satsaa hankesuunnitteluun
  • Edellytä yhteistyötä korjaustiimiltä
  • Varmista ja seuraa laatua
  • Keskustele ja tiedota avoimesti

Kysy lisätietoja

Tuomas Koski-Lammi
Tuomas Koski-Lammi

suunnittelujohtaja, korjaus- ja asiantuntijapalvelut
+358 40 670 0131
tuomas.koski-lammi@ains.fi
Etelä-Suomi

Kari Lehtola
Kari Lehtola

asiakkuuspäällikkö, taloyhtiöpalvelut
+358 40 037 2703
kari.lehtola@ains.fi
Sisä-Suomi