Suunnittelupäällikkö Piritta Laitakari uskoo, ettei liikennesuunnittelija opi työtä koulussa, vaan työssä.
Asiantuntija-artikkelit

Suunnittelupäällikkö Piritta Laitakari: ”Liikennesuunnittelu on teknisyydestään huolimatta lähellä ihmistieteitä”

Piritta Laitakari, 37, on A-Insinööreissä oivaltanut, että liikennesuunnittelijan työ ei ole vain laskemista ja mallintamista, vaan hyvin lähellä ihmistieteitä. 

Avoin vuorovaikutus on avainasemassa liikennehankkeiden onnistumisessa.

"Minulle on merkityksellistä, että saan liikennesuunnittelijana luoda suomalaisille turvallista, toimivaa ja kestävää liikkumisympäristöä niin maanteille kuin kaupunkeihin. Liikennesuunnittelijan työssä on tärkeää ymmärtää, että liikennesuunnittelu ei ole kertakäyttöistä: infra on pitkäikäistä ja me teemme ratkaisuja vuosikymmeniksi eteenpäin.

Yksi keskeinen oivallukseni liikennesuunnittelijana on, että suunnittelutyössä katseen täytyy olla vahvasti tulevaisuudessa. Hyvällä liikennesuunnittelulla pyritään hidastamaan ilmastonmuutosta ja edistämään kestävän liikkumisen kulkutapoja eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä."

Piritta Laitakari on edennyt vuosien aikana A-Insinööreissä liikennesuunnittelijasta projektipäälliköksi, vanhemmaksi erikoissuunnittelijaksi ja nykyiseen rooliinsa suunnittelupäälliköksi. Piritta toteaakin, ettei liikennesuunnittelijan työtä opi koulussa, vaan työssä.

"Kun suunnittelen esimerkiksi liityntäpysäköintiä tai koulujen liikennejärjestelyjä, pohdin, miten alueelle voi kävellä ja pyöräillä turvallisesti. Jalankulku- ja pyöräilyreitit suunnittelemme riittävän leveiksi ja mahdollisimman suoriksi. Autoliikenteen reitit suunnitellaan niin, että katuympäristö tukee nopeusrajoitusta. Maltillinen ajovauhti on tärkeää erityisesti niillä alueilla, joilla liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, esimerkiksi koulujen läheisyydessä.

Olen mukana kehittämässä Suomen päätieverkkoa useissa eri hankkeissa. Lisäksi teen parhaillaan raskaan liikenteen palvelualueisiin ja valvontapaikkoihin liittyviä selvityksiä, joilla pyritään parantamaan kuljetusten toimivuutta ja turvallisuutta.

Yksi kiinnostava projekti oli Tampereen Paasikiventien ja Nokian moottoritien yhdistävän valoristeyksen lisäkaistan suunnittelu. Vuonna 2020 valmistunut uusi kaista vähensi ruuhkaa, jonka vuoksi Rantatunneli oli jouduttu aiemmin aika ajoin sulkemaan. Seuraan edelleen tiiviisti, miten risteys toimii, sillä pyöräilen sen kautta töihin monta kertaa viikossa.

Se, että saan työskennellä hyvin erilaisissa hankkeissa – kehittää ja kehittyä – on motivoivaa. Tämän monipuolisuuden vuoksi olen viihtynyt A-Insinööreissä pitkään."

Anssila-Tampere-Piritta-Laitakari-polkupyora
Suunnittelupäällikkö Piritta Laitakari pyöräilee töihin monta kertaa viikossa. Matkalla pystyy tarkkailemaan omien liikennesuunnitelmien tuloksia.

Liikennesuunnittelija ei opi työtä koulussa, vaan työssä

"Tulin opiskelijana tuntitöihin A-Insinööreihin syksyllä 2008. Sitä ennen työskentelin Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella tutkimusapulaisena. Vuonna 2011 viimeistelin opintoni ja valmistuin diplomi-insinööriksi.

Koulussa rakensin vahvan teoreettisen pohjan työlleni, mutta vasta töissä opin käytännön ammattitaidon. Asia kirkastui minulle konkreettisesti, kun aloitin liikennesuunnittelijana A-Insinööreillä. Mottoni onkin, että liikennesuunnittelijan työtä ei opi koulussa, vaan työssä.

Vuosien aikana olen edennyt A-Insinööreissä liikennesuunnittelijasta projektipäälliköksi, vanhemmaksi erikoissuunnittelijaksi ja nykyiseen rooliini suunnittelupäälliköksi. Yli kymmenen vuoden aikana olen kehittynyt suunnittelijana, saanut rutkasti lisää tietoa, taitoa ja itsevarmuutta. Suunnittelupäällikkönä vastaan nyt oman ryhmäni liikennesuunnittelun osaamisen kehittämisestä, markkinoinnista ja resursoinnista.

Projektipäällikkönä ja työkaverina haluan, että työtoverini voivat lähestyä minua helposti asiassa kuin asiassa. Opastan esimerkiksi nuorempia liikennesuunnittelijoitamme projektissa alkuun: kun annan heille tehtävän, etsin mallin, mistä on helppo lähteä liikkeelle. Näin opin itsekin aloittaessani – esimiehet ja kokeneemmat kollegat neuvoivat.

Liikenneryhmämme on osa tie-, katu- ja aluesuunnittelun yksikköä, johon kuuluu lähes 40 työntekijää. Työryhmät vaihtelevat, sillä työskentelen eri projekteissa eri kollegoiden kanssa. Olen onnekas, sillä urani varrelle on sattunut lukuisia mukavia työkavereita, joilta olen myös oppinut paljon. Tavallisesti kokoonnumme yhteen useamman kerran vuodessa illanvieton merkeissä. On mukava vaihtaa ajatuksia myös työajan ulkopuolella."

Liikennesuunnittelijan herkkä kuuntelukorva tukee avointa vuoropuhelua

"Liikennesuunnittelijan työ ei ole vain laskemista ja mallintamista. Teiden mitoituksen ja toimivuuden laskemisen lisäksi täytyy ottaa huomioon se, miten ihmisten käyttäytyvät liikenteessä. Turvallisuuden lisäksi tärkeää on myös ympäristön viihtyisyys.

Vuorovaikutuksella ja asioiden selkeällä esittämisellä on hyvän lopputuloksen kannalta vähintään yhtä suuri merkitys, kuin laskelmilla. Sanoisinkin, että liikennesuunnittelu on teknisestä lähtökohdastaan huolimatta lähellä ihmistieteitä.

On oleellista, että kaikki hankkeessa mukana olevat ymmärtävät toisiaan ja ponnistelevat yhteisen tavoitteen eteen. Varaan kalenteriin ennemmin kaksi palaveria liikaa kuin liian vähän. On tärkeää kuulla myös työryhmän ulkopuolisia sidosryhmiä. Usein kuullaan esimerkiksi eri viranomaistahoja, ammattiliikenteen edustajia sekä alueen asukkaita.

Olen oppinut, että liikennesuunnittelun suunnittelupäällikön työssä sujuva ja avoin vuoropuhelu kollegoiden, virkamiesten, alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien välillä on kaiken A ja O. Sosiaalisilla taidoilla ja herkällä kuuntelukorvalla on suuri merkitys siinä, että liikennejärjestelyt suunnitellaan niin, että ne myös onnistuvat.”

Merkkipaaluja-sarjassa A-Insinöörien osaajat kertovat uransa merkittävimmistä käännekohdista ja oivalluksista.

PIRITTAN 3 MERKKIPAALUA

1. TURVALLISEN JA KESTÄVÄN LIIKKUMISYMPÄRISTÖN LUOMINEN

”Minulle on merkityksellistä, että saan liikennesuunnittelijana luoda suomalaisille turvallista, toimivaa ja kestävää liikkumisympäristöä niin maanteille kuin kaupunkeihin. Liikennesuunnittelijan työssä on tärkeää ymmärtää, että liikennesuunnittelu ei ole kertakäyttöistä: infra on pitkäikäistä ja me teemme ratkaisuja vuosikymmeniksi eteenpäin.”

2. TYÖSSÄ OPPIMINEN TEKEMÄLLÄ JA KOLLEGOILTA

”Koulussa rakensin vahvan teoreettisen pohjan työlleni, mutta vasta töissä opin käytännön ammattitaidon. Asia kirkastui minulle konkreettisesti, kun aloitin liikennesuunnittelijana A-Insinööreillä. Mottoni onkin, että liikennesuunnittelijan työtä ei opi koulussa, vaan työssä. Olen oppinut paljon esimiehiltäni ja kokeneemmilta kollegoiltani.”

3. HERKKÄ KUUNTELUKORVA

”Olen oppinut, että liikennesuunnittelijan työssä sujuva ja avoin vuoropuhelu kollegoiden, virkamiesten ja alueen asukkaiden välillä on kaiken A ja O. Sosiaalisilla taidoilla ja herkällä kuuntelukorvalla on suuri merkitys suunnitteluhankkeiden onnistuneessa läpiviennissä.”

PIRITTA LAITAKARI, SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, TAMPERE

  • Ikä: 37
  • Asuu: Tampereella
  • Perhe:Puoliso ja kolme lasta
  • Koulutus: Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan koulutusohjelma, 2011
  • Ura: Aloittanut A-Insinööreissä nuorempana liikennesuunnittelijana opintojen ohella 2008. Vuosien aikana työskennellyt liikennesuunnittelijana, projektipäällikkönä, erikoisuunnittelijana, vanhempana erikoissuunnittelijana. Suunnittelupäällikkönä kesästä 2020.
  • Harrastukset: Neulominen, lukeminen, lenkkeily

     

Sinustako tuleva A-Insinööri?

HAE MEILLE TÖIHIN

KYSY LISÄTIETOJA

Piritta Laitakari

Piritta Laitakari

suunnittelupäällikkö

+358 40 669 3656 piritta.laitakari@ains.fi Tampere