A-Insinöörien teknologiajohtaja Ville Laine: ”Autan muita menestymään ja menestyn samalla itse”
Asiantuntija-artikkelit

Teknologiajohtaja Ville Laine: ”Autan tiimini rakennesuunnittelijoita menestymään työssään”

Rakennesuunnittelun kehitystoiminnasta vastaava Ville Laine, 38, on oivaltanut, että onnistumiset syntyvät toisten kuuntelemisesta ja kyvystä uudistua. 

Erityisen iloinen Ville Laine on yhdestä uransa kolmesta merkkipaalusta: A-Insinöörien yrityskulttuuri on mahdollistanut teknologiamallin kaltaisen hajautetun kehitysorganisaation luomisen.

"Rakennesuunnittelijan uralleni on mahtunut lukuisia teknisesti vaativia, laadullisesti ja aikataulullisesti onnistuneita projekteja. Olen ollut suunnittelemassa Etelä-Koreaan maailman suurinta kiertopetitekniikalla toimivaa monipolttoainekattilaa, Euroopan korkeinta lipputankoa Haminaan ja esimerkiksi näyttävää julkisivusäleikköä Helsinki-Vantaan lentokentälle."

Teknologiajohtajamme Ville Laine voitti muutama vuosi sitten Vuoden nuori konsultti -kilpailun. Sittemmin hän on kasvanut asiantuntijasta teknologiajohtajaksi, joka uskoo timanttisen tiiviiseen tiimityöskentelyyn.

"Kaikki rakennesuunnitteluhankkeet ovat olleet erilaisia ja vahvistaneet ammattitaitoani. Hyppään rohkeasti kohti uutta ja luotan siihen, että pystyn ja uskallan. Tykkään aikataulullisesti ja teknisesti haastavista hankkeista, joissa pääsen hyödyntämään monipuolista osaamistani erilaisten rakenteiden ja laitteiden lujuus-, jäykkyys- ja värähtelyominaisuuksien analysoinnista. Haasteiden selättäminen lisää intohimoani alaa kohtaan.

Työskentelen A-Insinööreissä rakennesuunnittelun kehitystoiminnasta vastaavana teknologiajohtajana ja vastaan myös teknisen laskennan projektitoiminnasta. Toimipaikkani on Tampereella, mutta vastuualueeni kattaa koko Suomen.

Esimiehenä minulle on tärkeää, että tiimini rakennesuunnittelijoilla on vapaus tehdä oikeaksi katsomiaan asioita. Minun tehtäväni on auttaa heitä menestymään työssään itsenäisinä asiantuntijoina. Teknologiakehityksessä on tärkeää säilyttää ketteryys, joten pyrin omassa roolissani poistamaan esteitä ja madaltamaan kynnystä kehityshankkeiden tieltä.

Olen alkanut suhtautua vuosien kuluessa itseeni ja työhöni analyyttisemmin. Aiemmin ajattelin asioita hektisemmin ja henkilökohtaisemmin – minulla oli kiire suorittaa. Nyt pysähdyn päätösten äärelle. Ymmärrän myös työyhteisön eri rooleja ja työntekijöiden erilaisia mielipiteitä entistä paremmin."

Anssila-Tampere-PirittaJaVille

Rakennesuunnittelun kehitystoiminnasta vastaava teknologiajohtaja Ville Laine haluaa tukea tiimiänsä sekä auttaa heitä menestymään työssään itsenäisinä asiantuntijoina.

Voitto kasvatti itsetuntoa rakennesuunnittelijana ja avasi uusia ovia

"Valmistuin diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2008, ja olen tehnyt urani rakennesuunnittelijana rakennusalan konsulttiyrityksissä. A-Insinööreissä aloitin vuonna 2015.

Muutama vuosi sen jälkeen voitin Vuoden nuori konsultti -kilpailun. Kilpailun taso oli kova, sillä meillä kaikilla osanottajilla oli nuoresta iästämme huolimatta 5–10 vuoden kokemus konsultin töistä. Kilpailussa suurin vahvuuteni oli monipuolisten projektieni kautta syntynyt laaja-alainen osaaminen ja sen asiakkaalle tuottama lisäarvo.

Konsulttikilpailun voitto on ollut yksi urani kohokohdista. Se kasvatti ammatillista itseluottamustani, laajensi verkostojani ja avasi uusia ovia. Pian voiton jälkeen tittelini A-Insinööreissä vaihtui rakennesuunnittelun suunnittelupäälliköstä teknologiajohtajaksi ja pääsin ottamaan konsultoinnin lisäksi vastuuta myös teknologian kehitystyöstä.

Me konsultit olemme ensisijaisesti asiakkaan ongelmanratkaisijoita. On tärkeää tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan ja kohdata asiakas henkilökohtaisella tasolla.

Oikeat onnistumiset vaativat asiakkaan kuuntelemista ja oman työn räätälöimistä – ja ennen kaikkea uudistumista! Mottoni on, että jos jotain tehdään, tehdään se kunnolla eikä jumiuduta vanhoihin uriin. Suhtaudun kaikkeen tekemiseeni vakavasti ja intohimolla.

Uraani rakennesuunnittelijana on vaikuttanut positiivisesti myös alan kokeneiden konkarien jalanjälkien seuraaminen. Esimieheni, A-Insinöörien toimialajohtaja Timo Leppänen on taitava, suoraselkäinen toimialajohtaja. Olen saanut häneltä hyvää oppia ja neuvoja asioiden systemaattisesta edistämisestä isossa organisaatiossa ja suurten projektien hoitamisesta asiakaslähtöisesti. Omalla aktiivisuudella voi haastavimmassakin hankkeessa varmistaa, että asiakas onnistuu."

Tekoälysovellus Tower Generator rakennesuunnittelijan apuna

"Jos työyhteisössä varjellaan vain oman tiimin etuja, uusia uria luovalle kehitykselle ei ole edellytyksiä. Meillä A-Insinööreissä on avoin ja tiedonjanoinen yrityskulttuuri, joka kantaa yksiköiden ylitse. Vain saumattomalla yhteistyöllä voimme kehittää uutta.

Vedän myös rakennesuunnittelu toimialan kehitys- ja koulutustoimintaa. Kulttuurimme on mahdollistanut minulle osallistavan, hajautetun kehitysorganisaation luomisen. Kehitämme toimintaamme ja käytössämme olevia teknologioita niin sanotulla teknologiamallilla, joka perustuu verkostomuotoon ja siihen, että kehityshaluiset asiantuntijamme eri puolilla taloa voivat olla aktiivisesti mukana kehittämässä uutta. Alan kehittäminen ei hyydy yksittäisiin rooleihin tai byrokratiaan.

Yksi teknologiamallin avulla syntyneistä innovaatioistamme on korkean rakentamisen mallintamiseen ja analyysiin tarkoitettu tekoälysovellus Tower Generator. Se on vaikuttava esimerkki datalähtöisen suunnittelun osaamisestamme. Kaupungistumisen seurauksena korkean rakentamisen tarve on kasvanut. Sovelluksen avulla rakennesuunnittelijamme voivat arvioida helposti ja nopeasti esimerkiksi korkean rakenteen toteutettavuutta."

Anssila-Tampere-Ville-Laine-Koneella

Tower Generator on A-Insinöörien erityisesti korkeaan rakentamiseen kehittämä datalähtöisen suunnittelun sovellus, jonka avulla voidaan analysoida lukuisia vaihtoehtoisia runkoratkaisuja ja rakennuskonsepteja.

"Teknologiamallin hallinnointi tarkoittaa, että keskityn vähemmän itseeni ja panostan enemmän kollegoihini. Ohjaan, autan ja edistän heidän uraansa. Ajattelen, että menestyn myös itse, kun autan ympärilläni olevia työtovereita ja sitä kautta yritystämme.

Emme A-Insinööreissä tee vain sitä, mitä meiltä odotetaan, vaan pyrimme ylittämään asiakkaan odotukset. Meillä on vahva visio datalähtöisen suunnittelun merkityksestä rakentamisessa, ja panostamme siihen myös tulevaisuudessa."

Merkkipaaluja-sarjassa A-Insinöörien osaajat kertovat uransa merkittävimmistä käännekohdista ja oivalluksista.

VILLEN 3 MERKKIPAALUA

1. ERILAISET JA VAATIVAT HANKKEET

”Olen ollut suunnittelemassa Etelä-Koreaan maailman suurinta kiertopetitekniikalla toimivaa monipolttoainekattilaa, Euroopan korkeinta lipputankoa Haminaan ja näyttävää julkisivusäleikköä Helsinki-Vantaan lentokentälle. Viime vuosina olen päässyt tutustumaan myös taideteoksien suunnitteluun ja auttanut mitoittamaan geometrisesti monimutkaisia rakenteita luotettavasti. Hyppään uhkarohkeasti kohti uutta ja luotan siihen, että pystyn ja uskallan.”

2. VUODEN NUORI KONSULTTI -KILPAILUN VOITTO VUONNA 2017

”Konsulttikilpailun voitto on yksi urani kohokohdista. Se kasvatti ammatillista itseluottamustani, laajensi verkostojani ja avasi urallani uusia ovia. Kilpailussa suurin vahvuuteni oli monipuolisten projektieni kautta syntynyt laaja-alainen osaamiseni ja sen soveltaminen siten, että työni on tuottanut asiakkaalle lisäarvoa.”

3. TEKNOLOGIAMALLI

”Kehitämme toimintaamme ja teknologioita niin sanotulla teknologiamallilla, joka perustuu verkostomuotoon ja siihen, että projektipäällikkömme eri puolilla taloa voivat olla aktiivisesti mukana kehittämässä uutta. Alan kehittäminen ei hyydy yksittäisiin rooleihin tai byrokratiaan.”

VILLE LAINE, TEKNOLOGIAJOHTAJA, A-INSINÖÖRIT

  • Ikä: 38
  • Asuu: Lempäälässä
  • Perhe: Puoliso, neljä lasta ja koira
  • Koulutus: Valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta 2008. Pääaineena teknillinen mekaniikka.
  • Ura: Työskennellyt lukuisissa rakennusalan konsulttiyrityksissä. Aloitti A-Insinöörien suunnittelupäällikkönä 2015 ja siirtyi teknologiajohtajaksi 2018. Vuoden nuori konsultti -kilpailun voittaja 2017. Kansallisen teräs- ja alumiinirakenteiden suunnittelun standardisointikomitean (Metsta/K103) puheenjohtaja. Kansainvälisiä edustuksia eurooppalaista standardisointia edistävän CEN:n komiteoissa ja työryhmissä.
  • Harrastukset: Lasten harrastusten tukeminen, kuntosali, lenkkeily, laskettelu ja hiihto

     

Sinustako tuleva A-Insinööri?

HAE MEILLE TÖIHIN

KYSY LISÄTIETOJA

Ville Laine

Ville Laine

teknologiajohtaja

rakennesuunnittelu koko Suomi

+358 50 322 2281 ville.laine@ains.fi Tampere